Hyppää sisältöön

Elintapaohjauksen kehittäjäverkosto

UKK-instituutin koordinoima elintapaohjauksen kehittäjäverkosto edistää liikkumiseen, ravitsemukseen ja uneen liittyvää elintapaohjauksen kehittämistä kunnissa ja hyvinvointialueilla. ​Verkosto toimii osana STM:n rahoittamaa instituutin toimintaa.

Verkoston kohderyhmät

  1. Verkoston ensisijainen kohderyhmä ovat hyvinvointialueiden ja kuntien elintapaohjausta kehittävät hyte-toimijat kuten terveyden edistämisen asiantuntijat, suunnittelijat, kehittämispäälliköt, hyvinvointikoordinaattorit​.
  2. Kehittäjäverkoston toissijaisen kohderyhmän muodostavat hyvinvointialueiden ja kuntien hyte-toimijoiden rekrytoimat elintapaohjauksen käytännön toteuttajat esimerkiksi liikuntapalveluista, terveydenhuollosta ja kolmannelta sektorilta.

Verkostossa on mukana elintapaohjauksen kehittäjiä hyvinvointialueilta ja alueellisista Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeista. Verkostossa on myös liikuntaneuvonnan kehittäjiä ja hyte-koordinaattoreita kunnista sekä edustajat STM:stä, THL:stä ja Liikkuva aikuinen -ohjelmasta.

Verkoston tavoitteet

Verkoston päämääränä on edistää liikkumiseen, ravitsemukseen ja uneen liittyvää elintapaohjauksen kehittämistä hyvinvointialueilla ja kunnissa.​

Verkoston tavoitteet:

  1. Verkostoitumisen edistäminen​: Verkosto edistää osallistujien verkostoitumista elintapaohjauksen kehittämisessä saattamalla yhteen alueellisia ja eri elintapojen edistämiseen suuntautuneiden toimijoita.
  2. Tietopohjan vahvistaminen​: Verkosto vahvistaa osallistujien tietopohjaa elintapojen terveysvaikutuksista, suosituksista, edistämisestä ja arvioinnista välittämällä tutkittua, kokemuksellista ja asiantuntijatietoa.​
  3. Soveltamisen edistäminen​: Verkosto edistää tutkitun ja kokemuksellisen tiedon sekä toimintamallien ja työkalujen soveltamista omaan toimintaan tarjoamalla esimerkkejä elintapaohjauksen toteuttamiseen käytännön toimintaympäristöissä. ​

Verkoston toiminta

Verkkotapaamiset

Kehittäjäverkosto kokoontuu virtuaalisesti kolme kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kahdesti syksyllä. Kaksi tuntia kestävissä Teams-tapaamisissa on muutama yhteisestä teemasta ennalta sovittu puheenvuoro, lyhyitä hyvinvointialueiden ja muiden verkostotoimijoiden ajankohtaisia uutisia sekä aikaa keskustelulle. 

Verkkotyöpajat

Verkosto järjestää kerran vuodessa virtuaalisen kehittämispajan tietystä elintapaohjauksen teemasta. Teemat sovitaan kehittäjäverkoston vuosittaisten palautekyselyjen annin pohjalta.

Yhteinen keskustelu- ja työskentelyalusta

Verkostolla on suljettu Teams-työskentelytila, johon tallennamme mm. virtuaalitapaamisten esitysmateriaalit ja tallenteet ja jota koko kehittäjäverkosto voi käyttää tiedonjako- ja keskustelukanavana. Teamsissa on myös listaus kehittäjäverkoston jäsenistä yhteystietoineen.

Verkoston yhteyshenkilöt

Verkostoa koordinoi UKK-instituutin verkostotiimi.

Elintapaohjauksen verkostokirje

Verkostotiimi toimittaa myös elintapaohjauksen verkostokirjettä. 3–4 kertaa vuodessa lähetettävän verkostokirjeen voi tilata kuka tahansa liikkumiseen, ravitsemukseen ja uneen liittyvän elintapaohjauksen kehittämisestä kiinnostunut.

Verkostokirje välittää tietoa elintapaohjauksen ajankohtaisista uutisista ja teemoista sekä UKK-instituutin koulutustarjonnasta ja uusista aineistoista muutaman kerran vuodessa. Myös muilla kehittäjäverkoston toimijoilla on mahdollisuus jakaa tietoa kirjeen avulla.

Verkoston historia

Verkosto on syntynyt VESOTE-hankkeessa, joka oli STM:n elintapaohjauksen kehittämisen kärkihanke vuosina 2017–2018. Verkosto luotiin hankkeessa toimineiden 11 sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden hankekoordinaattoreiden kesken. Vuonna 2022 verkostoa lähdettiin laajentamaan myös muille alueille. Alkuvuonna 2024 verkostossa oli yli 80 jäsentä, jotka edustavat lähes kaikkia hyvinvointialueita.

Päivitetty: 26.4.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan