Hyppää sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimuksen päätavoitteena on mitata yli 70-vuotiaiden suomalaisten liikkumis- ja suorituskykyä sekä liikkumista, paikallaanoloa (makaaminen, istuminen ja seisominen) ja unta. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa osallistujien terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta, kaatumisista sekä liikkumista selittävistä ja ohjaavista tekijöistä. 

Ajankohtaista  

  • Tutkimusmittaukset Helsingissä päättyivät viikolla 48/2020.
  • Tutkimusmittaukset Helsingissä alkoivat viikolla 44/2020.
  • Ensimmäiset tutkimuskutsut helsinkiläisille osallistujille postitettiin viikolla 42/2020. 
  • Loppukeväästä 2020 toteutettiin Tampereella tutkimuksen lisäosan mittaukset, joissa osallistujien liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin liikemittareilla ja unipäiväkirjalla koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. 
  • Tutkimusmittaukset Tampereella päättyivät viikolla 51/2019.
  • Tutkimusmittaukset Tampereella alkoivat viikolla 47/2019.

Tutkimuksen tausta 

UKK-instituutti on vuodesta 2016 lähtien toteuttanut laajoja väestötutkimuksia eri ikäisillä suomalaisilla (lapset, nuoret, työikäiset). Tutkimuksissa on mitattu liikkumista, paikallaanoloa ja unta liikemittareilla ja fyysistä kuntoa luotettavilla kuntotesteillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut näitä tutkimushankkeita osana tiedolla johtamisen strategiaansa. Edellä kuvattua tiedonkeruuta jatketaan nyt ensimmäistä kertaa iäkkäiden, yli 70-vuotiaiden ikäryhmissä. 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus on tarkoitus toistaa neljän vuoden välein uudessa väestöotoksessa. Liikemittarilla kerättyä tietoa suomalaisten liikkumisesta ja paikallaanolosta tarvitaan, koska kyselemällä tai haastattelemalla kerätty tieto ei nykyisen tutkimustiedon perusteella kuvaa luotettavasti lyhyitä liikuntapyrähdyksiä, kevyttä liikkumista, paikallaanolon muotoja (makaaminen, istuminen, seisominen) ja niiden muutoksia. Liikemittareilla saatavan tiedon avulla pystytään selvittämään myös liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksiä keskeisiin kansansairauksiin aiempaa tarkemmin ja monipuolisemmin. Liikkumisen ja paikallaanolon mittaamiseen on viime vuosina liitetty myös uni. Riittävä uni on tärkeää levon ja palautumisen kannalta, riittävä liikkuminen puolestaan parantaa unenlaatua. 

Tutkimuksen sisältö 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen tutkimus muodostuu kahdesta osasta: sähköisestä tai paperisesta kyselystä sekä tutkimuskäynnistä. 

Tutkimuskäynnin aikana 

  • osallistujilta mitataan pituus, paino, vyötärön ympärys sekä verenpaine 
  • liikkumis- ja suorituskykyä testataan nopeilla ja helpoilla testeillä (tasapaino, tuolista ylösnousu, kävelynopeus, puristusvoima ja 6 minuutin kävelytesti) 
  • osallistujat saavat käyttöönsä liikemittarin, joka mittaa heidän liikkumistaan, paikallaanoloaan ja untaan tutkimuskäyntiä seuraavan viikon ajan. 

 
Osallistujille postitetaan kirjallinen palaute sekä liikkumis- ja suorituskykytesteistä että liikemittarimittauksesta. 

Edellä mainitut liikkumis- ja suorituskykytestit ovat turvallisia ja rasitukseltaan kevyitä tai kohtuullisia eikä niistä aiheudu osallistujille terveydellistä tai muuta haittaa. Ennen testausta koulutetut liikunta- ja terveysalan ammattilaiset varmistavat Terveysseula-kyselyn perusteella testien soveltuvuuden kullekin osallistujalla. 

Tutkimukseen osallistuminen 

Tutkimukseen kutsuttavat henkilöt poimittiin satunnaisotoksena väestörekisteristä.

Tutkimuksessa kerättyihin tietoihin voidaan myöhemmin yhdistää sairauksia ja niiden hoitoa koskevia rekisteritietoja [Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo), kuolinsyyrekisteri, Kelan tiedot lääkekorvauksista sekä Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja osallistumisen voi peruuttaa missä vaiheessa tutkimusta tahansa. Mittauksiin osallistuminen on osallistujille maksutonta. Tutkimukseen osallistumisesta tai niihin liittyvistä matkoista ei makseta palkkiota/korvausta. 

Tutustu tutkimuksen tietosuojaselosteeseen

Yhteystiedot 

Tutkimuksesta vastaa UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 

Tiedustelut 

Tutkimussihteeri Tiina Inkovaara, tiina.inkovaara(a)ukkinstituutti.fi 

UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen, vaihe 1 

Yli 70-vuotiaiden suomalaisten suorituskyvyn ja liikkumiskyvyn sekä liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaaminen. 

Lue tutkimus

Päivitetty: 24.2.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan