Hyppää sisältöön

Raitiotie ja yhteiskehittäminen kestävien kulkumuotojen, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämisessä (UKK-STYLE)

New tramway and co-created actions in changing commuting patterns, increasing physical activity and enhancing health

Tampereelle elokuussa 2021 avattavan raitiotien ja sen jälkeen toteutettavien erillisten edistämistoimien vaikutukset työ- ja opiskelumatkojen kulkutapoihin. Lue lisää STYLE-tutkimuskokonaisuudesta.

Vaikuttavuus

Tutkimuksesta saatavaa tietoa hyödynnetään kestävien kulkutapojen kehittämisessä Kaupin kampuksen alueella, Tampereella ja valtakunnallisesti.

Tausta

Siirtyminen kestävämpiin ja fyysisesti aktiivisempiin kulkumuotoihin edistää terveyttä ja päästötavoitteisiin pääsemistä. Tutkimustietoa uuden julkisen liikenneratkaisun ja erillisten edistämistoimien vaikutuksista työ- ja opiskelumatkojen kulkutapoihin on kuitenkin vielä niukasti. Myös tietoa monialaisesta kehittämisestä kulkutapamuutoksiin tähtäävässä työssä on vähän, vaikka sitä pidetään tärkeänä edistämisen lähtökohtana. Lisäksi on epätietoisuutta siitä, mitkä fyysiset, sosiaaliset ja yksilölliset tekijät ovat keskeisimpiä työ- ja opiskelumatkojen kulkutapavalintojen kannalta.

Tavoite

Tutkimuskysymykset: 1) Vaikuttaako raitiotie työ- tai opiskelumatkojen kulkutapoihin? 2) Onnistuvatko käyttäytymistieteelliset, yhteiskehittämiseen perustuvat työpaikkakohtaiset edistämistoimet lisäämään työ- ja opiskelumatkojen kävelyä tai pyöräilyä, kohentamaan kestävyyskuntoa ja terveyttä, parantamaan elämänlaatua ja vähentämään terveysperusteisia kustannuksia? 3) Miten monialainen yhteiskehittämisen prosessi toimii ja mitkä ovat yhteistyöhön liittyvät keskeisimmät kehittämiskohteet? 4) Millaisia motiiveja ja tunteita on kulkutapavalintojen taustalla? 5) Mitkä sosiaaliset ja ympäristön tekijät ovat yhteydessä kulkutapavalintoihin?

Asetelma

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa arvioidaan raitiotien ennen-jälkeen vaikutuksia Kaupin kampuksen alueella työskentelevien ja opiskelevien henkilöiden kulkutapoihin, fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteen. Tutkimuksen toisessa osassa henkilöiden työ- ja opiskelupaikat arvotaan koe- ja vertailuryhmään. Koeryhmässä pyritään edistämään työ- ja opiskelumatkojen kävelyä ja -pyöräilyä osana julkista liikennettä ja varsinaisina kulkumuotoina. Vertailuryhmässä toiminta jatkuu ennallaan. Arvioinnissa selvitetään, onko kulkutavoissa, fyysisessä aktiivisuudessa ja terveydessä tapahtunut muutoksia edistämistoimien jälkeen ja onko muutoksissa ryhmien välisiä eroja. Lisäksi selvitetään edistämistoimien kustannuksia, asuinpaikan fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkitystä kulkutapojen ja fyysisen aktiivisuuden kannalta. Osaa tutkittavista myös haastatellaan kulkutapoihin ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyvistä motiiveista.

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo

Tutkijaryhmä

Minna Aittasalo, Tommi Vasankari, Harri Sievänen, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Jani Raitanen ja Päivi Kolu (UKK-instituutti), Matti Luhtala (VTT), Riikka Paloniemi ja Maija Tiitu (SYKE), Birgitta Ojala ja Leila Hurmerinta (Turun yliopisto), Charlie Foster (Bristolin yliopisto)

Yhteistyössä

Tutkimus on osa STYLE-tutkimuskonsortiota (www.styletutkimus.fi), jota rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto.

Rahoitus

Suomen Akatemia (STN) osana STYLE-konsortiotutkimusta

Alkamisvuosi

2020

Päättymisvuosi:

2023

Eettisen toimikunnan käsittely

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta, ETL R20046 (2.10.2020)

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan