Hyppää sisältöön

Liikuntaraportti

UKK-instituutin laatimissa Liikuntaraporteissa kuvataan suomalaisten lasten, nuorten, työikäisten aikuisten ja ikäihmisten mitattua liikkumista, paikallaanoloa ja fyysistä kuntoa. Tuorein Liikuntaraportti 2022 pohjautuu UKK-instituutin viimeisimpien, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien väestötutkimusten aineistoihin. Fyysisen kunnon tarkasteluissa on hyödynnetty myös Puolustusvoimien aineistoja ja koululaisten Move!-mittausten tuloksia.

Liikuntaraportti 2022

Pauliina Husu, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Tommi Vasankari. Liikuntaraportti. Suomalaisten mitattu liikkuminen, paikallaanolo ja fyysinen kunto 2018–2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö Helsinki 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:33.

Raportti ja sen esittelyaineistoja

Liikuntaraportti 2018 

Husu P, Sievänen H, Tokola K, Suni J, Vähä-Ypyä H, Mänttäri A, Vasankari T. Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30. 

Raportti ja sen esittelyaineistoja 

Liikuntaraportti 2010 

Husu P, Paronen O, Suni J, Vasankari T. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010: Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:15. 

Raportti ja sen esittelyaineistoja 

Päivitetty: 21.10.2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan