Hyppää sisältöön

Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla (Terve Futaaja)  

Risk factors of injuries and injury prevention in youth football

Vammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisymahdollisuudet jalkapallon junioripelaajilla.

Vaikuttavuus

Hypoteesina oli, että tutkimuksen interventioon osallistuvien lasten liikehallinta ja lihastasapaino paranee, jolloin vammoille altistavien virhekuormitusten määrä ja edelleen vammojen ilmaantuminen vähenee. Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lapsilla lisää terveyttä ja hyvinvointia sekä luo vankempaa pohjaa yksilön elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle ja liikuntamyönteisyydelle. Vammojen ehkäisy myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikuntavammojen anatomisia, fysiologisia, psykososiaalisia ja olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä sekä vammojen ehkäisymahdollisuutta neuromuskulaarisen harjoittelun avulla. Tutkimuksessa kehitetään myös luotettavia mittareita lasten liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin. Lisäksi kartoitetaan interventioryhmän harjoittelumyönteisyys ja sitoutuminen harjoitteluun. Tutkimus on toteutettu vuosina 2013–2015.

Asetelma

Tutkimus toteutettiin Eerikkilässä toimivan Sami Hyypiä Akatemian (SHA) jalkapallon harrastajilla. SHA:ssa seurataan pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä testileireillä. Seurantamenetelmiin kuuluu jalkapallossa kansainvälisesti käytössä olevia mittareita yleistaitojen, jalkapallotaitojen, pelikäsityksen, fyysisen kunnon ja psyykkisten ominaisuuksien seurantaan. Terve Futaaja -tutkimus toteutettiin SHA-projektiin vuosille 2013 - 2015 valittujen jalkapalloseurojen pelaajien parissa (pokia ja tyttöjä, n=1500). SHA-leirien yhteydessä juniorit (10 - 14-vuotiaiden ikäluokat) suorittivat tutkimuksen testit, joilla mitattiin nivelten liikkuvuutta, lihasten venyvyyttä, tasapainoa ja liikehallintaa. Testien jälkeen kerättiin prospektiivisesti tiedot pelaajille sattuvista liikuntavammoista. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (2013 - 2014) tutkittiin vammojen epidemiologiaa ja riskitekijöitä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimusseurat satunnaistettiin harjoitus- ja kontrolliryhmään. Tammikuussa 2015 harjoitusryhmä aloitti 20 viikon pituisen harjoitusintervention. Kontrolliryhmä ohjeistettiin jatkamaan harjoittelua entiseen tapaan. Tulosmuuttujina olivat liikuntavammat ja niiden riskitekijät (mm. mitatut fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet) sekä suhtautuminen ja sitoutuminen harjoitteluun.

Vastaava tutkija

Kati Pasanen

Tutkijaryhmä

Kati Pasanen (vastaava tutkija, assistant professor, Canada), Tommi Vasankari, Sari Aaltonen (HY), Hannele Forsman (JY ja SHA), Urho Kujala (JY), Niilo Konttinen (KIHU), Pekka Kannus, Jari Parkkari, Kathrin Steffen (OSTRC), Roald Bahr (OSTRC), Mari Leppänen, Anu Räisänen

Yhteistyössä

Sami Hyypiä Akatemia (SHA), Suomen Palloliitto, KIHU, Helsingin yliopisto (HY), Jyväskylän yliopisto (JY), Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) at Norwegian School of Sports Sciences

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (VTR)

Alkamisvuosi

2013

Eettisen toimikunnan käsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 10.9.2013 (ETL-koodi R13110)

Julkaisut

Suorituskyvyn ja loukkaantumisriskin ristiriita – hyvä suorituskyky lisää loukkaantumisriskiä lasten jalkapallossa

Association between physical fitness and injury risk in children’s football

Players with high physical fitness are at greater risk of injury in youth football

Neuromuscular training warm-up in the prevention of overuse lower extremity injuries in children’s football: a cluster-randomized controlled trial

Adherence to an injury prevention warm-up program in children’s soccer: a secondary analysis of a randomized controlled trial

Neuromuscular training warm-up prevents acute noncontact lower extremity injuries in children’s soccer: a cluster randomized controlled trial

Neuromuskulaarinen alkuverryttelyohjelma lasten jalkapallovammojen ehkäisemiseksi – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Prevention of acute lower extremity injuries in youth soccer: a cluster randomized controlled trial

Lasten jalkapallossa sattuu paljon vammoja

Females sustain more ankle injuries than males in youth football

Terve Futaaja -tutkimus on käynnissä

Nuorten jalkapalloilijoiden alaselkävammat

Osgood-Schlatterin ja Severin taudin ilmaantuvuus ja vaikutus harjoitteluun 9 – 13 -vuotiailla suomalaisilla jalkapallonpelaajilla

10 – 15 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yhteys ketteryyteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa

The effects of warm-up programmes on injury prevention and performance in adolescents´ football players

Adolescent sports injuries: frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool

Investigation of knee control as a lower extremity injury risk factor: a prospective study in youth football

Examining knee control as a risk factor for non-contact lower extremity injury: a prospective study in youth soccer

Rasitusvammat yleisiä jalkapalloa harrastavilla lapsilla (ammattilehtiartikkeli)

Examining knee control as a risk factor for lower extremity injury: a prospective study in youth football players

Profile of acute injuries in U11-U14 football: a prospective 5-month follow-up study

Rasitusvammojen esiintyvyys on suuri jalkapalloa harrastavilla lapsilla: prospektiivinen tutkimus

Overuse injuries are prevalent in children’s competitive football: A prospective study using the OSTRC Overuse Injury Questionnaire

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan