Hyppää sisältöön

Smart Moves – nuorten terveellinen ja turvallinen liikkuminen

Monipuolinen liikkuminen ja paikallaanolon vähentäminen osaksi ammattiin opiskelevien nuorten arkea.

Vaikuttavuus

Päämääränä on, että erilaisten menetelmien avulla hanke onnistuu tuomaan monipuolisen, terveellisen ja turvallisen liikkumisen osaksi toisen asteen oppilaitosten arkea. Opiskelijoille tarjotaan konkreettisia esimerkkejä muun muassa liikkumisen lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi.

Tausta

Ammattiin opiskelevien nuorten elintavoissa on suuri polarisaatio. Kouluterveyskyselyn perusteella ammattikoulujen opiskelijat harrastavat vähemmän liikuntaa, nukkuvat lyhyempiä yöunia, viettävät enemmän ruutuaikaa, syövät epäsäännöllisemmin ja käyttävät enemmän päihteitä kuin lukiolaiset. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat myös liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmiin, joita sattuu eniten nuorille miehille. Hankkeen kohderyhmälle on olemassa vain vähän terveystietoon ja liikuntaan liittyvää laadukasta ja koottua materiaalia. Lisäksi liikunnan ja terveystiedon opetuksen tila ammattioppilaitoksissa vaihtelee.

Tavoite

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä terveellisestä, turvallisesta ja monipuolisesta liikkumisesta sekä liikuntatapaturmien ennaltaehkäisystä ja liiallisen istumisen vaaroista. Tavoitteena ei kuitenkaan ole ainoastaan tietämyksen ja osaamisen lisääminen vaan myös erilaisten menetelmien avulla pyritään myös lisäämään nuorten motivaatiota monipuoliseen liikkumiseen. Kohderyhmänä ovat 16-19-vuotiaat ammattioppilaitosten opiskelijat. Hanke pyrkii tavoittamaan oppilaitosten opettajat ja terveydenhuollon, joiden kautta hanketta pyritään jalkauttamaan nuorten arkeen ja kouluelämään.

Asetelma

Hanke suunnittelee, toteuttaa ja jalkauttaa sähköisiä tietopankkeja ja työkaluja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi. Nuoret voivat käydä tutustumassa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin hankkeen verkkosivuilla: Smart Moves. Hankkeen alussa on toteutettu kirjallisuuskatsaus kohderyhmää koskevista aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja hankkeista. Lisäksi toteutettiin alkukartoitus, johon osallistui Valkeakosken ammatti- ja aikuisoppilaitoksen opiskelijoita sekä yhteensä noin 30 opettajaa ja terveydenhoitajaa ympäri Suomen. Alkukartoitusten sekä Terve Urheilija - ja Terve koululainen -hankkeiden pohjalta on suunniteltu hankkeen pääteemat: liikunta, istuminen, ergonomia, tapaturmat, ravitsemus, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, päihteet ja työelämä. Nämä elementit muodostavat kokonaisuuden, johon hankkeen teemat liittyvät. Elementit kootaan verkkoon vähitellen, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Kun pyritään vaikuttamaan nuorten elintapoihin, heidän osallistamisensa on tärkeää. Hankkeessa pyritään mahdollisimman laajasti ottamaan huomioon nuorten omia kokemuksia, toiveita ja mielipiteitä toimivista käytänteistä. Myös yhteistyötahojen merkitys hankkeen onnistumiseksi on suuri. Mahdollisimman laajan osaamisen ja näkökulman takaamiseksi hanke toimii yhteistyössä erilaisten terveyttä ja liikuntaa edistävien järjestöjen kanssa. Terveellisten elintapojen omaksumiseksi nuoret tarvitsevat tukea ja kannustusta mahdollisimman monelta heidän arjessaan mukana olevalta toimijalta. Smart Moves -hanke on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa yhdessä Terve koululainen ja Terve urheilija -hankkeiden kanssa.

Vastaava tutkija

Saara Koskinen

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2014

Julkaisut

Vauhti virkistää

Liikkujaksi, mutta miten?

Lisää liikettä

Koko oppilaitosyhteisö liikuntatalkoisiin

Sports and Exercise Safety in Finland: LiVE

Pidä breikki -juliste

Jos ei muuten niin pelaamalla

Hyvinvointia ammattiin opiskeleville

Ammattilaisuus on ammattitaitoa ja ammattikuntoa

SMART MOVES – More healthy and safe activities in vocational schools

Ammattilaisuus on ammattitaitoa ja ammattikuntoa

Hyvinvointia ammattiin opiskeleville

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan