Hyppää sisältöön

Liikkumisen suositusten historia

Liikkumisen suositus 2019– 

Amerikkalaiset suositukset päivitettiin vuonna 2018. Päivitys pohjautui tälläkin kerralla laajaan ja perusteelliseen kirjallisuuskatsaukseen ja kansainvälisen tieteellisen näytön arviointiin. 

Suosituksiin tuli tällä kertaa paljon muutoksia ja tarkennuksia, vaikka suosituksen ydin reippaan ja rasittavan liikunnan ja lihaskunnon osalta ei muuttunutkaan. Uuden suosituksen taustalla on ensimmäistä kertaa myös tutkimusaineistoa liikkumisesta ja paikallaolosta, joka on objektiivisesti mitattu erilaisilla liikemittareilla. 

Uusi suositus 

  • poistaa 10 minuutin pätkät liikkumisen minimikestosta 
  • tunnistaa kevyen liikkumisen terveyshyödyt 
  • ottaa kantaa paikallaanolon keskeytyksiin 
  • kuvaa unen ja liikkumisen välistä yhteyttä. 

Näiden muutosten jälkeen UKK-instituutti päätyi rakentamaan Liikuntapiirakan tilalle liikkumisen suosituksen. Liikuntapiirakan jäähyväisten myötä termi terveysliikunnan suositus vaihtui muotoon liikkumisen suositus. 

aikuisten liikkumisen suosituksen kartiokuva, joka koostuu eri lohkoista sisältöineen

Kuva 1: Viikoittainen liikkumisen suositus aikuisille. Julkaistu vuonna 2019. 

Liikuntapiirakka 2009–2019 

UKK-instituutin kehittämään Liikuntapiirakkaan on kiteytetty terveysliikunnan suositus 18–64-vuotiaille. UKK-instituutin Liikuntapiirakka päivitettiin vuonna 2009 USA:n terveysministeriön suositusten (Physical activity guidelines for Americans) päivityttyä vuonna 2008. 

Liikuntapiirakan kuva, jossa on kuvattu piirakan siivuina eri liikkumisen määrät

Kuva 2. Päivitetty Liikuntapiirakka aikuisille. Julkaistu vuonna 2009. 

Liikuntapiirakka 2004–2009 

Ensimmäinen Liikuntapiirakka julkaistiin vuonna 2004. Suositus kuvasi terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikunnan määrän ja antoi vinkkejä sen monipuoliseen koostamiseen. 

Terveysliikunnan viikoittainen suositus perustui amerikkalaiseen suositukseen, joka puolestaan pohjautui laajaan Yhdysvalloissa tuotettuun tieteellisen taustamateriaaliin. 

Vuoden 2004 Liikuntapiirakassa oli taustasuosituksesta poiketen mukana myös lihaskuntoa ja liikehallintaa koskevat suositukset, jotka amerikkalaisessa suosituksessa tulivat mukaan vasta vuonna 2008. 

Alkuperäinen liikuntapiirakka, joka kuvasi kolmess alohkossa viikoittaisen liikkumisen määriä ja esimerkkejä

Kuva 3. Liikuntapiirakka. Julkaistu vuonna 2004. 

Terveysliikunnan suositukset 

UKK-instituutti on tietääksemme ainoa taho, joka on Suomessa alusta lähtien saattanut terveysliikunnan suositukset graafiseen muotoon. 

Kuntoliikuntasuosituksia on annettu jo ennen kuin terveysliikunnasta tuli oma käsitteensä. 

UKK-instituutin ensimmäinen johtaja Ilkka Vuori ja tutkimusjohtaja Pekka Oja olivat mukana kansainvälisessä ryhmässä, joka lanseerasi käsitteet “terveysliikunta” ja “terveyskunto” vuonna 1994. (Bouchard C and Shephard RJ (1994). Physical activity, fitness and health: the model and key consepts. In Bouchard C, Shephard RJ and Stephens T (eds). Exercise, fitness, and health. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers. 

Katso tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Sunin seminaariesitys Liikkumisen suositusten lyhyt historia 

Jaana Suni: Liikkumisen suositusten lyhyt historia (pdf). Terveysliikuntapäivät 22.10.2019. Esitys myös SlideSharessa

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan