Hyppää sisältöön

STYLE Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana -tutkimus

Style-hanke tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Hanke yhdistää ihmisten kokonaisliikunnan objektiivisen mittaamisen tapoihin, joilla pyritään lisäämään liikunnan määrää sekä edistämään siirtymistä auton käytöstä kestäviin kulkutapoihin, kävelyyn ja pyöräilyyn. 

Stylen visiona on, että vuonna 2030 Suomessa arkiliikunnan lisäyksen myötä kevyen liikenteen kulkutapaosuus on noussut 38 prosenttiin, mikä on kasvattanut samanaikaisesti liiketoimintaa. 

Stylen tutkimusteemat pureutuvat muun muassa liikennekäyttäytymisen hallintaan ja liikkumisen edistämiseen, eri-ikäisten kansalaisten liikuntatottumuksiin, ihmisten käyttäytymisen muutoksen perimmäisiin motiiveihin ja tunteisiin sekä liikkumista edistävän infrastruktuurin ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus koordinoi Style-hanketta. Tammikuussa 2019 alkaneen, viisivuotisen (3+2) hankkeen rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. 

Tutkimushankkeen teemat 

 • Aktiivisten kulkutapojen trendit 
 • Liikunta & terveyden edistäminen 
 • Elämäntapamuutokset eri elämänvaiheissa 
 • Kaupunkirakenne liikkumisen mahdollistajana 
 • Liiketoimintamahdollisuudet 
 • Kaupunki-interventiot 

Tutkimuksen toteuttajat 

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto 
 • Markkinoinnin laitos, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto 
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
 • Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK), Jyväskylän yliopisto 
 • UKK-instituutti 

Kaupunki-interventiot yksi tutkimusteemoista 

Tutkimusteeman tavoitteena on arvioida erilaisten liikkumisen edistämiseen tähtäävien kaupunki-interventioiden vaikutuksia niiden kohteena olevien ihmisryhmien kulkutapoihin, liikkumiseen ja paikallaanoloon. Lisäksi pyritään tunnistamaan interventioihin kytkeytyvää liiketoimintapotentiaalia. Interventiot kytkeytyvät muun muassa liikkumisen palveluiden sekä infrastruktuurin kehittämiseen. 

Kaupunki-interventiot toteutetaan yhteiskehittämisen avulla paikallisesti neljässä kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä. Muutoksia kulkutavoissa, liikkumisessa ja paikallaanolossa arvioidaan objektiivista tutkimustietoa tuottavilla liikemittareilla. Interventioiden kehittäminen pohjautuu Käyttäytymisen muutospyörään sekä systeemiajatteluun. 

Lisätiedot: Tommi Vasankari, professori, johtaja, UKK-instituutti 

Lue lisää

Päivitetty: 7.5.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan