Hyppää sisältöön

Terve koululainen

Kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammojen ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäiseminen sekä liikkumisen edistäminen koulussa ja vapaa-ajalla.

Tulokset

Hanke on tuottanut koulujen käyttöön monipuolista oppimateriaalia ja toimintamalleja, jotka tukevat ala- ja yläkoululaisten terveellistä ja turvallista liikkumista. Useiden yhteistyötahojen kanssa tuotettu maksuton materiaali on vapaasti käytettävissä verkkosivuilla tervekoululainen.fi. Yläkouluun suunnatusta sisällöstä on suomenkielistä sisältöä suppeampi versio ruotsiksi. Sivustolla avattiin vuonna 2022 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tuottama lääkekasvatuksen osio. Laaja, täysin uudistettu oppimateriaali on tarjolla sekä alakouluun että yläkouluun suomeksi ja ruotsiksi sekä suppeampana englanniksi. Vuonna 2022 sivustolle tuotettiin neljä uutta videota ravitsemuksesta ja vuonna 2023 koko ravitsemussisältö päivitettiin ja täydennettiin.

Tausta

Terve koululainen -hanke oli osa Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa yhdessä Terve Urheilija ja Smart Moves -hankkeiden kanssa.

Tavoite

Terve koululainen -hankkeen tavoitteena oli ehkäistä kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä edistää liikkumista koulussa ja vapaa-ajalla.

Asetelma

TEKOn keskeiset kohderyhmät ovat peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opettajat, luokanopettajat ja kouluterveydenhoitajat.

Vastaava tutkija

Yhteyshenkilö viestintäasiantuntija Raija Oksanen

Yhteistyössä

Tervekoululainen.fi-sivustoa jalkautetaan tiiviissä yhteistyössä mm. Liikkuva koulu, Liikunnan aluejärjestöt, LIITO ry ja Koululiikuntaliitto kanssa.

Rahoitus

Hanke sai rahoitusta kehittämiseen sosiaali- ja terveysministeriöltä vuosina 2010–2012 ja jalkauttamiseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosina 2013–2018.

Alkamisvuosi

2010

Päättymisvuosi:

2018

Julkaisut

Lääkekasvatus osaksi terveystiedon opetusta – tutustu valmiisiin opetusmateriaaleihin tervekoululainen.fi-sivustolla

Terveydenhuollon ammattilaisella on tärkeä tehtävä lääkekasvatuksessa

Lääkekasvatus on osa terveyskasvatusta – uudistetut aineistot tervekoululainen.fi-sivustolla

Terve koululainen – liikkeellä ilman kolhuja

Yleisimmät nuorten liikkumista estävät vammat ja sairaudet

Hyvä ryhti on liikunnan monitoiminen kantasolu

Haasteena liikkumattomuus ja liikuntatapaturmat

Lasten ja nuorten liikkuminen vähenee – miten kelkka käännetään?

Sports and exercise safety in Finland (LIVE): a nationwide implementation case (2011)

Liikuntavammoja voidaan ehkäistä neuvonnalla ja harjoittelulla

Kunnon ruokaa nuorelle -opetusvideo

LiVE KKK-opetusvideo

Sports and Exercise Safety in Finland (LiVE): a nationwide implementation case

Liikutaan – tehdään se kuitenkin fiksusti

Tampereen peruskouluissa vuonna 2010 sattuneet tapaturmat

Ohjausmateriaalia koululaisten istumisergonomian parantamiseksi

Safety in School Sports (TEKO)

TEKO – Promoting Safety in School Sports via Internet and Education

Hyvinvoiva lapsi ja nuori – liikuntaa, ravintoa ja lepoa sopivassa suhteessa -kalvosarja

Työkaluja koulun arkeen – Terve koululainen -hanke

Sports and Exercise Safety in Finland: A Nationwide Implementation Case to Teachers and Coaches

LiVE lisää lasten ja nuorten liikunnan turvallisuutta

Vauhti virkistää

Vauhti virkistää – liikkuminen osaksi arkea!

Sports and exercise safety in Finland: LIVE – an implementation program to sport clubs and schools

Liikkeellä ilman kolhuja

LiVE lisää lasten ja nuorten liikunnan turvallisuutta

TEKO – Viisas verryttelee.

Sports and exercise safety in Finland: LIVE – an implementation program to sport clubs and schools

Sports and exercise safety in Finland – LIVE: an implementation program to sport clubs and schools

Liikkeellä ilman kolhuja

Vauhti virkistää

Liikunnan ja tervestiedon opettajat portin avaajina koulun liikunnallistamisessa

Sports and Exercise Safety in Finland:

Sports and Exercise Safety in Finland: LiVE

Aterioilla rytmiä päivään

Tuntisuunnitelma unesta yläkouluun teknologiamaistiaisin

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan