Hyppää sisältöön

Kaatumisten ehkäisy järjestötoimijoille

Tämä osio on suunnattu järjestöissä ja yhdistyksissä ikäihmisiä kohtaaville toimijoille. Sivustolta löydät vinkkejä kaatumisten ehkäisyn puheeksiottoon omassa toiminnassasi erilaisissa ryhmissä sekä tapahtumissa ja esimerkiksi vertaisohjauksessa.

Ihmisiä kokouspöydän ääressä, kuvituskuva.

Järjestötoimijoiden sivusto tarjoaa kaatumisten ehkäisyyn liittyvää sisältöä ja materiaaleja ikäihmisiä omassa toiminnassaan kohtaaville järjestö- ja yhdistystoimijoille.

Jos olet ammattilainen ja etsit tietoa kaatumisten ehkäisystä, tutustu ammattilaisille suunnattuun KaatumisSeula-osioon.

Kaatumiset ovat ehkäistävissä ja järjestö- sekä yhdistystoimijoilla on oma tärkeä roolinsa ehkäisytyössä

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista.

Suomessa sattuu vuosittain 35000 kaatumistapaturmaa ja 700o lonkkamurtumaa. Joka kymmenes lonkkamurtuman saanut iäkäs, jää pysyvästi laitoshoitoon. Joka kolmas kaatuminen olisi ehkäistävissä terveyden kannalta riittävällä liikunnalla, infograafi.
Kuva: Iäkkäiden kaatumiset Suomessa.

Järjestö- ja yhdistystoiminta tavoittaa paljon ikäihmisiä, ja siksi kaatumisten ehkäisytietoutta on hyödyllistä jakaa myös järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa. Tämän toiminnan tueksi KaatumisSeula-hankkeessa on tuotettu helposti jaettavaa ja maksutonta materiaalia järjestö- ja yhdistystoimijoille. Materiaalia voi hyödyntää toiminnassa monin eri tavoin esimerkiksi ryhmissä ja tapahtumissa. 

Alla olevan materiaaliesittelyn mukaan kaatumiset ja niiden ehkäisy on helppo ottaa puheeksi oman yhdistystoiminnan ohessa. Toistuvat kaatumiset eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen vaan niihin pitää puuttua. Kaatumisten välttämiseksi on paljon tehtävissä.

Kaatumisten taustalla olevat vaaratekijät ovat yksilöllisiä

Tarkistuslista, johon on koottu kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa.

Kaatumisille on olemassa useita eri vaaratekijöitä. Osaan vaaratekijöistä, kuten ikään, joihinkin perinnöllisiin sairauksiin ja aiempiin kaatumisiin, ei voida vaikuttaa. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan kuitenkin vaikuttaa.

KaatumisSeulan Tarkistuslistan avulla voi selvittää erityisesti niitä kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Sähköinen tarkistuslista

Sähköinen tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin voi itse vaikuttaa, kuvituskuva.

Tarkistuslistasta on saatavilla myös sähköinen versio. Lomake on ladattavissa esimerkiksi tabletille tai älypuhelimen näytölle, josta se on helposti ja nopeasti täytettävissä ja myös tallennettavissa.

Jokaisen ikäihmisen on tärkeää tunnistaa kaatumisvaaransa oli se sitten suuri tai pieni

Kaatumisvaaran itsearviointilomake, kuvituskuva.

Kaatumisvaara on aina yksilöllinen. Lisätäkseen ikäihmisten tietoisuutta yksilöllisestä kaatumisvaarastansa eri toimijat, myös järjestöpuolella, voivat hyödyntää iäkkään omaan arvioon perustuvaa maksutonta kaatumisvaaran itsearviointilomaketta.

Testituloksen perusteella henkilö saa karkean arvion omasta kaatumisvaarastaan sekä tiedon siitä, onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemälle laajemmalle kaatumisvaaran arvioinnille tarvetta.

Itsearviointilomakkeen käytölle, testituloksen tulkinnalle sekä vinkkejä arvioinnin lisänä jaettavasta materiaalista löydät helppokäyttöisistä ohjeista.

Sähköinen kaatumisvaaran arviointi

Kaatumisvaaran itsearviointiin on saatavilla myös sähköinen työkalu, jota järjestö- ja yhdistystoimijat voivat käyttää toiminnassaan. Lomaketta voidaan ohjata täyttämään esimerkiksi erilaissa liikunta- tai vertaistukiryhmissä. Ensisijainen tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse mutta tarvittaessa hänelle voidaan tarjota teknistä apua sekä auttaa sovelluksesta saatavan palautteen lukemisessa. Sähköinen verkkosovellus löytyy osoitteesta bit.ly/kaatumisvaara.

Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun puututaan keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin

!0 keinoa kaatumisten ehkäisyyn, kuvituskuva

Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä puuttumalla kaatumisten vaaratekijöihin yksilöllisen tarpeen mukaan. Mitä enemmän kaatumisten eri vaaratekijöitä on, sitä tärkeämpää niihin on puuttua. Mikäli vaaratekijöitä on runsaasti, tarvitaan ammattilaisen apua kaatumisten ehkäisyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn materiaalissa on esitelty kymmenen tutkitusti tehokasta keinoa kaatumisten ehkäisyyn kotioloissa. 

Liikunta usein tehokas keino ehkäistä kaatumisia

Liikuntaohje, kuvituskuva.

Liikunta pitää yllä liikkumis- ja toimintakykyä ja se on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia. Ollakseen tehokasta, liikunnan tulee parantaa tai ylläpitää lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkumiskykyä. 

KaatumisSeulan Liikuntaohje kannustaa aiemmin vähän liikkunutta iäkästä liikkeelle. 
 
Lihasvoima- ja tasapainoharjoituksia tulisi tehdä ainakin kaksi kertaa viikossa. Liikkumiskykyä voi ylläpitää monipuolisen päivittäisen liikkumisen avulla. 

Ohjenuorana liikkumisen lisäämiseen voi käyttää yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositusta. 

Lisää ideoita kaatumisten ehkäisyyn saat myös muiden toimijoiden tuottamasta aineistosta

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan