Hyppää sisältöön

Päänsäryn hoitotutkimus

Exercise training with physically active lifestyle to reduce headache and increase quality of life (HEADEX)

Niskan ja kaulanseudun lihasten harjoittaminen ja fyysisesti aktiivinen elämäntapa päänsäryn lievittämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi.

Tulokset

Progressiivinen liikuntaharjoittelu melkein puolitti päänsäryn useuden plaseboharjoittelua tehneeseen ryhmään verrattuna. Kummassakin ryhmässä havaittiin jonkin verran laskua päänsäryn voimakkuudessa ja kestossa.

Vaikuttavuus

Spesifistä progressiivista niskan ja kaulan alueen liikuntaharjoittelua voidaan suositella yhdeksi hoitomuodoksi kroonisesta päänsärystä kärsiville naisille.

Tausta

Lihasjännitys- ja kaularankaperäinen päänsärky sekä migreeni ovat yleisimmät syyt työikäisillä naisilla lääkärissä käynteihin. Näiden hoitoina on pääasiassa ollut lääkitys ja fysioterapia. Kuitenkaan fysioterapiassa käytetyistä harjoitusmenetelmistä ei toistaiseksi ole juurikaan näyttöön perustuvaa tutkimustietoa.

Tavoite

Tarkoituksena oli tutkia, vaikuttaako progressiivinen niskan ja kaulanalueen lihasten harjoittaminen päänsäryn lievittämisessä, miten se vaikuttaa tutkittavien elämänlaatuun ja vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja miten kustannustehokasta toteutettu ohjelma on.

Asetelma

Kaksi vuotta kestävään tutkimukseen haettiin tutkittaviksi 18–60-vuotiaita päänsärkyoireisia, työssäkäyviä naisia Tampereen ja Helsingin seuduilta. Tutkimus käynnistyi syksyllä 2012 ja se toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian yksikön ja Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksen kanssa. Tutkimukseen valitut arvottiin alkumittausten jälkeen kahteen tutkimusryhmään. Kumpikin ryhmä sai ensin fysioterapeutin ohjausta kuusi kertaa puolen vuoden aikana, minkä jälkeen harjoittelu jatkui itsenäisesti seuraavan kuuden kuukauden ajan. Tutkimuksessa seurattiin myös päänsärkyoireita ja vapaa-ajan liikunnan harrastamista. Seurantamittaukset tehtiin 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua harjoittelun käynnistymisestä.

Vastaava tutkija

Marjo Rinne

Tutkijaryhmä

Marjo Rinne, Riku Nikander (JY), Arja Häkkinen (JY), Jari Ylinen (vastaava lääkäri, KSSHP), Sanna Garam (Metropolia ammattikorkeakoulu), Kari Tokola

Yhteistyössä

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian yksikkö, Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitos

Rahoitus

Kansaneläkelaitos

Alkamisvuosi

2012

Päättymisvuosi:

2018

Eettisen toimikunnan käsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 24.1.2012 (ETL-koodi R12006)

Julkaisut

Neck–Shoulder Region Training for Chronic Headache in Women: A Randomized Controlled Trial

Therapeutic exercise training to reduce chronic headache in working women

Therapeutic exercise training to reduce chrnic headache in working women

Pitkäkestoinen niska- ja kaulalihasten terapeuttinen harjoittelu vähentää päänsärkykohtauksia

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan