Hyppää sisältöön

MySteps-tutkimus tyypin 2 diabeetikoille

Ympärivuorokautinen terveysneuvonta tyypin 2 diabeetikoiden päivittäisen fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi 

MySteps

MySteps-tutkimuksessa selvitetään liikuntaneuvonnan vaikutuksia tyypin 2 diabeetikoiden liikkumiseen. Liikkuminen parantaa sokeritasapainoa, vähentää lääkityksen tarvetta ja pienentää muita terveysriskejä. 

Tutkimukseen valitaan tyypin 2 diabeetikoita seuraavin perustein: 

 • ikä 20–69-vuotta 
 • painoindeksi alle 40 
 • kävely onnistuu ilman apuvälineitä 
 • pystyy suorittamaan 6 minuutin kävelytestin 
 • halukkuus käyttää omaa tai tutkimuksen älypuhelinta sekä älypuhelinsovellusta hyödyntävää liikemittaria. 

Hoitaja arvioi sopivuuden tutkimuksen seulontakyselyn perusteella. 

Osallistujat arvotaan kolmeen ryhmään 

 • Ryhmä 1: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute + henkilökohtainen neuvonta 6 kk 
 • Ryhmä 2: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute 6 kk 
 • Ryhmä 3: Toiminta niin kuin ennenkin 6 kk, minkä jälkeen älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute 

 
Lisäksi kaikki osallistujat täyttävät kyselyn ja pitävät viikon ajan tutkimuskäyttöön suunniteltua liikemittaria 

 • ennen tutkimuksen alkamista 
 • 6 kk:n kuluttua tutkimuksen alkamisesta 
 • 12 kk:n kuluttua tutkimuksen alkamisesta. 

 
Ryhmiin arpominen tapahtuu erillisellä käynnillä, jolle osallistujat saavat kutsun puhelimitse. 

Tutkimus tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden 

 • tutustua uuteen liikkumisen älypuhelinsovellukseen 
 • saada luotettavaa palautetta omasta liikkumisesta, istumisesta ja unesta 
 • asettaa henkilökohtaisia liikkumistavoitteita ja seurata digitaalisesti niiden toteutumista 
 • saada henkilökohtaista tukea liikkumisen lisäämiseen 
 • lisätä omaa liikkumista pienin askelin pysyvästi 
 • saada omakohtaisia kokemuksia liikkumisen vaikutuksista sokeritasapainoon, lääkitykseen ja terveydentilaan 
 • käynnistää itsestä huolehtimisen prosessi. 

Osallistujalta tarvitaan myös omaa panosta 

Ryhmä 1: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute + henkilökohtainen neuvonta 6 kk 

 • 6 kk:n sitoutuminen älypuhelinsovellusta hyödyntävän liikemittarin ja älypuhelimen käyttöön 
 • sitoutuminen kuuteen neuvontakontaktiin, joista kolme toteutuu käynteinä ja kolme puhelimitse 

 
Ryhmä 2: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute 6 kk 

 • 6 kk:n sitoutuminen älypuhelinsovellusta hyödyntävän liikemittarin ja älypuhelimen käyttöön 

 
Kaikki ryhmät 

 • kyselyn täyttäminen ja tutkimuskäyttöön suunnitellun liikemittarin pitäminen viikon ajan yhteensä kolme kertaa tutkimuksen aikana 

Yhteystiedot 

Tutkimuksesta vastaa UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari 
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 

Päivitetty: 7.5.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan