Hyppää sisältöön

UKK-instituutti

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.

UKK-instituuttia ylläpitää Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö. Instituutti perustettiin vuonna 1980, mutta varsinaisesti toiminta alkoi vuonna 1984 toimintatilojen valmistuttua Tampereen Kauppiin. Säätiöön kuuluvat UKK-instituutin lisäksi Tampereen urheilulääkäriasema ja UKK Terveyspalvelut Oy. 

UKK-instituutti on sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijakeskus terveysliikunnan alalla. 

UKK-instituutin johtaja on lääketieteen tohtori Tommi Vasankari. Monitieteellisessä työyhteisössä työskentelee vajaa 40 henkilöä. Henkilökunta edustaa muun muassa lääketiedettä, terveys-, liikunta- ja yhteiskuntatieteitä sekä humanistisia tieteen aloja, tekniikkaa ja tilastotiedettä. 

UKK-instituutin strategia 2024–2028 

Missio  

Kustannustehokkaita toimia turvallisen liikkumisen edistämiseen.​ 

Visio  

UKK-instituutti on kansainvälisesti johtava liikkumista, kuntoa ja paikallaanoloa koskevan tutkitun tiedon tuottaja sekä vaikuttavan liikkumisen edistäjä.​

Arvot  

 • innovatiivinen
 • mukana ihmisten arjessa
 • yhteistyökykyinen
 • luotettava​
UKK-instituutin toimintaa kuvaava kaavio: Tutkittu tieto arjen käytänteiksi.
Kuva 1: Tutkittu tieto arjen käytänteiksi. UKK-instituutti 2023.

Strategian ydinsisältö 1: Tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä

 • mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja uni kouluikäisistä eläkeläisiin​
 • aikuisväestön kunto ja muutokset toimintakyvyssä  ​
 • terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tunnistaminen ​
 • liikuntavammojen ja kaatumisten esiintyvyys sekä riskit​
 • rekisteritiedon yhdistäminen väestödatoihin​
 • liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannusten laskeminen​

Strategian ydinsisältö 2: Vaikuttavia ja kustannustehokkaita keinoja liikkumisen lisäämiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen​

 • liikkumisen edistäminen erityisesti vähän liikkuvilla​
 • olosuhteisiin ja asenteisiin vaikuttaminen​
 • liikuntavammojen ja kaatumisten ehkäisy​
 • liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen vaikuttavuuden osoittaminen ja parantaminen​
 • vaikuttavuus ja kustannustehokkuus kaikissa kehitettävissä toiminnoissa ​
 • tutkitun tiedon vaikuttava viestiminen​
UKK-instituutin tutkitun tiedon polku.
Kuva 2. Tutkitun tiedon polku. UKK-instituutti 2023.

Yhteistyöllä vaikuttavuutta

 • UKK-instituutilla on laaja strateginen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.​
 • Toimimme yhdessä kumppaniemme kanssa ja heidän kauttaan.​
 • Teemme yhteistyötä tavalla, joka lisää sekä kumppaniemme että UKK-instituutin vaikuttavuutta.​
 • Muutamme yhdessä kumppaniemme kanssa yhteiskuntaa kansalaisten liikkumista ja toimintakykyä edistäväksi.​

Henkilöstö tärkein voimavara

 • Toimintamme tärkein voimavara on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.​
 • Johdamme ihmisläheisesti ja yksilöä tukien.​
 • Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista ja työkyvystä. ​
 • Varmistamme riittävän resurssoinnin työtehtävien suorittamiseen. ​
 • Tuemme henkilöstön kouluttautumista.​
 • Kehitämme työympäristöä ja toimintatapoja yhdessä henkilöstön kanssa.​

Talous

 • UKK-instituutin tavoitteena on vakaa talous.​
 • Vakaa talous on suunnitelmallisen ja vaikuttavan toiminnan edellytys.​
 • Laajennamme rahoituspohjaa tekemällä yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa liikkumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Rahoitus 

Päärahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksista toimintaan. Lisäksi merkittävä tulonlähde ovat julkisesti haettavat tutkimus- ja hankerahat sekä oman toiminnan tuotot. UKK-instituutin vuosibudjetin suuruus on reilut kolme miljoonaa euroa.  

Säätiön hallitus

Säätiön hallituksessa ovat edustettuina muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto.

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön hallitus 1.1.2024 alkaen

 • kunnanjohtaja Juha Rehula, Helsinki, puheenjohtaja 
 • professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto, varapuheenjohtaja
 • kansanedustaja Ritva Elomaa, Tampere
 • kansanedustaja Noora Fagerström, Espoo
 • professori Juha Hartikainen, KYS Sydänkeskus
 • toimitusjohtaja Asko Härkönen, Kolmen Kampuksen Urheiluopisto Oy
 • professori Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto
 • kansanedustaja Riitta Mäkinen, Jyväskylä 
 • talousjohtaja Jukka Männikkö, Tampereen kaupunki
 • dosentti Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

Päivitetty: 8.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan