Hyppää sisältöön

Suomalaisten liikkuminen – tutkittua tietoa työikäisten ja ikäihmisten liikkumisesta

UKK-instituutin laatimassa Liikuntaraportti 2022:ssa kuvataan suomalaisten lasten, nuorten, työikäisten aikuisten ja ikäihmisten mitattua liikkumista, paikallaanoloa ja fyysistä kuntoa. Raportti pohjautuu UKK-instituutin viimeisimpien, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien väestötutkimusten aineistoihin. Fyysisen kunnon tarkasteluissa on hyödynnetty myös Puolustusvoimien aineistoja ja koululaisten Move!-mittausten tuloksia.

Suomalaisten liikkuminen ja paikallaanolo

Työikäisten 20–69-vuotiaiden aikuisten liikkuminen

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin KunnonKartta 2021 -tutkimuksen tuloksiin

Yli 70-vuotiaiden ikäihmisten liikkuminen

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin IKLI 2019–2020 -tutkimuksen tuloksiin

Muutokset liikkumisessa iän mukaan

Tutustu liikemittarilla mitattuun tietoon eri ikäisten suomalaisten päivittäisten askelten sekä reippaan ja rasittavan liikkumisen määristä.

Lasten ja nuorten liikkumista on raportoitu Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen raporteissa. Jyväskylän yliopiston koordinoiman tutkimuksen viimeisin LIITU 2020 -raportti 16–20-vuotiaiden liikkumisesta ja liikuntakäyttäytymisestä on luettavissa valtion liikuntaneuvoston sivuilta. Peruskouluikäisten liikkumista ja liikuntakäyttäytymistä on kuvattu LIITU 2018 -raportissa. Liikuntaraportti 2022 sisältää liikemittarilla mitattua tietoa näistä kummastakin LIITU-raportista.

Suomalaisten fyysinen kunto ja toimintakyky

Katso myös edellä mainittujen tutkimusten kuntoa koskevat tulokset. Ne on koottu verkkosivuillemme fyysisen kunnon osioon.

Työikäisten 20–69-vuotiaiden aikuisten fyysinen kunto

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin KunnonKartta 2021 -tutkimuksen tuloksiin

Yli 70-vuotiaiden ikäihmisten fyysinen kunto

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin IKLI 2019–2020 -tutkimuksen tuloksiin

Liikuntaraportti 2022:n 20–69-vuotiaita aikuisia koskevat tulokset perustuvat KunnonKartta-tutkimuksen toisen tiedonkeruun tuloksiin vuosilta 2021–2022. Tutkimukseen osallistui 2 269 työikäistä. Ikäihmisten tulokset pohjautuvat Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen (IKLI) -tutkimuksen ensimmäisen, vuosien 2019–2020 aikana toteutetun, tiedonkeruun havaintoihin. Tutkimukseen osallistui 412 ikäihmistä.

Lähde: Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018–2022. Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Tommi Vasankari. Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsinki 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:33.

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan