Hyppää sisältöön

Kaatumisten ehkäisy iäkkäille ja heidän läheisilleen

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun puututaan keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin.

Läheinen ja iäkäs, jota läheinen tukee olalta, kuvituskuva.

Tämä sivuston osio on suunnattu iäkkäille ja heidän läheisilleen. Jos kuulut tähän kohderyhmään, jatka lukemista. Jos olet ammattilainen ja etsit tietoa kaatumisten ehkäisystä, tutustu sivustomme ammattilaiset -osioon. Järjestö- ja yhdistystoimijoille suunnattua tietoa kaatumisten ehkäisystä löydät järjestötoimijoiden -osiosta.

Kaatumisten ehkäisy on tehokasta, kun vaaratekijöihin vaikutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia.

Kaatumiset heikentävät hyvinvointia

Kaatumisten ehkäisy on tärkeää, sillä kaatumisilla on negatiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Ehkäisemällä kaatumisia voidaan edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Kaatumisista voi seurata eriasteisia vammoja, kuten mustelmia, nyrjähdyksiä ja luunmurtumia. Arviolta joka neljäs kaatuminen aiheuttaa hoitoa vaativan vamman. Ehkäisemällä kaatumisia voidaan myös ehkäistä kaatumisista seuraavia vammoja.

Kaatumiset voivat heikentää terveyttä, vaikka ne eivät aiheuttaisi loukkaantumisia. Kaatumisiin voi liittyä kaatumisen pelkoa. Pelko kaatumisesta saattaa hankaloittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista ja vähentää sosiaalista kanssakäymistä, heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua sekä itsenäisen elämän edellytyksiä. Tämä johtaa kohonneeseen kaatumisvaaraan. Kaatumispelosta syntyykin helposti toimintakykyä heikentävä ja kaatumisvaaraa lisäävä noidankehä. Toimintakykyä ylläpitämällä voidaan vähentää kaatumisen pelkoa ja parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Osion asiantuntija projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta
Osion sisältöjen kokoaminen gerontologian ja kansanterveystyön opiskelija Hanna Lankia

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan