Hyppää sisältöön

Liikkuminen vaihdevuosi-iässä on kannattavaa

Vaihdevuodet altistavat lihasvoiman, kestävyyskunnon ja elämänlaadun heikentymiselle. UKK-instituutin tutkimuksessa säännöllisesti liikkuvilla vaihdevuosioireista kärsivillä naisilla liikunnan terveyshyödyt tulivat esille puolen vuoden harjoittelun aikana. Ryhmien välillä ei ollut eroa tutkimuksen aikana yhteiskunnalle muodostuneissa kustannuksissa. 

UKK-instituutissa toteutettuun tutkimukseen osallistui 151 vaihdevuosi-ikäistä vähän liikkuvaa naista. Tutkimukseen hyväksyttiin 40–63-vuotiaita naisia, jotka kärsivät kuumista aalloista päivittäin eikä heillä ollut käytössä hormonikorvaushoitoa. Mukaanottokriteerinä oli lisäksi liikunnallisesti passiivinen elämäntapa eli he liikkuivat korkeintaan kahdesti viikossa. Liikkumisryhmän tavoitteena oli liikkua omatoimisesti kohtuuteholla vähintään 50 minuuttia 4 kertaa viikossa. Vertailuryhmä jatkoi liikkumista kuten ennenkin. Yhteiskunnalle muodostuvia kustannuksia arvioitiin terveyspalveluiden käytön, lääkityksen, sairauspoissaolojen ja intervention kustannusten avulla. Liikkumisen hyötyjä arvioitiin kestävyyskunnon, lihasmassan ja elämänlaadun muutosten avulla. 

Tutkimuksen mukaan säännöllinen liikkuminen vaikutti myönteisesti liikkumisryhmän kestävyyskuntoon, lihasmassaan ja elämänlaatuun. Puolen vuoden tutkimuksen aikana ryhmien terveyspalveluiden käytössä tai sairauspoissaolojen määrässä ei kuitenkaan ollut eroja eli tutkimus oli vaikuttava, mutta ei kustannusvaikuttava.  

Mikäli liikkumisryhmän liikkuminen jatkui tutkimuksen jälkeen yhtä aktiivisena kuin tutkimuksen aikana, on mahdollista, että säännöllinen liikkuminen on vähentänyt kohentuneen lihaskunnon ja paremman elämänlaadun ansioista terveyspalveluiden käyttöä ja sairauspoissaoloja.  

Artikkeli  

Kolu P, Raitanen J, Nygård CH, Tomás E, Luoto R. Cost-effectiveness of physical activity among women with menopause symptoms: Findings from a randomised controlled trial. PloS one, 2015, 10.8. 

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan