Hyppää sisältöön

Alle kouluikäisten liikkumisen suositukset

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 julkaisema alle kouluikäisten lasten suositus on nimeltään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Suositukset antavat ohjeita alle kahdeksanvuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisäksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.

Suosituksen kiteytys: Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

Vauhti virkistää

Aktiivinen tekeminen innostaa – liika istuminen on ikävää

Alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta.

Yli tunnin istumisjaksoja tulee välttää ja lyhyempiäkin paikallaanoloja tauottaa lapselle mielekkäällä tavalla.

Lapselle tulee antaa mahdollisuus myös rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.

Infograafi varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suosituksen ytimestä: Vauhti virkistää. Kuvan tekstit on kerrottu verkkosivulla.
Kuva 1: Vauhti virkistää. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.

Suosituksen muu sisältö

Suositus sisältää myös seuraavat nostot:

  • Perhe tärkeä roolimalli – liikkumista ja ulkoilua perheen kanssa 
  • Kannustavan ilmapiirin luonti – kuuntele ja kehu lasta
  • Monipuolista liikuntaa erilaisissa ympäristöissä
  • Ympäristö liikuntaan houkuttelevaksi
  • Liikuntavälineet lasten saataville – innosta kokeilemaan
  • Onnistumisen elämyksiä ohjatusta liikunnasta
  • Jokainen aikuinen voi kannustaa lasta liikkumaan
  • Yhteistyö vanhempien kanssa
Infograafi varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suosituksen sisältöalueista. Teemat on luetteloitu verkkosivulla.
Kuva 2. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.

Suositusaineistot

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset valmisteltiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä asettaman ja koordinoiman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) -ohjausryhmän työtä.

Tutustu aineistoihin:

Päivitetty: 9.12.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan