Hyppää sisältöön

Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys

Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study)

Urheilijoiden liiketaidot, lihaskunto ja terveys, polvi- ja nilkkavammojen syntyyn liittyvät fyysismotoriset riskitekijät ja harjoitukselliset menetelmät vammariskien pienentämiseksi.

Tulokset

Tutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt ja tuloksia julkaistaan vähitellen. Tutkimushankkeesta on julkaistu yksi väitöskirja ja valmisteilla on neljä väitöskirjaa (tieto tallennettu 2018).

Vaikuttavuus

Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden tuntemisesta. Tämän tutkimushankkeen kautta kehitetään luotettavia mittareita vammoille altistavien tekijöiden tunnistamiseen. Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja sitä kautta vammojen ehkäisy lisää nuorten liikunnanharrastajien terveyttä ja pienentää vammoista yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Tavoite

Tavoitteena on tutkia suosituissa joukkuepalloilulajeissa sattuvien äkillisten ja rasitusvammojen anatomisia, fysiologisia, biomekaanisia ja perinnöllisiä riskitekijöitä sekä kehittää urheilijoiden liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin luotettavia mittareita, joilla vammojen riskitekijät voidaan tunnistaa tarkemmin.

Asetelma

Tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin vuosina 2011–2014. Tutkimushenkilöt rekrytoitiin Tampereen alueen urheiluseuroista (150-200 pelaajaa per vuosi). Pelaajat osallistuivat taitoja ja fyysistä kuntoa mittaaviin testeihin (mm. 3D-liikeanalyysi lajinomaisista liikesuorituksista, antropometria sekä liikkuvuus-, tasapaino-, voimatestit) kunkin seurantavuoden alussa ja täyttivät esitietolomakkeen, jolla kartoitettiin pelaajien taustatietoja (mm. aikaisemmat vammat, terveydentilanne, elämäntavat, pelivuodet, sarjataso, muut lajit). Testien jälkeen kerättiin vuoden ajan tietoa harjoittelun ja kilpapelien määrästä sekä urheiluvammoista. Tutkimuksen päätulosmuuttujina ovat äkilliset polvi- ja nilkkavammat. Sekundaarimuuttujina ovat kaikki muut pelaajille sattuvat äkilliset vammat ja rasitusvammat. Testituloksista ja pelaajien taustatiedoista analysoidaan, mitkä muuttujat altistavat näille vammoille. Norjassa Oslo Sports Trauma Research Centerissä on toteutettu identtinen tutkimushanke (2006-2012) ja näiden kahden maan tutkimusaineistot on tarkoitus myöhemmin yhdistää laajempia analyysejä varten.

Vastaava tutkija

Kati Pasanen

Tutkijaryhmä

Kati Pasanen, vastaava tutkija (assistant professor, Canada), Jari Parkkari, Tommi Vasankari, Pekka Kannus, Mari Leppänen, Janne Avela (JY), Ari Heinonen (JY), Urho Kujala (JY), Jarmo Perttunen (TAMK), Terho Lehtimäki (TY), Grethe Myklebust, Tron Krosshaug, Roald Bahr

Yhteistyössä

Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC), Norwegian School of Sports Sciences, Tampereen yliopisto (TY), Jyväskylän yliopisto (JY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (VTR), Olympiakomitea

Alkamisvuosi

2011

Eettisen toimikunnan käsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 17.12.2010 ja 4.1.2011 (ETL-koodi R10169)

Julkaisut

Epidemiology and risk factors of acute knee and ankle injury in youth team-sports athletes

Injury history and perceived knee function as risk factors for knee injury in youth team-sports athletes

Change of direction biomechanics in a 180-degree pivot turn and the risk for noncontact knee injuries in youth basketball and floorball players

There is no relationship between lower extremity alignment during unilateral and bilateral drop jumps and the risk of knee or ankle injury: a prospective study

New machine learning approach for detection of injury risk factors in young team sport athletes

Performance in dynamic movement tasks and occurrence of low back pain in youth floorball and basketball players

Heikko lonkan hallinta lisää polvivammojen riskiä

Altered hip control during a standing knee‐lift test is associated with increased risk of knee injuries

Association between lower extremity muscular strength and acute knee injuries in young team-sports athletes

No association between risk of anterior cruciate ligament rupture and selected candidate collagen gene variants in female elite athletes from high-risk team sports

Urheiluvammat tutkimuksen kohteena

Tyypilliset urheiluvammat nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla

Associations between different gait strategies and knee adduction moment

Päkiäaskellus vähentää polven kuormitusta juoksussa

Forefoot strikers exhibit lower running-induced knee loading than rearfoot strikers

Effects of striking strategy on lower extremity loading during running

Selkäkipujen yleisyys joukkuepalloilulajeissa.

UKK-instituutisssa tutkitaan nuorten urheilijoiden liiketaitojen ja lihaskunnon yhteyksiä urheiluvammoihin

Relationship between frontal plane knee angle and subjective assessment of knee control during a single-leg squat

Äkilliset liikuntavammat yleisiä palloilulajeja harrastavilla nuorilla

Self-reported 12-month overuse injury history in youth basketball and floorball

Elämäntapamuuttujien yhteydet urheiluvammoihin joukkuepalloilulajeissa

Low back pain in youth team sports

Overuse injuries in youth basketball and floorball

The effects of locomotor pattern diversity and ageing on the lower limb joint mechanics and loading during human walking and running

Juoksu- ja kävelytyyli näkyy nivelten kuormittumisessa ja kulumisessa

Low back pain in young basketball and floorball players

Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study): a study protocol

Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball players

Single-leg squat as a tool to evaluate young athlete’s frontal plane knee control.

Eturistisidevammojen biomekaaniset riskitekijät nuorilla naispalloilijoila

Polven hallinta ja pudotushypyn suoritustekniikka nuorilla koripallon ja salibandyn pelaajilla

Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball players

Biomechanical characteristics of vertical drop jump test and the risk of ACL injury in young female basketball and floorball players

Can vertical drop jump (VDJ) test predict anterior cruciate ligament (ACL) injury? Biomechanical risk factors for ACL injuries in young female team sport players

Incidence, type and severity of injuries among young basketball players

Voimaominaisuuksien yhteys urheiluvammariskiin salibandy- ja koripallopelaajilla.

Nuorten salibandyharrastajien alaraajojen lihasten maksimaalisen voimantuoton puolieron vaiktuus äkillisten polvivammojen ilmaantuvuuteen

Polven hallinnan arviointi yhden jalan kyykky -testissä

Incidence of back injuries in youth floorball and basketball: a prespective three-year follow-up.

Stiff landings are associated with increased ACL injury risk in young female basketball and floorball players

High ankle injury rate in adolescent basketball

Prevention of injuries among youth team sports: the role of decreased movement control as a risk factor

Liikehallinnan merkitys vammojen ehkäisyssä nuorilla palloilutalajien harrastajilla

No association between static and dynamic postural control and ACL injury risk among female elite handball and football players

Stiff landings are associated with increased acl injury risk in young female basketball and floorball players: Response

Vammariski on korkea nuorten koripallossa ja salibandyssä

Epidemiology of overuse injuries in youth team sports: a 3-year prospective study.

Epidemiology of overuse injuries in youth team sports

Landing with less hip flexion is associated with increased risk of ACL injuries in young female team sport players

Determining risk factors for acute lower extremity injuries in team sports with lasso regression

Rasitusvammat nuorilla palloilulajien urheilijoilla

Dynaamisen tasapainon hallinnan ja polven akuutin, ilman kontaktia tapahtuvan eturistisidevamman välinen yhteys

Sagittal plane hip, knee and ankle biomechanics and the risk of ACL injuries

Association between frontal plane knee control and lower extremity injuries

Association between frontal plane knee control and lower extremity injuries: a prospective study on young team sport athletes

Adolescent sports injuries: frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool

Investigation of knee control as a lower extremity injury risk factor: a prospective study in youth football

Prospective study on the prevalence and burden of overuse injuries in talented 9 to 14 year-old soccer players (congress abstract)

Prevention of acute lower extremity injuries in youth soccer: a cluster randomized controlled trial

The frontal plane knee control is not a risk factor for acute non-contact lower extremity injuries in youth team sports (poster)

Incidence and risk factors for back pain in young floorball and basketball players: a prospective study

Incidence of back pain and risk factors for low back injuries in youth floorball and basketball: a prospective 3-year study

Neuromuskulaarinen alkuverryttelyohjelma lasten jalkapallovammojen ehkäisemiseksi – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan