Hyppää sisältöön

Henkilöstö

Henkilökunnan yhteystiedot 

Johto ja hallinto
Tutkimus ja kehittäminen
Koulutus ja viestintä
Laboratorio      
Tietohallintajärjestelmät
Tampereen urheilulääkäriasema

Johto ja hallinto

Tommi Vasankari, johtaja

lääketieteen tohtori
 
p. 040 505 9157 
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 

– liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto) 
– sotilaslääketieteen professori (Tampereen yliopisto) 

Juha Mustonen, talous- ja hallintojohtaja 

kauppatieteiden maisteri

p. 040 061 4004
juha.mustonen(a)ukkinstituutti.fi 

Tiia Huuska, hallintokoordinaattori

Lähikuva Tiia Huuskasta.

tradenomi

p. 050 406 2070 
tiia.huuska(a)ukkinstituutti.fi 

Tutkimus ja kehittäminen 

Minna Aittasalo, vanhempi tutkija

terveystieteiden tohtori
fysioterapeutti
terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yo)

p. 046 922 2094
minna.aittasalo(a)ukkinstituutti.fi 

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen
– eri kohderyhmät: lapset, nuoret, työikäiset
– eri toimintaympäristöt: terveydenhuolto, koulut, työpaikat
– kävelyn ja pyöräilyn edistäminen: vaikuttavuus, keinot
– liikuntaneuvonta ja liikkumisresepti: vaikuttavuus, toteutustavat
– hankkeiden suunnittelu ja arviointi
– uusien toimintatapojen siirtäminen käytäntöön

Julia Ben Khalifa, hankekoordinaattori 

terveystieteiden maisteri (liikuntalääketiede)

p. 050 347 8428
julia.benkhalifa(a)ukkinstituutti.fi

– Ikä-HYTE-hanke

Pauliina Husu, vanhempi tutkija 

terveystieteiden tohtori
filosofian maisteri (psykologia)
ammatillinen opettaja
väestön liikkumisen ja terveyden edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)

p. 046 922 1832 
pauliina.husu(a)ukkinstituutti.fi 

– väestön liikkuminen ja paikallaanolo (lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset)
– liikkumisen ja paikallaanolon mittaaminen
– terveyttä edistävä liikkuminen; ohjaus ja annostelu
– terveyskunnon ja liikkumiskyvyn mittaaminen

Päivi Kolu, tutkija 

Lähikuva Kolusta

terveystieteiden maisteri
fysioterapeutti

p. 050 564 4220 
paivi.kolu(a)ukkinstituutti.fi 

– terveydenhuollon kustannukset 
– terveyden edistämisen taloudellinen arviointi 

Teea Mäkinen, hankekoordinaattori

terveystieteiden maisteri
terveystiedon ja liikunnan opettaja

p. 050 352 9900
teea.makinen(a)ukkinstituutti.fi 

– Smart Moves -hanke

Olli-Pekka Nuuttila, liikuntafysiologi 

liikuntatieteiden tohtori


p. 050 594 6170 
olli-pekka.nuuttila(a)ukkinstituutti.fi 

– fyysisen kunnon mittaaminen 
– kestävyysliikunta ja -harjoittelu 

Maarit Piirtola, vanhempi tutkija 

filosofian tohtori
terveystieteiden opettaja
terveystieteiden maisteri
fysioterapeutti
kansanterveystieteen dosentti (Helsingin yliopisto)

p. 050 554 3897
maarit.piirtola(a)ukkinstituutti.fi


– iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen moniammatillinen ehkäisy
– iäkkäiden liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen
– työ- ja eläkeikäisten liikkumisen edistäminen
– elintapojen merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä
– epidemiologinen tutkimus
– tutkimustiedon arviointi ja implementointi
– Savuton Suomi 2030 -verkoston tieteellisen neuvottelukunnan jäsen
– Ikä-HYTE-hanke

ORCID | ResearchGate | LinkedIn

Jani Raitanen, tilastotieteilijä 

Lähikuva Raitasesta

filosofian maisteri (pääaine tilastotiede)

p. 050 526 2677
jani.raitanen(a)ukkinstituutti.fi 

– tilastolliset analyysit ja mallinnukset sekä kuvaajien piirtäminen

LinkedIn | ORCID | Google Scholar

Harri Sievänen, tutkimusjohtaja 

Lähikuva Sieväsestä

tekniikan tohtori
lääketieteellisen tekniikan dosentti (Tampereen yliopisto) 

p. 050 436 0452 
harri.sievanen(a)ukkinstituutti.fi 


– luuston tutkiminen ja kuvantaminen 
– liikkumisen ja liikkumattomuuden mittaaminen ja analysointi 
– fysiologisten signaalien käsittely ja analysointi 
– säteilyn käytön vastaava johtaja 

Kari Tokola, tilastotieteilijä 

Lähikuva Tokolasta

filosofian maisteri (pääaine tilastotiede)

p. 046 922 1658 
kari.tokola(a)ukkinstituutti.fi 

– tilastolliset analyysit ja mallinnukset sekä visualisointi
– tilastolliset voimalaskelmat

Henri Vähä-Ypyä, laboratorioinsinööri 

Lähikuva Vähä-Ypyästä

diplomi-insinööri
liikuntatieteen ylioppilas

p. 046 922 1793 
henri.vaha-ypya(a)ukkinstituutti.fi

– kiihtyvyyssensorien tuotekehitys
– algoritmien suunnittelu liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamisen
– liikkumisen, paikallaanolon ja unen terveysvaikutuksien tutkiminen  

Koulutus ja viestintä 

Nina Merivirta, koulutusasiantuntija 

LÄhikuva Merivirta-Köykästä

kasvatustieteen maisteri

p. 050 401 4690 
nina.merivirta(a)ukkinstituutti.fi 

– täydennyskoulutukset
– koulutushankkeet
– tilauskoulutukset

Raija Oksanen, viestintäasiantuntija 

kasvatustieteen maisteri

p. 050 364 5875 
raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi 

– viestintä
– hanketyö 
– tervekoululainen.fi-sivusto (TEKO)

LinkedIn 

Emma Siippainen, tutkimusassistentti

Lähikuva Emma Siippaisesta.

fysioterapeutti

p. 050 349 8726
emma.siippainen(a)ukkinstituutti.fi


Tuula Äyräväinen, visuaalinen suunnittelija

lähikuva Äyräväisestä

p. 040 533 8829 
tuula.ayravainen(a)ukkinstituutti.fi 

– graafinen suunnittelu
– infografiikka
– verkkokauppa

Laboratorio

Oona Mäkinen, tutkimushoitaja

Lähikuva Oona Mäkisestä.

bioanalyytikko

p. 050 347 2566
oona.makinen(a)ukkinstituutti.fi

Katriina Ojala, liikuntasuunnittelija 

Lähikuva Ojalasta

liikuntatieteiden maisteri 

p. 050 373 0270 
katriina.ojala(a)ukkinstituutti.fi 

– kuntotestaus; UKK Kävelytestit ja UKK terveyskuntotestit
– työikäisten ja ikääntyneiden liikkuminen ja sen annostelu
– terveyttä edistävän liikunnan ja liikuntaryhmien ohjaus
– tutkitun tiedon soveltaminen käytäntöön.

Tietohallintajärjestelmät

Lassi Hulkkonen, ohjelmistosuunnittelija


lassi.hulkkonen(a)ukkinstituutti.fi

Jyry Kuukkanen, IT-järjestelmäsuunnittelija


jyry.kuukkanen(a)ukkinstituutti.fi

Tom Liimatta, käyttöliittymäsuunnittelija


tom.liimatta(a)ukkinstituutti.fi

Tampereen urheilulääkäriasema 

Kerttu Toivo, ylilääkäri

Lähikuva Kerttu Toivosta.

lääketieteen tohtori
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
liikuntatieteiden kandidaatti

p. 050 361 2234
kerttu.toivo(a)ukkinstituutti.fi

– urheilijan terveystarkastukset
– rasitukseen liittyvät hengitysoireet ja urheilijan astma
– urheilijan ja kuntoilijan ylikuormitusongelmat
– urheilu- ja liikuntavammat

Mari Leppänen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Lähikuva Mari Leppäsestä.

terveystieteiden tohtori
liikuntaepidemiologian dosentti (Helsingin yliopisto)

p. 044 212 1083
mari.leppanen(a)ukkinstituutti.fi

– liikuntaturvallisuuden tutkimus
– liikunta- ja urheiluvammojen ehkäisy
– Terve urheilija -ohjelma
– potilasasiamies

Heidi Jarske, tutkija

Lähikuva Heidi Jarskeesta.

tohtorikoulutettava
liikuntatieteiden maisteri
fysioterapeutti

p. 050 569 9668
heidi.jarske(a)ukkinstituutti.fi

– Terve juoksija -tutkimus
– biomekaaniset testit

Piia Kaikkonen, testauspäällikkö 

Lähikuva Kaikkosesta

liikuntatieteiden tohtori
liikuntafysiologi

p. 050 410 1604 
piia.kaikkonen(a)ukkinstituutti.fi 

-kestävyyskunnon testaus ja kliiniset testit
-kestävyysharjoittelu
-palautumisen seuranta

Ari Hännikäinen, erikoistuva lääkäri 

laillistettu lääkäri
terveystieteiden maisteri
liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri

p. 050 453 4191
ari.hannikainen(a)ukkinstituutti.fi 

-urheilijan terveystarkastus
-urheilu- ja liikuntavammat 
-astma 
-ylikuormitusoireet
-urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi
-Pelastusopiston pääsykoetestit

Marjo Iivonen-Lahti, erikoistuva lääkäri 

lääketieteen lisensiaatti
yleislääketieteen erikoislääkäri
liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri
diabeteksen hoidon erityispätevyys

p. 050 453 4191
marjo.iivonen-lahti(a)ukkinstituutti.fi 

-urheilijan terveystarkastus
-urheilu- ja liikuntavammat 
-astma 
-ylikuormitusoireet
-urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi
-Pelastusopiston pääsykoetestit

Iida Mustakoski, tutkimusassistentti 

Lähikuva Iida Mustakoskesta.

liikuntatieteiden kandidaatti

p. 050 401 0801
iida.mustakoski(a)ukkinstituutti.fi

– jalkapalloilijoiden terveystutkimus 

Veli-Matti Talonen, kouluttaja

sporttimestari
fysioterapeutti

p. 040 451 0737
veli-matti.talonen(a)ukkinstituutti.fi

– Terve urheilija -valmennuskoulutukset
– yläkoululeirit

LinkedIn

Veronika Virtapohja, tutkimus- ja palvelukoordinaattori

sairaanhoitaja

p. 050 306 2356
veronika.virtapohja(a)ukkinstituutti.fi

– Tampereen urheilulääkäriaseman ajanvaraus, laskutus ja testauspalvelut
– Terve urheilija -ohjelma
– Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimus

Tampereen urheilulääkäriasemalla toimivat myös

Timo Hänninen, erikoislääkäri 

liikuntalääketieteen erikoislääkäri
lääketieteen tohtori 

timo.hanninen(a)ukkinstituutti.fi 

Pekka Kannus, erikoislääkäri

Lähikuva Pekka Kannuksesta.

lääketieteen tohtori
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
dosentti (urheilulääketiede ja liikuntafysiologia)

Juha Koskela, fysioterapeutti 

p. 044 772 7040 
juha.koskela(a)ukkinstituutti.fi 

Juha Lassila, fysioterapeutti 

p. 044 772 7041 
juha.lassila(a)ukkinstituutti.fi 

Titta Mehtänen, ravitsemusterapeutti

Titta Mehtäsen lähikuva.

ravitsemusterapeutti
terveystieteiden maisteri

p. 040 083 2953
titta.mehtanen(a)varala.fi

– ravitsemusterapia
– urheilijoiden ja liikkujien ravitsemus
– Terve urheilija -ohjelman ravitsemussisällöt

Anna Ojala, ravitsemusasiantuntija

Lähikuva Anna Ojalasta.

elintarviketieteiden maisteri

p. 050 564 3391
anna.ojala(a)ukkinstituutti.fi

– ravitsemusvalmennus
– liikkujien ja urheilijoiden ravitsemus
– painonhallinta

Jari Parkkari, erikoislääkäri

Lähikuva Jari Parkkarista.

lääketieteen tohtori
liikuntalääketieteen erikoislääkäri
liikuntalääketieteen professori (Jyväskylän yliopisto)
kansanterveystieteen dosentti (Tampereen yliopisto)

jari.parkkari(a)ukkinstituutti.fi

– liikuntalääketiede
– liikuntaturvallisuus
– antidoping

Muut talossa toimivat

Päivitetty: 26.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan