Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus, jota johtaa apulaisprofessori Sami Kokko Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksesta. Kokko vastaa myös tutkimuskyselyn toteuttamisesta.

Liikkumisen, paikallaanolon ja unen liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

LIITU-tutkimuksen kysely toteutettiin ensimmäisen kerran peruskouluikäisillä lapsilla ja nuorilla vuonna 2014. Vuosina 2016 ja 2018 tutkimukseen lisättiin myös liikemittarimittaus liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseksi. Syksyllä 2020 LIITU-tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa toisen asteen opiskelijoilla lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

LIITU 2022 -tutkimus 

Vuonna 2022 LIITU-tutkimus toteutetaan yhdessä WHO-Koululaistutkimuksen kanssa ja siitä käytetään lyhennettä LIITU-HBSC. Sekä tutkimuskysely että liikemittarimittaukset toteutetaan eri puolilla Suomea maalis-toukokuussa vallitseva koronavirustilanne ja -ohjeistus huomioiden. 

Lisätietoja: 

Sami Kokko 
apulaisprofessori, tutkimuksen johtaja, Jyväskylän yliopisto 
sami.p.kokko(a)jyu.fi 
p. 040 805 3561 

Tommi Vasankari 
johtaja, UKK-instituutti 
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 
p. 040 505 9157 

Tavoitteet 

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.  

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksessa kerätään tietoa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Oppitunnin aikana sähköisesti täytettävien kyselyiden avulla selvitetään mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. 

Osa kyselyyn vastaavista oppilaista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon, seitsemän peräkkäisen vuorokauden, ajan. Valveilla ollessa suklaapalan kokoista mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjälle minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan koulussa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen.

LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin.  

Tutkimuksen yhteistyötahot 

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto. 

Alueelliset yhteistyökumppanit liikemittarimittausten toteuttamisessa 

2022: Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto

2020: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Pajulahden urheiluopisto ja Folkhälsan 
2018: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto  
2016: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lapin urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Suomen Urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto ja Vuokatin urheiluopisto

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimukseen osallistuvat oppilaat saavat henkilökohtaisen palautteen mittausviikon aikaisesta liikkumisestaan, paikallaanolostaan sekä unestaan.

Tutkimukseen osallistuvat koulut saavat yhteenvedon liikemittarimittauksiin osallistuneiden oppilasryhmien liikkumisesta ja paikallaanolosta.

Kevään 2022 tutkimustuloksista julkaistaan suomenkielinen raportti vuodenvaihteessa 2022–2023. Myöhemmin tutkimuksen tuloksista tiedotetaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja verkkosivuilla. 

Yhteystiedot 

Liikemittarimittaukseen liittyvät tiedustelut 

tutkimus(a)ukkinstituutti.fi

Sähköiseen kyselyyn liittyvät tiedustelut 

Leena Martin
projektitutkija 
Jyväskylän yliopisto 
leena.l.martin(a)jyu.fi 
050 4754 274


 
Jyväskylän yliopiston LIITU-sivut 

Päivitetty: 18.1.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan