Hyppää sisältöön

Terveyttä edistävä liikuntaseura*

Health Enhancing Sports Club -study

Suomalaisten 9.-luokkalaisten nuorten terveystottumukset ja elämäntyyli sekä liikuntaseurassa harrastavien nuorten näkemykset ja kokemukset urheiluharrastuksesta.

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten lasten ja nuorten urheiluseurojen (n = 200) terveyden edistämistoimintaa sekä seuratoimintaan osallistuvien nuorten terveystottumuksia ja terveydentilaa pitkittäisasetelmassa. 

Lue lisää yhteistyöhankkeesta

Vaikuttavuus

Tutkimuksen tulosten avulla kehitetään interventioita, joilla edistetään suomalaisten nuorten fyysistä aktiivisuuden pysyvyyttä ja terveyttä sekä kehitetään urheiluseurojen toiminnan sisältöjä ja laatua.

Tavoite

Selvitetään 1) lasten ja nuorten urheiluseurojen suhtautuminen terveyden edistämiseen ja niiden terveyden edistämisen aktiivisuus 2) valmentajien terveyden edistämisaktiivisuus 3) nuorten urheilijoiden terveystottumukset ja terveydentila 4) seura-aktiivisuuden yhteys fyysisen aktiivisuuden ja elintapojen muutokseen 15 ikävuodesta 23 ikävuoteen 5) nuorten seuratoiminnan keskeyttämistä selittävät tekijät 6) fyysisen aktiivisuuden, elintapojen, fyysisen ja psyykkisen terveyden ja vammariskin muutos seuranuorilla ja ei-seuranuorilla 15–23-vuotiaana.

Asetelma

Kohortti

Vastaava tutkija

Sami Kokko

Tutkijaryhmä

JY: Sami Kokko, Lasse Kannas, Urho M Kujala, Tuula Aira, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari; Hgin urheilulääkäriasema: Lauri Alanko; Kuopion liikuntalääket. tl: Kai Savonen; LIKES: Harri Selänne; ODL liik.kl: Raija Korpelainen; Paavo Nurmi -k: Olli J Heinonen; TaULA: Jari Parkkari

Yhteistyössä

JY Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, UKK-instituutti, Hgin urheilulääkäriasema, Kuopion liikuntalääketiet. tutkimusl., Liikunnan ja kansanterv. edistämissäätiö LIKES, ODL liikuntaklinikka, Paavo Nurmi -keskus, Tampereen Urheilulääkäriasema

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2012

Päättymisvuosi:

2022

Eettisen toimikunnan käsittely

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen tmk

Julkaisut

Educational and family-related determinants of organized sports participation patterns from adolescence to emerging adulthood: a four-year follow-up study

Is health promotion in sports clubs associated with adolescent participants’ fruit and vegetable consumption? A cross-sectional multicentre study

Global, regional, and national burden of allergic disorders and their risk factors in 204 countries and territories, from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019.

Longitudinal physical activity patterns and the development of cardiometabolic risk factors during adolescence

Physical activity measured by accelerometry among adolescents participating in sports clubs and non-participating peers

Are young people active enough? Data from nine different sports in Finland

Sports-related factors predicting maintained participation and dropout in organized sports in emerging adulthood: A four-year follow-up study

Psychosocial and health behavioural characteristics of longitudinal physical activity patterns: a cohort study from adolescence to young adulthood

Is health promotion in sports clubs associated with adolescent participants’ fruit and vegetable consumption?

Longitudinal physical activity patterns and the development of cardiometabolic risk factors during adolescence

Urheilun kilpailullisen tavoitteen ja kehokokemuksen yhteys nuorilla – TELS-tutkimus

Periodic health examinations in young athletes: The Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) Study

The associations between adolescents’ sports club participation and dietary habits

Physical activity from adolescence to young adulthood: patterns of change, and their associations with activity domains and sedentary time

Menstrual dysfunction and body weight dissatisfaction among Finnish young athletes and non-athletes

Resting electrocardiogram and blood pressure in young endurance and non-endurance athletes and non-athletes

Haemoglobin, iron status and lung function of adolescents participating in organised sports in the Finnish Health Promoting Sports Club Study

Training volume and intensity of physical activity among young athletes: the Health Promoting Sports Club (HPSC) study

Health promotion activities of sports clubs and coaches, and health and health behaviours in youth participating in sports clubs: the Health Promoting Sports Club study

Low back and neck & shoulder pain in adolescent sports club participants and non-participants

Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS)

Äkilliset urheiluvammat suomalaisilla urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla

Alaselkä- ja niska-hartiaseudun kipu urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla

Urheiluseurassa tapahtuva harjoittelu ja lepo-EKG yläasteikäisillä nuorilla: TELS-tutkimus

Terveyserot seuranuorten ja ei-seuranuorten välillä: Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS)

Urheiluseurassa tapahtuva harjoittelu ja lepoverenpaine yläasteikäisillä nuorilla

Finnish Health Promoting Sports Club study (HPSC) – the study protocol

Low back and neck and shoulder pain in members and non-members of adolescents’ sports clubs: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study

Physical activity, screen time and sleep among youth participating and non-participating in organized sports – the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study

Coaches’ health promotion activity and substance use in youths sports

Periodic health evaluation in adolescents

Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksen toistettavuus urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla ja ryhmien väliset erot ryhdissä, liikkuvuudessa ja liikehallinnassa

Musculoskeletal examination in young athletes and non-athletes: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) Study

Äkilliset ja rasitusvammat urheilijoilla ja ei-urheilijoilla: Terveyttä edistävä liikuntaseura -tutkimus (TELS)

Acute and overuse injuries among sports club members and non-members: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan