Hyppää sisältöön

UKK-instituutin elintapapilotti pitkäaikaissairaille

Elintapapilotin tarkoitus oli arvioida UKK-instituutin MoveSense-liikemittarin ja ExSed-älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä pitkäaikaissairaiden elintapaneuvonnassa. Pilotti antoi myös suuntaa elintapaneuvonnan vaikutuksista. Pilotti toteutettiin syksyn 2019 aikana yhteistyössä viiden potilasjärjestön kanssa: Diabetesliitto, Hengitysliitto, Luustoliitto, Parkinsonliitto ja Selkäliitto. 

Ajankohtaista 

  • Diabetesliiton elintapahankkeen loppuraportti on julkaistu. 
  • Ensimmäiset osallistujat lopettivat lokakuun alussa mittareiden käytön. 
  • Osallistujarekrytointi on käynnissä Diabetes-, Parkinson- ja Hengitysliitossa. Luusto- ja Selkäliitossa osallistujat valitaan syksyn kuluessa. Mittareita jaettiin ensimmäisille osallistujille syyskuun alkupuolella. 
  • Kaikkiin viiteen potilasjärjestöön oltiin yhteydessä loppukeväästä. Samalla suunniteltiin hankkeen toteuttamista paikallisyhdistyksissä. 

Elintapahankkeiden loppuraportit järjestöittäin 

Osallistujat 

Osallistujat rekrytoitiin potilasjärjestöjen jäsenistöstä. Jokaisesta niistä pyrittiin saamaan noin 60 osallistujaa, jotka kävelevät apuvälineen kanssa tai ilman, joilla on älypuhelin ja joilla on käytössä sähköpostiosoite. 

Elintapaneuvonta 

Neuvonta perustui liikemittarin ja siihen liittyvän älypuhelinsovelluksen käyttöön. Mittarit jaettiin osallistujille esimerkiksi paikallisyhdistysten tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana. 

Osallistujat käyttivät ensin mittaria ja sovellusta viikon ajan (alkumittaus). Tällä kerättiin tietoa osallistujien liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta ennen elintapaneuvontaa. Sen jälkeen osallistujat jatkoivat mittarin ja sovelluksen käyttöä kolmen viikon ajan niin, että he laativat itselleen tavoitteita ja seurasivat niiden toteutumista sovelluksen avulla. 

Tavoitteena oli lisätä päivittäisiä askeleita, vähentää paikallaanoloa ja edistää riittävän unen saantia. UKK-instituutin elintapaneuvoja auttoi puhelimitse tavoitteiden asettamisessa ja niihin pääsemisessä. 

Arviointi 

Liikemittarin ja sovelluksen käyttöä arvioitiin neuvonnan päätyttyä pilvipalveluun kertyneen tiedon avulla. Käytettävyyden selvittämiseksi osallistujat täyttivät pilotin lopussa sähköisen kyselyn. 

Aikataulu 

Pilotti toteutui syksyllä 2019 (Taulukko 1). Yksityiskohdista sovittiin kunkin potilasjärjestön ja paikallisyhdistysten edustajien kanssa. Valmistelut eli lomakkeiden viimeistely, mittareiden tarkistaminen ja puhelinneuvonnan suunnittelu toteutuivat elokuussa. Elokuussa käynnistyi myös osallistujien rekrytointi tiedotteineen ja suostumuslomakkeineen sekä alkumittaukset. Ne kestivät lokakuun puoleen väliin eli noin kaksi ja puoli kuukautta. 

Neuvonta alkoi non-stop -periaatteella sitä mukaa, kun osallistujat tulivat mukaan ja päättyi marraskuun puolessa välissä. Pilotti raportoitiin ja tuloksia esiteltiin siten, kun niistä on hankkeen alussa yhteisesti sovittu kunkin potilasjärjestön ja paikallisyhdistysten kanssa. 

Taulukko, jossa kuvataan elintapaoilotin eteneminen graafisesti palkkeina

Taulukko 1. Elintapapilotin aikataulu vuonna 2019. 

Kustannukset 

Pilotin rahoitti STEA. Potilasjärjestöille, paikallisyhdistyksille ja osallistujille ei aiheutunut kustannuksia pilottiin osallistumisesta. UKK-instituutti vastasi mittauksista, elintapaneuvonnasta, pilvipalvelusta ja arvioinnista. 

Tietosuojailmoitus 

Tutustu pilotin tietosuojailmoitukseen

Päivitetty: 7.5.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan