Hyppää sisältöön

Smart Moves – lisää liikettä toiselle asteelle 

Monipuolinen liikkuminen ja paikallaanolon vähentäminen osaksi ammattiin opiskelevien nuorten arkea.

Vaikuttavuus

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on edistää valtakunnallisesti toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja fyysisesti aktiivista Liikkuva opiskelu -ohjelman toimintakulttuuria. Hanke tuottaa maksutonta materiaalia verkkoon ja tarjoaa erilaisia työkaluja ja toimintamalleja oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuttamiseksi. Materiaaleja ja työkaluja jalkautetaan oppilaitoksiin erilaisten koulutusten, luentojen ja tapahtumien avulla.

Tausta

Nuorten elintavat ovat polarisoituneita ja terveyserot suuria. Toisen asteen opiskelijoiden osalta liikemittaustuloksia on saatavissa vain lukiolaisista, joista vain 2,6 % liikkui suositusten mukaan eli vähintään tunnin viikon jokaisena päivänä vuoden 2020 LIITU-tutkimusaineiston mukaan. 2021 kouluterveyskyselyssä tunnin päivässä kertoo liikkuvansa 17,5 % lukiolaisista ja 15,4 % ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista. Samassa kyselyssä todella vähän liikkuvien osuus (1 h enintään 1xvko) on erityisen suuri ammattiin opiskelevien joukossa 19,2 % (lukiossa 11,1 %). Nuorten keskuudessa on havaittavissa lisääntynyttä uupumista ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Monilla on myös haasteita terveyteen vaikuttavien elintapojen kanssa.

Tavoite

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on edistää valtakunnallisesti toisen asteen oppilaitosten hyvinvointia ja fyysisesti aktiivista Liikkuva opiskelu -ohjelman toimintakulttuuria. Smart Moves -hanke lisää nuorten hyvinvointia tuottamalla monipuolista oppimateriaalia kehittämällä käytännön työkaluja nuorten ja oppilaitosten arkeen yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa jalkauttamalla tietoa oppilaitoksiin. Smartmoves.fi -verkkosivuston materiaalit on suunniteltu hyödynnettäviksi oppilaitosten arjessa ja ne tukevat toisen asteen Liikkuva opiskelu -toimintaa. Verkkosivut täydentyvät hankkeen edetessä.

Asetelma

Smart Moves on UKK-instituutin kehittämishanke, jota toteutetaan useiden asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa yhteistyössä. Hanke on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäisyohjelma LiVEä. Ohjelman muut osahankkeet ovat Terve Urheilija® -ohjelma (2006–) ja Terve Koululainen -hanke (2010–2018). Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö 31.5.2023 saakka. Hanke suunnittelee, toteuttaa ja jalkauttaa materiaaleja ja työkaluja toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö voivat käydä tutustumassa liikkumiseen ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin hankkeen verkkosivuilla. Hankkeen alussa on toteutettu kirjallisuuskatsaus kohderyhmää koskevista aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja hankkeista. Lisäksi toteutettiin alkukartoitus, johon osallistui Valkeakosken ammatti- ja aikuisoppilaitoksen opiskelijoita sekä yhteensä noin 30 opettajaa ja terveydenhoitajaa ympäri Suomen. Alkukartoitusten sekä Terve Urheilija - ja Terve koululainen -hankkeiden pohjalta on suunniteltu hankkeen pääteemat: liikkuminen, istuminen, ergonomia, tapaturmat, ravitsemus, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, päihteet ja työelämä. Nämä elementit muodostavat kokonaisuuden, johon hankkeen teemat liittyvät. Elementit on koottu verkkoon vähitellen, siten että kokonaisuus on ollut valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Aluksi kohderyhmänä olivat ammattiin opiskelevat nuoret, mutta kohderyhmä on laajennettu koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa. Kun pyritään vaikuttamaan nuorten elintapoihin, heidän osallistamisensa on tärkeää. Hankkeessa on pyritty mahdollisimman laajasti ottamaan huomioon nuorten omia kokemuksia, toiveita ja mielipiteitä toimivista käytänteistä. Myös yhteistyötahojen merkitys hankkeen onnistumiseksi on ollut suuri. Mahdollisimman laajan osaamisen ja näkökulman takaamiseksi hanke toimii yhteistyössä erilaisten terveyttä ja liikuntaa edistävien järjestöjen kanssa. Terveellisten elintapojen omaksumiseksi nuoret tarvitsevat tukea ja kannustusta mahdollisimman monelta heidän arjessaan mukana olevalta toimijalta.

Vastaava tutkija

Teea Mäkinen

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi:

2023

Julkaisut

Verkkosovellus ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan

Miten motivoida opiskelijat liikkumaan? Käytännön työkaluja terveydenhoitajille.

Verkkosovellus: Lasten ja nuorten liikkumisen verkkokysely

Lasten ja nuorten liikkumissuositus – Aidan ja Pyryn päivä

Liikkumissuosituksesta tottumusten pohdintaan – uusia työkaluja opetuksen avuksi

Uusi verkkosovellus lasten ja nuorten liikkumistottumusten tarkasteluun

Liikkumissuosituksesta tottumusten pohdintaan – uusia työkaluja opetuksen avuksi

Vauhti virkistää

Liikkujaksi, mutta miten?

Lisää liikettä

Koko oppilaitosyhteisö liikuntatalkoisiin

Sports and Exercise Safety in Finland: LiVE

Pidä breikki -juliste

Jos ei muuten niin pelaamalla

Hyvinvointia ammattiin opiskeleville

Ammattilaisuus on ammattitaitoa ja ammattikuntoa

SMART MOVES – More healthy and safe activities in vocational schools

Ammattilaisuus on ammattitaitoa ja ammattikuntoa

Hyvinvointia ammattiin opiskeleville

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan