Hyppää sisältöön

Ikä-hyte-hanke

Liikkumisen palvelupolku tuo hyvää sekä iäkkäille että kunnalle

UKK-instituutti käynnistää keväällä 2023 kaksivuotisen Ikä-hyte-hankkeen STM:n terveyden edistämisen määrärahalla. Hankkeessa kehitetään kuntaan iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisia ehkäisevä palvelupolku.

Mikä on palvelupolun tarkoitus?

Palvelupolku selkeyttää ja tukee iäkkäiden liikuntapalveluiden koordinointia ja toteutusta kunnan liikuntapalveluiden, hyvinvointialueen SOTE-palveluiden, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Palvelupolun kohderyhmänä ovat erityisesti kotona asuvat, satunnaisesti SOTE-palveluita käyttävät iäkkäät kuntalaiset.

Mitä hyötyä palvelupolusta on?

Toimiva palvelupolku mahdollistaa kuntakohtaisen HYTE-kertoimen nostamisen vähentämällä iäkkäiden kaatumisia ja niistä aiheutuvia hoitokustannuksia. Samalla edistetään iäkkäiden kuntalaisten päivittäistä turvallista liikkumista, terveyttä ja toimintakykyä.

Ketkä osallistuvat palvelupolun kehittämiseen?

  • UKK-instituutista hankekoordinaattori ja iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn asiantuntija sekä koulutus- ja viestintähenkilöitä
  • kunnasta HYTE-koordinaattori, päättäjiä, keskijohtoa, liikuntapalveluyksikön, viestinnän ja teknisen palvelun henkilöstöä sekä vanhusneuvoston edustaja(t)
  • hyvinvointialueelta HYTE-koordinaattori ja/tai -vastuuhenkilö
  • kolmannelta sektorilta iäkkäille liikuntaa tarjoavia järjestöjä / palveluntuottajia
  • iäkkäitä kuntalaisia   

Mitä kehittämistyössä tehdään?

  • Hankkeen aikana selvitetään iäkkäille kohdennettujen liikuntapalveluiden nykytilannetta ja kehittämistarpeita iäkkäiden toimintakyvyn ja kaatumisten ehkäisyn kannalta,
  • parannetaan kaatumisten ehkäisyn huomioimista osana palveluiden suunnittelua,
  • lisätään toimijoiden osaamista ja varmuutta toteuttaa liikuntapalveluita, joissa iäkkäiden toimintakyvyn rajoitteita ja kaatumisten ehkäisy on huomioitu,
  • arvioidaan palvelupolun toimivuutta ja
  • tehdään palvelupolkua tunnetuksi.

Mitä kehittämistyöhön kuuluu?

Ikä-hyte-hankkeessa hyödynnetään työpajoja ja kyselyitä sekä iäkkäille että liikuntapalveluiden tuottajille, tutortapaamisia, koulutusta ja monikanavaista viestintää.

Kuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

Päivitetty: 22.3.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan