Hyppää sisältöön

Tampereen kaupunkiseudulla kannustetaan arkiliikkumiseen

Liikkumisen lisäämistä ja paikallaanolon vähentämistä tavoitteleva SeutuLiike-ohjelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiseudun kuntien ja UKK-instituutin kanssa. 

SeutuLiike-ohjelmaan sitoutuneet Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat asukkaitaan arkiliikkumiseen, joka lisää hyvinvointia ja vähentää kansansairauksia. Seudun väestöä rohkaistaan kulkemaan työ-, asiointi-, opiskelu- ja harrastusmatkat kävellen tai pyörällä sekä hyödyntämään lähiliikuntapaikkoja, kuten kevyen liikenteen väyliä, metsiä, puistoja ja kenttiä. 

– Elämäntapojen muutos ja omien lihasten käyttö vaikuttaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen, toteaa hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen

Taustalla tutkittu tieto liikkumisesta ja liikkumattomuuden kustannuksista 

SeutuLiike-ohjelmaan on koottu tutkimustietoa eri-ikäisten arkiliikkumisesta ja liikunnan harrastamisesta. Tuloksia tarkastellaan suhteessa liikkumisen suosituksiin. 

– Olemme koonneet ohjelmaan myös tietoa liikkumisen hyödyistä sekä esimerkkejä liikkumisen edistämisen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta, kertoo tutkija Päivi Kolu UKK-instituutista. 
– Lisäksi ohjelmatyöhön sisältyy katsaus Tampereen kaupunkiseudun liikkumisen edistämisen nykytilaan sekä kohderyhmittäiset liikkumisen edistämis- ja arviointisuunnitelmat tuleville vuosille. 

Kunnille liikkumisen edistäminen on tärkeää, sillä liikkumattomuuden kustannukset ovat huomattavan suuret. UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Kuluista suurin osa (87 %) muodostuu työn tuottavuuden menetyksestä esimerkiksi sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeiden takia. 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat monipuoliseen liikkumiseen 

SeutuLiike-ohjelma sisältää keinoja kaikenikäisten kuntalaisten arkiliikkumisen edistämiseen. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoja kohentamalla voidaan edistää lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria kannustetaan kulkemaan koulu- ja harrastusmatkat mieluummin kävellen tai polkupyörällä kuin vanhemman tarjoamalla autokyydillä. 

Työikäisten työmatkakävelyä ja -pyöräilyä edistävinä toimina mainitaan muun muassa työyhteisöjen järjestämät kisat ja tempaukset, kuntotestit sekä liityntäpysäköintimahdollisuudet. Eläkeikäisten liikkumista voidaan puolestaan edistää esimerkiksi kulkuväylien esteettömyydellä ja asianmukaisella kunnossapidolla. 

Tutustu SeutuLiike-ohjelmaan. 

Lue lisää: 

Tampereen kaupunkiseudun tiedote 2.12.2019: Liikkumattomuus maksaa lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa Tampereen kaupunkiseudulla 

2.12.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan