Hyppää sisältöön

UKK-instituutin väestötutkimukset

Mittaamme säännöllisesti eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa.

Liikkumista, paikallaanoloa ja unta sekä fyysistä kuntoa mittaavat väestötutkimuksemme tavoittavat peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat sekä työikäiset ja ikäihmiset. Toteutamme väestötutkimuksia neljän vuoden välein, joten teemme mittauksia joka vuosi jollekin ikäryhmälle. Kaikki väestötutkimuksemme suunnitellaan ja toteutetaan laajassa yhteistyössä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kaupunkien kanssa.

Väestötutkimusten aikajana, infograafi.
Kuva 1: Väestötutkimusten aikajana.

Väestötutkimuksemme perustuvat liikemittarimittauksiin. Liikemittarimenetelmällä kerättävää tietoa suomalaisten liikkumisesta ja paikallaanolosta tarvitaan, koska kyselemällä tai haastattelemalla kerätty tieto ei kuvaa luotettavasti lyhyitä liikuntapyrähdyksiä, kevyttä liikkumista, paikallaanolon muotoja (makaaminen, istuminen, seisominen) ja niiden muutoksia. Liikemittareilla saatavan tiedon avulla pystytään selvittämään myös liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksiä keskeisiin kansansairauksiin aiempaa tarkemmin ja monipuolisemmin.

Liikkumisen ja paikallaanolon mittaamiseen on viime vuosina liitetty myös uni, jotta voidaan huomioida koko vuorokausi. Riittävä uni on tärkeää levon ja palautumisen kannalta. Riittävä liikkuminen parantaa puolestaan unenlaatua. 

Tutkimuksillamme pystytään seuraamaan väestön liikkumisen, paikallaanolon sekä unen tilaa ja muutosta. Väestötutkimusten mittauksia täydennetään laajoilla kyselyillä ja luotettavilla kuntotesteillä.

Peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)* (2014)

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksessa kootaan tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sekä sähköisen kyselyn että liikemittarin avulla.

LIITU-tutkimus toteutetaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin.

LIITU-tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tutkimuksen johtajana toimii apulaisprofessori Sami Kokko. Liikkumisen ja paikallaanolon liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Työikäiset

KunnonKartta -väestötutkimus (2017)

KunnonKartta-väestötutkimuksen tarkoituksena on koota liikemittarilla mitattua tietoa suomalaisten aikuisten (20–69-vuotiaiden) kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta.

KunnonKartta-tutkimukseen kuuluu terveydentilaa ja liikuntatottumuksia kartoittava kysely, verinäyte ja fyysisen kunnon testit sekä liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaaminen liikemittarilla viikon ajan.

KunnonKartta-väestötutkimus toistetaan joka neljäs vuosi.

Ikäihmiset

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen, vaihe 1 (2019)

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimuksen tavoitteena on mitata yli 70-vuotiaiden suomalaisten liikkumis- ja suorituskykyä sekä liikkumista, paikallaanoloa ja unta. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa osallistujien terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta, kaatumisista sekä liikkumista selittävistä ja ohjaavista tekijöistä.

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -tutkimukseen sisältyy terveydentilaa ja liikuntatottumuksia kartoittava kysely, liikkumis- ja suorituskykytestit sekä liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaaminen liikemittarilla viikon ajan.

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus toistetaan neljän vuoden välein uudessa väestöotoksessa.

Päivitetty: 2.9.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan