Hyppää sisältöön

Suomalaisten fyysinen kunto – tutkittua tietoa työikäisten ja ikäihmisten kunnosta

UKK-instituutin laatimassa Liikuntaraportti 2022:ssa kuvataan suomalaisten lasten, nuorten, työikäisten aikuisten ja ikäihmisten mitattua liikkumista, paikallaanoloa ja fyysistä kuntoa. Raportti pohjautuu UKK-instituutin viimeisimpien, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien väestötutkimusten aineistoihin. Fyysisen kunnon tarkasteluissa on hyödynnetty myös Puolustusvoimien aineistoja ja koululaisten Move!-mittausten tuloksia.

Suomalaisten fyysinen kunto ja toimintakyky

Työikäisten 20–69-vuotiaiden aikuisten fyysinen kunto

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin KunnonKartta 2021 -tutkimuksen tuloksiin

Yli 70-vuotiaiden ikäihmisten fyysinen kunto

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin IKLI 2019–2020 -tutkimuksen tuloksiin

Suomalaisten liikkuminen ja paikallaanolo

Katso myös edellä mainittujen tutkimusten liikkumista ja paikallaanoloa koskevat tulokset. Ne on koottu verkkosivuillemme liikkumista käsittelevään osioon.

Työikäisten 20–69-vuotiaiden aikuisten liikkuminen

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin KunnonKartta 2021 -tutkimuksen tuloksiin

Yli 70-vuotiaiden ikäihmisten liikkuminen

Tutustu Liikuntaraportti 2022:ssa esiteltyihin IKLI 2019–2020 -tutkimuksen tuloksiin

Muutokset liikkumisessa iän mukaan

Tutustu liikemittarilla mitattuun tietoon eri ikäisten suomalaisten päivittäisten askelten sekä reippaan ja rasittavan liikkumisen määristä.

Liikuntaraportti 2022:n 20–69-vuotiaita aikuisia koskevat tulokset perustuvat KunnonKartta-tutkimuksen toisen tiedonkeruun mittaustuloksiin vuosilta 2021–2022. Tutkimukseen osallistui 2 269 työikäistä. Ikäihmisten tulokset pohjautuvat Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen (IKLI) -tutkimuksen ensimmäisen, vuosien 2019–2020 aikana toteutetun, tiedonkeruun mittaushavaintoihin. Tutkimukseen osallistui 412 ikäihmistä.

Lasten ja nuorten fyysistä kuntoa on raportoitu Move!-mittausten tuloksia käyttäen. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Varusmiesten kunnon osalta käytössä ovat olleet Puolustusvoimien kuntotilastot.

Lähde: Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018–2022. Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Tommi Vasankari. Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsinki 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:33.

Päivitetty: 28.9.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan