Hyppää sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisalueet

Tutkittu tieto arjen käytänteiksi

UKK-instituutin tutkimustoiminnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti korkeatasoista soveltavaa terveysliikuntatutkimusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla pyritään kattavasti selvittämään liikkumisen, terveyden ja toimintakyvyn välisiä yhteyksiä.

Strategiakautena 2019–2022 UKK-instituutin tutkimustoiminta keskittyy kolmeen toisiaan täydentävään painoalueeseen: 

  1. Fyysisen aktiivisuuden, liikkumattomuuden ja kunnon seuranta
  1. Terveyttä tukevan liikkumisen edistäminen
  1. Liikkumisen turvallisuus ja kaatumisten ehkäisy

Fyysisen aktiivisuuden, liikkumattomuuden ja kunnon seuranta 

UKK-instituutti seuraa ja arvioi järjestelmällisesti eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa ja kuntoa sekä tuottaa luotettavaa tietoa niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi.

Terveyttä tukevan liikkumisen edistäminen  

UKK-instituutti kehittää ja arvioi eri-ikäisille kohdennettuja, tutkittuun tietoon perustuvia kustannustehokkaita toimintamalleja liikkumisen lisäämiseksi ja paikallaanolon vähentämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Oikeantyyppisellä ja oikealla tavalla tarjotulla fyysisellä aktiivisuudella voidaan ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia sekä samalla hallita terveyserojen ja sairauskulujen kasvua, torjua ennenaikaista eläköitymistä ja ylläpitää ikääntyvän väestön toimintakykyä.

Liikkumisen turvallisuus ja kaatumisten ehkäisy  

UKK-instituutti tutkii ja kehittää liikunta-alalle, terveydenhuoltoon ja järjestöille soveltuvia liikkumisturvallisuutta edistäviä toimintamalleja, liikuntaohjelmia ja harjoitusmenetelmiä eri kohde- ja ikäryhmille. Liikuntavammat ovat lukumääräisesti suurin tapaturmaluokka Suomessa ja jopa puolet liikunnan terveyshyödyistä voidaan menettää, jos liikkumisen aikana sattuvia vammoja tai tapaturmia ei kyetä tehokkaasti ehkäisemään.

Päivitetty: 3.7.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan