Hyppää sisältöön

Kaatumistapaturmat, vammat ja kuolemat Suomessa – epidemiologinen seuranta

Fall-induced injuries and deaths among the elderly in Finland since 1970

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ja kaatumiskuolemien määrät, kehitystrendit, syyt, riskitekijät, syntymekanismit, seuraukset, haitat ja kustannukset.

Tausta

Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveyden ja -talouden ongelma. Varsin huomattavan osan näistä muodostavat iäkkäiden kaatumisista aiheutuneet luunmurtumat ja kuolemat. Kaikista Suomessa tapahtuneista kaatumistapaturmista, mm. eri murtumista, on kerätty vuodesta 1970 lähtien sairaaloiden poistoilmoitusrekisteritiedot. Kaatumiskuolematiedot on kerätty valtakunnallisesta kuolinsyyrekisteristä. Ikääntyvien kaatumistapaturmat ovat viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana viisinkertaistuneet ja kaatumiskuolemien määrä on kaksinkertaistunut.

Tavoite

Epidemiologisen aikasarjatarkastelun tavoitteena on tuottaa jatkuvasti päivittyvää, luotettavaa tietoa iäkkäiden kaatumistapaturmien ja kaatumiskuolemien määristä, kehitystrendeistä, syistä, riskitekijöistä, syntymekanismeista, seurauksista, haitoista ja kustannuksista.

Asetelma

Hyödynnettävät aineistot: Valtakunnallinen kuolinsyyrekisteri ja Sairaaloiden poistoilmoitusrekisteri (HILMO).

Tutkijaryhmä

Pekka Kannus, Mika Palvanen, Jari Parkkari, Markku Järvinen (TAYS), Seppo Niemi

Yhteistyössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finohta, sosiaali- ja terveysministeriö, Tilastokeskus, TAYS:n kirurgian klinikka

Rahoitus

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö

Alkamisvuosi

1994

Julkaisut

Declining incidence of low-trauma knee fractures in elderly women: nationwide statistics in Finland between 1970 and 2006

Rate of proximal humeral fractures in older Finnish women between 1970 and 2007

Secular trends in distal humeral fractures of elderly women

Falling is the true direct cause of rib fracture

Falling, not osteoporosis, is the strongest risk factor for rib fracture

Secular trends in distal humeral fractures of elderly women. Nationwide statistics in Finland between 1970 and 2007

Epidemiology

Iäkkäiden kaatumisvammojen epidemiologia ja ehkäisy

Unintentional injury deaths among adults Finns in 1971–2008

Declining age-adjusted incidence of fall-induced injuries among elderly Finns

Fall-induced cervical spine injuries among older Finns

Continuous decline in incidence of hip fracture

Fall-induced deaths among older adults: nationwide statistics in Finland between 1971 and 2009 and prediction for the future

Incidence of Fall-Related Traumatic Brain Injuries Among Older Finnish Adults Between 1970 and 2011

Lonkkamurtumat Suomessa vv. 1970-2011

Fall-induced cervical spine injuries among older Finns between 1970 and 2012

Fall-induced injuries and deaths among older Finns between 1970 and 2012

Kaatumisia ja kaatumisvammoja voidaan ehkäistä – keskiössä liikunta

Ikäihmisten kaatumisten aiheuttamat päävammat rajussa kasvussa

Low-trauma pelvic fractures in elderly Finns in 1970-2013

Fall-induced fractures of the calcaneus and foot in older people

Injury deaths in the adolescent population of Finland

Rising incidence of fall-induced maxillofacial injuries among older adults

Low-trauma knee fractures in older Finnish women between 1970 and 2013

Continuous decline in incidence of distal humeral fracture of older women in Finland

Epidemiology of calcaneal fractures in Finland.

Fall-induced wounds and lacerations in older Finns between 1970 and 2014

Continuously declining incidence of hip fracture in Finland: analysis of nationwide database in 1970-2016

Continuously declining incidence of fall injuries in older adults

Iäkkäiden kaatumiskuolemissa positiivista kehitystä

Declining incidence in fall-induced deaths of older adults: Finnish statistics during 1971-2015

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan