Hyppää sisältöön

Liikkumattomuuden kustannukset Tampereen kaupunkiseudulla

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja UKK-instituutti ovat yhdessä laatineet Seutuliike-ohjelman, jonka tavoitteena on lisätä seudulla asuvien liikkumista ja vähentää paikallaanoloa. Ohjelman yhteydessä laskettiin myös mitä liikkumattomuus eli suosituksia vähäisempi liikkuminen maksaa Tampereen kaupunkiseudulla. 

Tampereen kaupunkiseudun asukkaita kannustetaan arkiliikkumiseen, sillä liikkumattomuus maksaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa lisääntyneiden kansansairauksien vuoksi.  

Kuluista suurin osa (87 %) muodostuu työn tuottavuuden joko väliaikaisesta (sairauspoissaolot) tai pysyvästä (työkyvyttömyyseläkkeet ja ennenaikaiset kuolemat) menetyksestä. Kymmenesosa (13 %) kustannuksista muodostuu perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksista sekä lääkityksistä. 

Liikkumattomuuden vuotuiset kokonaiskustannukset 

Kuvio 1: Liikkumattomuuden vuotuiset kokonaiskustannukset Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. 

Laskelmat liikkumattomuuden kustannuksista perustuvat valtakunnallisista HILMO-, Avohilmo- ja Kelan rekisteritiedoista laskettuihin kansansairauksien keskimääräisiin vuotuisiin kustannuksiin asukasta kohden. Kuntakohtaisissa laskelmissa on huomioitu liikkumattomuuden osuus väestössä ja liikkumattomuuden riski jokaisen kansansairauden osalta erikseen
(ks. liikkumattomuuden kustannusten laskentamalli: Vasankari & Kolu [toim.] 2018, https://tietokayttoon.fi/documents/10616/6354562/31-2018-Liikkumattomuuden+lasku+kasvaa.pdf/3dde40cf-25c0-4b5d-bab4-6c0ec8325e35?version=1.0).  

Tutustu Seutuliike-ohjelmaan 

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan