Hyppää sisältöön

Ikä-HYTE-hanke

Liikkumisen palvelupolulla hyvää sekä iäkkäille että kunnalle

UKK-instituutti on käynnistänyt keväällä 2023 kaksivuotisen Ikä-HYTE-hankkeen STM:n terveyden edistämisen määrärahalla. Hankkeen ensimmäinen yhteistyökunta on Tampereen kaupunki. Hankkeessa kehitetään kuntaan iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisten ehkäisyn huomioiva palvelupolku liikunta- ja hyvinvointipalveluiden sekä sote-palveluiden välille.

Mikä on hankkeen palvelupolun tarkoitus?

Palvelupolku selkeyttää ja tukee iäkkäiden liikuntapalveluiden koordinointia ja toteutusta kunnan liikuntapalveluiden, hyvinvointialueen SOTE-palveluiden, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Palvelupolun kohderyhmänä ovat erityisesti kotona asuvat, satunnaisesti SOTE-palveluita käyttävät iäkkäät kuntalaiset.

Mitä hyötyä palvelupolusta on?

Toimiva palvelupolku mahdollistaa kuntakohtaisen HYTE-kertoimen nostamisen pitkällä aikavälillä vähentämällä iäkkäiden kaatumisia ja niistä aiheutuvia hoitokustannuksia. Samalla edistetään iäkkäiden kuntalaisten päivittäistä turvallista liikkumista, terveyttä ja toimintakykyä.

Ketkä ovat mukana palvelupolun kehittämisessä?

  • UKK-instituutista hankekoordinaattori ja iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn asiantuntija sekä koulutus- ja viestintäasiantuntijoita
  • kunnasta hyvinvointikoordinaattori, liikuntapalveluyksikön, viestinnän ja teknisen palvelun henkilöstöä, päättäjiä, keskijohtoa, sekä vanhusneuvoston edustaja(t)
  • hyvinvointialueelta HYTE-vastuuhenkilö
  • kolmannelta sektorilta iäkkäille liikuntaa tarjoavia järjestöjä ja palveluntuottajia
  • iäkkäitä kuntalaisia   

Mitä kehittämistyössä tehdään?

Hankkeen aikana

  • selvitetään iäkkäille kohdennettujen liikuntapalveluiden nykytilannetta ja kehittämistarpeita iäkkäiden toimintakyvyn ja kaatumisten ehkäisyn kannalta
  • parannetaan kaatumisten ehkäisyn huomioimista osana palveluiden suunnittelua
  • lisätään toimijoiden osaamista ja varmuutta toteuttaa liikuntapalveluita, joissa iäkkäiden toimintakyvyn rajoitteita ja kaatumisten ehkäisy on huomioitu
  • arvioidaan palvelupolun toimivuutta
  • tehdään palvelupolkua tunnetuksi.

Mitä kehittämistyöhön kuuluu?

Ikä-HYTE-hankkeessa hyödynnetään työpajoja ja kyselyitä sekä iäkkäille että liikuntapalveluiden tuottajille, koulutusta ja monikanavaista viestintää.

Tällä hetkellä hankkeessa keskitytään esiselvityksen työstämiseen yhteistyössä Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden ja iäkkäiden kuntalaisten kanssa. Esiselvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa iäkkäiden liikuntapalveluiden nykytilasta Tampereella ja tuoda kuuluviin iäkkäiden kuntalaisten liikkumistapoja, toiveita ja liikuntapalveluiden käyttökokemuksia.

Yhteystiedot

hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa
julia.benkhalifa(a)ukkinstituutti.fi

vanhempi tutkija, iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn asiantuntija Maarit Piirtola
maarit.piirtola(a)ukkinstituutti.fi

Kuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan