Infograafeja Liikuntaraportti 2022 liikkumisen osiosta

Lataa infografiikkaa suomalaisten väestöryhmien liikkumisesta.

Lataa maksutta

Kuvaus

Avaa ladattavat infograafit alla olevista linkeistä:

  • Infograafi 1: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa (pdf, 3 sivua)
  • Infograafi 2: Yli 70-vuotiaiden kotona asuvien suomalaisten liikkuminen (pdf, 2 sivua)
  • Infograafi 3: Suomalaisten päivittäiset askeleet (pdf, 1 sivu)

Infograafeihin kootut tiedot perustuvat UKK-instituutin laatimaan Liikuntaraportti 2022:een, joka kuvaa suomalaisten mitattua liikkumista, paikallaanoloa ja fyysistä kuntoa. Raportissa julkaistut tulokset pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien viimeisimpien väestötutkimusten aineistoihin.

Lähde: Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018–2022. Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Tommi Vasankari. Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsinki 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:33.

Lue lisää tutkittua tietoa suomalaisten liikkumisesta verkkosivuiltamme.