Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Tutkimuksen johtajana toimii apulaisprofessori Sami Kokko. Liikkumisen ja paikallaanolon liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. 

LIITU 2020 -tutkimus jatkuu 

LIITU 2020 -tutkimuksen liikemittarimittaukset jatkuvat lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Mittaukset toteutetaan syys-joulukuussa 2020 ko. ajankohdan koronavirustilanne ja -ohjeistus huomioiden. 

UKK-instituutti huomioi Covid-19-pandemian hygieniaohjeet liikemittareiden käsittelyssä. Liikemittarit pyyhitään desinfiointiaineella ja kiinnitysvyö ja -ranneke pestään ennen kuin ne pakataan opiskelijoille jaettaviin kirjekuoriin. Tutkimusavustajat käyttävät suojakäsineitä ja suu-nenäsuojusta puhdistaessaan ja pakatessaan mittareita, joten opiskelijat voivat käyttää niitä turvallisin mielin. 

Lisätietoja: 

Sami Kokko 
apulaisprofessori, tutkimuksen johtaja, Jyväskylän yliopisto 
sami.p.kokko(a)jyu.fi 
p. 040 805 3561 

Tommi Vasankari 
johtaja, UKK-instituutti 
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 
p. 040 505 9157 

Anne-Mari Jussila 
hallinto- ja kehitysjohtaja, tohtorikoulutettava, UKK-instituutti 
anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi 
p. 044 288 2123 

Tavoitteet 

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla. 

Syksyllä 2020 LIITU-tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa toisella asteella, sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa. Tavoitteena on mitata liikemittareilla yhteensä 3000 nuoren liikkumista ja paikallaanoloa. 

Aineisto ja menetelmät 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän kyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. 

Osa luokista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 vrk). Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjälle minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan koulussa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen. 

Katso video liikemittarista. 

 
LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin.  

Tutkimuksen yhteistyötahot 

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto. 

Alueelliset yhteistyökumppanit tutkimuksen mittausten toteuttamisessa 

2020: Jyväskylän yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Kisakallion urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Folkhälsan 
2018: Liiku ry, Kisakallion urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Kuortaneen urheiluopisto ja Liikuntakeskus Pajulahti 
2016: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kisakallion urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Vuokatin urheiluopisto ja Lapin urheiluopisto. 

Yhteystiedot 

Liikemittarimittaukseen liittyvät tiedustelut 

Tiina Inkovaara 
tutkimussihteeri 
UKK-instituutti 
tiina.inkovaara(a)ukkinstituutti.fi 
050 5946 170 

Sähköiseen kyselyyn liittyvät tiedustelut 

Katja Rinta-Antila 
projektitutkija 
Jyväskylän yliopisto 
katja.t.rinta-antila(a)jyu.fi 
040 6261 716 

Ruotsinkieliseen tutkimukseen liittyvät tiedustelut 

Nina Simonsen 
seniorforskare 
Folkhälsans forskningscentrum 
nina.simonsen(a)folkhalsan.fi 
 
Jyväskylän yliopiston LIITU-sivut 

Päivitetty: 25.11.2020

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan