Hyppää sisältöön

Liikkumattomuus maksaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa

Tiedote 2.12.2019 

 Tampereen kaupunkiseudulla on käynnistynyt SeutuLiike-ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista ja vähentää paikallaanoloa. Seudun asukkaita kannustetaan arkiliikkumiseen, sillä suosituksia vähäisempi liikkuminen maksaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa lisääntyneiden kansansairauksien vuoksi. SeutuLiike-ohjelma on laadittu yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja UKK-instituutin kanssa. 

SeutuLiike-ohjelmaan sitoutuneet Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat asukkaitaan arkiliikkumiseen, joka lisää hyvinvointia ja vähentää kansansairauksia. Seudun väestöä rohkaistaan kulkemaan työ-, asiointi-, opiskelu- ja harrastusmatkat kävellen tai pyörällä sekä hyödyntämään lähiliikuntapaikkoja, kuten kevyen liikenteen väyliä, metsiä, puistoja ja kenttiä. 

– Elämäntapojen muutos ja omien lihasten käyttö vaikuttaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen, toteaa hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen

SeutuLiike perustuu tutkittuun tietoon 

SeutuLiike-ohjelmaan on koottu tutkimustietoa eri-ikäisten arkiliikkumisesta ja liikunnan harrastamisesta. Tuloksia tarkastellaan suhteessa liikkumisen suosituksiin. 

– Olemme koonneet ohjelmaan myös tietoa liikkumisen hyödyistä sekä esimerkkejä liikkumisen edistämisen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta, kertoo tutkija Päivi Kolu UKK-instituutista. 

– Lisäksi ohjelmatyöhön sisältyy katsaus Tampereen kaupunkiseudun liikkumisen edistämisen nykytilaan sekä kohderyhmittäiset liikkumisen edistämis- ja arviointisuunnitelmat tuleville vuosille. 

Liikkumattomuuden suuri hintalappu 

Kunnille liikkumisen edistäminen on tärkeää, sillä liikkumattomuuden kustannukset ovat huomattavan suuret. UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. 

Kuluista suurin osa (87 %) muodostuu työn tuottavuuden menetyksestä esimerkiksi sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeiden takia. Kymmenesosa (13 %) kuluista muodostuu perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksista sekä lääkityksistä. 

Liikkumattomuuden vuotuiset kustannukset Tampereen kaupunkiseudun kunnissa: 

  • Tampere 191,1 M€ 
  • Nokia 25,8 M€ 
  • Ylöjärvi 24,8 M€ 
  • Kangasala 23,8 M€ 
  • Lempäälä 16,7 M€ 
  • Pirkkala 14,2 M€ 
  • Orivesi 7,1 M€ 
  • Vesilahti 3,3 M€. 

Kunnat kannustavat monipuoliseen liikkumiseen 

SeutuLiike-ohjelma sisältää keinoja kaikenikäisten kuntalaisten arkiliikkumisen edistämiseen. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoja kohentamalla voidaan edistää lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria kannustetaan kulkemaan koulu- ja harrastusmatkat mieluummin kävellen tai polkupyörällä kuin vanhemman tarjoamalla autokyydillä. 

Työikäisten työmatkakävelyä ja -pyöräilyä edistävinä toimina mainitaan muun muassa työyhteisöjen järjestämät kisat ja tempaukset, kuntotestit sekä liityntäpysäköintimahdollisuudet. Eläkeikäisten liikkumista voidaan puolestaan edistää esimerkiksi kulkuväylien esteettömyydellä ja asianmukaisella kunnossapidolla. 

– SeutuLiike-ohjelma on monipuolinen kokonaisuus, joka kannustaa kaupunkiseudun asukkaita arkiliikkumisen edistämiseen, mutta edistää myös poikkihallinnollista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kesken, Kankkonen päättää. 

Haastattelupyynnöt: 

Tampereen kaupunkiseutu, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen, satu.kankkonen(a)tampereenseutu.fi, 040 588 1902 

UKK-instituutti, tutkija Päivi Kolu, paivi.kolu(a)ukkinstituutti.fi, 050 564 4220 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan