Hyppää sisältöön

Muutokset liikkumisessa iän mukaan

Liikkumista tarkasteltiin Liikuntaraportti 2022:ssa päivittäin otettujen askelten sekä reippaan ja rasittavan liikkumisen minuuttimäärän mukaan.

Päivittäiset askeleet vähenevät iän myötä

Päivässä otettujen askelten määrä vähenee koko kouluiän, tasoittuu työiässä ja vähenee edelleen eläkeiässä. Päivittäiset askelmäärät olivat suurimmat 7-vuotiailla pojilla (13 586) ja pienimmät 80 vuotta täyttäneillä miehillä (3 360).

Kuvassa 1 on esitetty keskimääräiset askelmäärät päivässä ikä- ja sukupuoliryhmittäin LIITU 2018–2020, KunnonKartta 2021–2022 ja IKLI 2019–2020 -tutkimuksissa.

Infograafi päivittäisen askelmäärän vähenemisestä iän myötä.
Kuva 1. Päivittäiset askeleet ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Liikuntaraportti. OKM 2022:33.

LIITU-aineistojen mukaan päivittäiset askelmäärät pienenivät tasaisesti nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Lukiolaiset ottivat keskimäärin vähemmän askelia kuin KunnonKartta-tutkimuksen nuorimmat osallistujat eli 20–29-vuotiaat. Työikäisten otoksessa päivittäisissä askelmäärissä ei ollut suuria eroja ikäryhmien välillä. Ainoastaan vanhin, 60–69-vuotiaiden ryhmä otti keskimäärin vähemmän askelia kuin nuoremmat ryhmät. IKLI-tutkimuksen perusotokseen osallistuneille miehille ja naisille kertyi keskimäärin vähemmän askelia kuin nuoremmille aikuisille.

Reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä laskee iän mukaan

Kun liikkumista tarkasteltiin reippaan ja rasittavan liikkumisen yhteismäärän mukaan, ikäryhmien väliset erot olivat hyvin samanlaisia kuin edellä kuvatut askelmäärien erot. Reippaan tai rasittavan liikkumisen määrä oli suurin 7-vuotiailla pojilla (2 t 43 min) ja pienin 80 vuotta täyttäneillä miehillä ja naisilla (24 min).

Kuva 2. Reippaan ja rasittavan liikkumisen päivittäinen aika minuutteina ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Liikuntaraportti. OKM 2022:33.

Vastaavasti kuin päivittäiset askelmäärät myös reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä pieneni tasaisesti LIITU-aineiston nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Lukiossa opiskelevien poikien liikkuminen oli hyvin samalla tasolla kuin KunnonKartta-tutkimuksen 20–29-vuotiaiden miesten liikkuminen. Molemmat ryhmät liikkuivat reippaasti ja rasittavasti hieman alle tunnin päivässä. Lukiossa opiskelevat tytöt liikkuivat reippaasti ja rasittavasti hieman vähemmän kuin 20–29-vuotiaat naiset.

Työikäisten otoksessa reippaan ja rasittavan liikkumisen määrissä ei ollut suuria eroja ikäryhmien välillä. Ainoastaan vanhin, 60–69-vuotiaiden ryhmä liikkui keskimäärin vähemmän kuin nuoremmat ryhmät. IKLI-tutkimuksen perusotokseen osallistuneet miehet ja naiset liikkuivat reippaasti ja rasittavasti kaikkein vähiten.

Infograafit

Tutustu suomalaisten väestöryhmien liikkumiseen Liikuntaraportti 2022:ssa julkaistuista tuloksista koottujen infograafien avulla. Infograafit ovat vapaasti ladattavissa verkkokaupastamme.


Lähde:
 Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018–2022. Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Tommi Vasankari. Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsinki 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:33.

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan