Hyppää sisältöön

Työkaluja ja esimerkkejä terveyden ja liikkumisen edistämiseen

UKK-instituutti tarjoaa terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille työkaluja terveyden ja liikunnan edistämiseen. Saatavilla on maksutta ladattavia asiakaslehtisiä ja tukimateriaaleja sekä verkkokaupasta ostettavia painotuotteita, kuten tukilehtisiä ja julisteita.

Tutustu UKK-insitituutin tuottamiin työkaluihin ja aineistoihin

Eri ikäryhmille suunnatut työkalut

Suomenkielisten työkalujen lista

Työkaluja eri kielillä

Muita esimerkkejä

Katso liikkumisen suositusten tukimateriaalit

Löydät materiaalit maksutta verkkokaupasta aineistohaulla. Ainoastaan painetut esitteet ovat maksullisia:

Yhteenvetotaulukko liikkumisen suositusten materiaaleista eri kohdejoukoille ja eri kielillä.
Taulukko liikkumisen suositusten tukimateriaaleista eri kohderyhmille eri kielillä.

Tutustu myös valtakunnallisiin suosituksiin ja ohjeistuksiin

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin laatimat Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan kehittämistä kuntiin ja maakuntiin sekä ohjaavat liikuntaneuvonnan palveluketjun rakentamista ja neuvontaprosessin sisällön laadun ja arvioinnin yhtenäistämistä.

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on laatinut liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi, jota koordinoi Liikkuva aikuinen -ohjelma. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389. 2021. (liikuntaneuvonta.fi > materiaalipankki)

Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla -ohjeistus

OKM:n julkaisema Liikuntaneuvonta yhdyspinnalla on ohjeistus sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon. Ohjeistus taustoittaa ja kuvaa liikuntaneuvonnan palveluketjun nykytilannetta, tarkentaa yhdyspinnan osatekijöitä ja avaa liikuntaneuvonnan roolia osana elintapaohjausta. Vuonna 2022 julkaistussa ohjeistuksessa on mukana myös soveltavan liikunnan palveluihin ja Move!-mittauksiin sisältyvää ohjeistusta.

Ohjeistus valmisteltiin Liikunta osana elintapaohjausta tulevissa sote-rakenteissa -työryhmässä. (okm.fi > hankesivu)

Elintapaohjauksen tarkistuslista

STM:n julkaisema Elintapaohjauksen tarkistuslista auttaa elintapaohjauksen suunnittelussa hyvinvointialueilla. Vuonna 2022 julkaistu tarkistuslista perustuu sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisiin tehtäviin. Listaus konkretisoi tehtäviä elintapaohjauksen näkökulmasta liikunnan, ravitsemuksen, uniterveyden, päihteettömyyden ja riippuvuuksien sekä kulttuurihyvinvoinnin osa-alueilla.

Tarkistuslista on valmisteltu Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät -jaoston Elintapaohjauksen työryhmässä.

Päivitetty: 4.6.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan