Hyppää sisältöön

Tuloksia UKK-instituutin liikuntatutkimuksista

Suomessa liikuntatutkimusta tekevät useat yliopistot, liikuntalääketieteen keskukset ja muut tutkimuskeskukset kuten UKK-instituutti. Suomalaisten eri ikäryhmien fyysistä aktiivisuutta seurataan kansallisissa, säännöllisesti toistettavissa väestötutkimuksissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on ohjata ja kehittää liikuntapolitiikkaa ja liikuntatieteellistä tutkimusta. Ministeriön asiantuntijaelimenä liikuntakysymyksissä toimii valtion liikuntaneuvosto ja sen jaostot

Terveyttä edistävää liikkumista edistetään valtionhallinnossa ja eri ministeriöt tukevat kuntia sekä liikunta- ja kansanterveysjärjestöjä työn toteuttamisessa. Työtä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO). 

UKK-instituutin keskeisten liikuntatutkimusten raportteja 

Liikuntaraportti 2022

Liikkumattomuuden kustannukset 2018

 Muita liikuntatutkimusta tekeviä organisaatioita 

Liikuntatutkimusta tekevät myös muun muassa ammattikorkeakoulut ja urheiluopistot.

Päivitetty: 12.10.2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan