Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus, jota johtaa apulaisprofessori Sami Kokko Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksesta. Kokko vastaa myös tutkimuskyselyn toteuttamisesta.

Liikkumisen, paikallaanolon ja unen liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

LIITU-tutkimuksen kysely toteutettiin ensimmäisen kerran peruskouluikäisillä lapsilla ja nuorilla vuonna 2014. Vuonna 2016 tutkimukseen lisättiin myös liikemittarimittaus valveaikaisen liikkumisen ja paikallaanolon mittaamiseksi viikon ajalta. Vuoden 2018 ja 2022 LIITU-tutkimuksissa liikemittarimittaus toteutettiin vuorokauden ympäri (24/7), jolloin saatiin tietoa myös yöunen kestosta ja sen aikaisesta liikkeestä. Syksyllä 2020 LIITU-tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa toisen asteen opiskelijoilla lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja myös heidän paikallaanoloaan, liikkumistaan ja untaan mitattiin viikon ajan vuorokauden ympäri. Loppusyksyn 2023 ja vuoden 2024 aikana LIITU-tutkimus toteutetaan sekä perusopetuksessa että toisen asteen oppilaitoksissa.

LIITU 2023-2024 -tutkimus 

Seuraava LIITU-tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan loppuvuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja: 

Sami Kokko 
professori, tutkimuksen johtaja, Jyväskylän yliopisto 
sami.p.kokko(a)jyu.fi 
p. 040 805 3561 

Tommi Vasankari 
johtaja, UKK-instituutti 
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 
p. 040 505 9157 

Tavoitteet 

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.  

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksessa kerätään tietoa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Oppitunnin aikana sähköisesti täytettävien kyselyiden avulla selvitetään mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. 

Osa kyselyyn vastaavista lapsista ja nuorista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon, seitsemän peräkkäisen vuorokauden, ajan. Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. 

Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjille minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan lapsille ja nuorille koulussa tai oppilaitoksessa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea neljän vuoden välein. 

Tutkimuksen yhteistyötahot 

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Huippu-urheilun instituutti (KIHU), Likes/Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.  

Alueelliset yhteistyökumppanit liikemittarimittausten toteuttamisessa 

2023–2024: Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen, Turun, Vantaan ja Naantalin kaupungit

2022: Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto

2020: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Pajulahden urheiluopisto ja Folkhälsan 
2018: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Pajulahden urheiluopisto  
2016: Jyväskylän yliopisto, Kisakallion urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Lapin urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Suomen Urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto ja Vuokatin urheiluopisto

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Tutkimukseen osallistuvat oppilaat saavat henkilökohtaisen palautteen mittausviikon aikaisesta liikkumisestaan, paikallaanolostaan sekä unestaan.

Tutkimukseen osallistuvat oppilaitokset saavat yhteenvedon liikemittarimittauksiin osallistuneiden oppilasryhmien liikkumisesta ja paikallaanolosta.

Tutkimustuloksista julkaistaan suomenkielinen raportti tiedonkeruun valmistuttua. Myöhemmin tutkimuksen tuloksista tiedotetaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja verkkosivuilla. 

Yhteystiedot 

Liikemittarimittaukseen liittyvät tiedustelut 

Oona Mäkinen
tutkimushoitaja
UKK-instituutti
oona.makinen(a)ukkinstituutti.fi
050 347 2566

Sähköiseen kyselyyn liittyvät tiedustelut 

Riikka Hämylä
projektisuunnittelija 
Jyväskylän yliopisto 
riikka.e.hamyla(a)jyu.fi 
050 521 6132
 
Jyväskylän yliopiston LIITU-sivut 

Päivitetty: 6.6.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan