Hyppää sisältöön

Jalkapalloilijoiden terveystutkimus – vammojen ja sairauksien esiintyvyys naisten jalkapallossa

Finnish Female Football Injury Study ‒ epidemiology of injuries and illnesses in Finnish elite female football players

Finnish Female Football Injury Study ‒ epidemiology of injuries and illnesses in Finnish elite female football players 

Suomessa pelaavien eliittitason naisjalkapalloilijoiden vammojen ja sairauksien esiintyvyys, vammojen vakavuus ja riskitekijät.

Vaikuttavuus

Tutkimuksella saatujen tietojen perusteella vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn keinot voidaan suunnitella aiempaa paremmin. Vammojen ja sairauksien viikoittaisella rekisteröinnillä pyritään tunnistamaan urheilua häiritsevät terveysongelmat varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä. Vammojen ennaltaehkäisy lisää terveitä harjoituspäiviä, pienentää vammojen seurauksena syntyvien pitkäaikaishaittojen (kuten nivelrikon) riskiä sekä vähentää yhteiskunnalle vammoista aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia.

Tausta

Jalkapallo on harrastajamäärältään mitattuna Suomen suosituin urheilulaji. Lajia harrastetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä ja sekä miesten että naisten keskuudessa. Kaudella 2019 toteutimme epidemiologisen tutkimuksen jalkapallon pääsarjatasolla pelaavien miesten vammoista. Naisjalkapalloilijoiden vammoja ei Suomessa ole aikaisemmin tutkittu. Vammojen ja sairauksien kattava rekisteröinti on tarpeen pelaajien terveydentilan ja vammariskin kartoittamiseksi sekä urheilijoiden terveyden edistämiseksi.

Tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta ja riskitekijöitä Suomessa pelaavilla eliittitason naisjalkapalloilijoilla.

Asetelma

Tutkimus on vuosina 2020‒2030 toteutettava prospektiivinen seurantatutkimus. Tutkimuksen tiedonkeruussa käytetään mobiilisovellusta, jolla kerätään viikoittain tiedot vammoista ja sairauksista sekä harjoittelusta ja peleistä. Päälopputulosmuuttujat ovat jalkapalloon liittyvät äkilliset- ja rasitusvammat. Sekundaarimuuttujana on muut terveysongelmat (sairaudet).

Vastaava tutkija

Mari Leppänen

Tutkijaryhmä

Mari Leppänen, Tuomas Brinck (Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala, Suomen Palloliitto, HJK), Jari Parkkari (Jyväskylän yliopisto), Olli J. Heinonen (Paavo Nurmi -keskus, Turun yliopisto), Einari Kurittu (Tampereen yliopisto, Suomen Palloliitto), Tommi Vasankari (UKK-instituutti, Suomen Palloliitto)

Yhteistyössä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Jyväskylän yliopisto, Paavo Nurmi -keskus

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Suomen Palloliitolta.

Alkamisvuosi

2020

Eettisen toimikunnan käsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta 4.2.2020 (ETL-koodi R19135)

Julkaisut

Health problems in women’s football – a prospective four-season study in Finland

15-18-vuotiaiden nuorten naisjalkapalloilijoiden yleisimmät rasitusvammat ja niiden esiintyvyyden vaihtelu kauden aikana

Polvi- ja nilkkavammat naisjalkapalloilijoiden riesana – Vammaseurannan alustavat tulokset kausilta 2020–21

Return to sport after a head injury in elite female football

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan