Hyppää sisältöön

Materiaalia kaatumisten ehkäisytyön tueksi

Sivulle koottu materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä liikunta-alan ammattilaisten käyttöön. Järjestö- ja yhdistystoimijoille on suunnattu omat materiaalisivut.

Materiaalipankki

KaatumisSeula®-työkalut

Verkosta ladattavat pdf-tiedostot ovat vapaasti käytettävissä. Myös sähköinen verkkosovellus kaatumisvaaran itsearviointiin on maksuton.

Tällä sivulla oleva materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä liikunta-alan ammattilaisten käyttöön. Järjestö- ja yhdistystoimijoille on koottu omat materiaalisivut.

Ladattavat materiaalit saatavilla sivuiltamme myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kaatumisvaaran arviointi

Kaatumisvaaran itsearviointilomake, versio 2, kuvituskuva.

Kaatumisvaaran arviointilomake on tarkoitettu karkean kaatumisvaaran arviointiin. Lomake perustuu itsearviointiin ja tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse.

Lomakkeesta on luotu kaksi versiota käyttötarkoituksen mukaan:

Versio 2 on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun täytön yhteydessä on mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan esimerkiksi vastaanottotyössä tai liikuntaneuvonnassa. 

Jos käytät lomaketta isoissa tilaisuuksissa ja esim. ryhmätoiminnoissa, valitse käyttöösi lomakkeen versio 1.

Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen käyttöönoton helpottamiseksi on tehty myös selkeät käyttöohjeet.

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi

Verkkosovelluksen avulla kaatumisvaaran itsearvointi on entistä vaivattomampaa. Ensisijainen tarkoitus on, että iäkkäät löytäisivät verkkosovelluksen itse.

Työkalu soveltuu kuitenkin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Silloinkin on tärkeää, että täyttö perustuu itsearviointiin. Ammattilainen voi tarvittaessa antaa ikäihmiselle esimerkiksi teknistä apua lomakkeen täyttämisessä tai lukea kysymyksiä ääneen ja merkitä vastaukset sovellukseen iäkkään puolesta.

Kaatumiset kuriin! -juliste kaatumisvaaran itsearviointikyselystä

Tutustu myös Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Kaatumiset kuriin! -julisteeseen kaatumisvaaran itsearviointikyselystä.

Jaettava materiaali oman kaatumisten ehkäisy -toiminnan tueksi

Liikuntaohje

Liikuntaohje, kuvituskuva.

Liikuntaohjeen avulla voidaan ikäihmistä aktivoida aloittamaan liikuntaharjoittelu turvallisesti. Materiaalin etusivulla on kaksi erilaista harjoitetta ja takasivulla yli 65-vuotiaiden viikoittainen liikkumisen suositus. Materiaalia voi jakaa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Tarkistuslista

Tarkistuslista, johon on koottu kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa, kuvituskuva.

Tarkistuslistaan on koottu sellaisia kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa ja siten vaikuttaa omaan kaatumisvaaraansa kotikonstein. Tarkistuslistaa voi jakaa tapahtumissa tai sitä voi täyttää ryhmissä. Sen voi myös jakaa ensin itsetäytettäväksi ja sen jälkeen tarkastella vastauksia yhdessä täyttäjän/täyttäjien kanssa.

Kaatumiset kuriin! -juliste tarkistuslistasta

Tutustu myös Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Kaatumiset kuriin! -julisteeseen kaatumisten vaaratekijöiden tarkistuslistasta.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn

Muistilista kymmenestä keinosta kaatumisten ehkäisyyn.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn on muistilista-tyyppinen materiaali, jossa on esiteltynä 10 tutkimuksissa tehokkaaksi todetusta kaatumisten ehkäisykeinosta. Materiaali sopii jaettavaksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä keskustelujen pohjaksi esimerkiksi ryhmätoiminnassa.

Kaatumiset kuriin! -juliste muistilistasta

Tutustu myös Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Kaatumiset kuriin! -julisteeseen kaatumisten ehkäisyn muistilistasta.

Vakaasti eteenpäin -seminaari 25.11.2020

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeen päätösseminaari Vakaasti eteenpäin järjestettiin verkkoseminaarina 25.11.2020.

Alta löydät päivän esitykset pdf-muodossa. Videotallenteet aamu- ja iltapäivästä julkaistaan maanantaina 30.11.2020.

I Kaatumisten ehkäisyn tulevaisuuden näkymiä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (pdf),
Mari Miettinen, asiantuntija, Toimintakyky-yksikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kommenttipuheenvuoro (pdf),
Minna Ylönen, ylihoitaja, hallinto, Turun hyvinvointitoimiala

Kaatumisten ehkäisy ensi vuosikymmenellä – koti- ja vapaa-ajantapaturmien tavoiteohjelma vuosille 2021-2030 (pdf),
Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

I Kaatumisten ehkäisyn tulevaisuuden näkymiä -session tallenne
00:00–25:57 Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
26:00–46:55 Kommenttipuheenvuoro
47:00–1:07:00 Kaatumisten ehkäisy ensi vuosikymmenellä – koti- ja vapaa-ajantapaturmien tavoiteohjelma vuosille 2021-2030

II Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi

Terveyden edistämisen määrärahalla tukea kaatumisten ehkäisyyn valtakunnallisesti ja alueellisesti (pdf),
Saija Karinkanta, erikoistutkija, projektipäällikkö, UKK-instituutti

Työkaluja kaatumisten ehkäisytyön tueksi (pdf),
Tanja Kulmala, suunnittelija, projektityöntekijä, UKK-instituutti

II Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -session tallenne
00:00–39:17 Terveyden edistämisen määrärahalla tukea kaatumisten ehkäisyyn valtakunnallisesti ja alueellisesti
39:30–54:39 Työkaluja kaatumisten ehkäisytyön tueksi

III Valtakunnallisista suosituksista alueelliseksi käytännöksi

Potilaiden sairaalahoidon aikana tapahtuvat kaatumiset ja niiden seuraukset (pdf),
Elina Mattila, arviointiylihoitaja, PSHP, Tampereen yliopistollinen sairaala

Kaatumisten ehkäisyn toimintamallin kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle (pdf)
Mika Palvanen, asiantuntijalääkäri, PSHP, Tampereen yliopistollinen sairaala

III Valtakunnallisista suosituksista alueelliseksi käytännöksi -session tallenne osa 1
00:00–29:00 Potilaiden sairaalahoidon aikana tapahtuvat kaatumiset ja niiden seuraukset, 30:00–01:04:31 Kaatumisten ehkäisyn toimintamallin kehittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle


Kaatumiset ja niiden ehkäisy sairaalassa – Case KYS (pdf)
Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala

III Valtakunnallisista suosituksista alueelliseksi käytännöksi -session tallenne osa 2 00:00–41:46 Kaatumiset ja niiden ehkäisy sairaalassa – Case KYS

Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivä 21.1.2020  

Kaatumisten ehkäisyn verkoston ensimmäinen yhteinen koulutuspäivä järjestettiin tiistaina 21.1.2020 klo 12–16. Katso päivän asiantuntijapuheenvuoroja sekä -esityksiä tältä sivulta! 

Päivän ohjelma

Motivoiva haastattelu kaatumisten ehkäisyssä? 

Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja, Tuki- ja liikuntaelinliitto 

Iäkkäiden päivitetty liikkumisen suositus – Miten kaatumisten ehkäisy on huomioitu? 

Saija Karinkanta, erikoistutkija, projektipäällikkö, UKK-instituutti 

Kunnallisesta klinikasta alueelliseksi toiminnaksi – Case KaatumisSeula-klinikka

Anu Takala, fysioterapeutti, Kymsote, Kotka 

IKINÄ-mallin implementointi – Case Turku 

Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki 

Kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden tsekkikortti 

Anu Pitkonen, proviisori, Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto, AKE, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Vapaa-aikapalveluiden ja apteekin yhteistyö kaatumisten ehkäisemiseksi – Tuoli-Virinä -ryhmätoiminta 

Tanja Kulmala, suunnittelija, projektityöntekijä, UKK-instituutti 

Terveyskylän Kuntoutumistalon kaatumisten ehkäisy -sivusto

Miia Malmberg, Kuntoutumistalon koordinaattori, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala 

Terveyskylän Kuntoutumistalon kaatumisten ehkäisy -sivusto 

Kaatumisseula.fi -verkkosivuston esittely 

Tanja Kulmala, suunnittelija, projektityöntekijä, UKK-insituutti 

Ikäinstituutin maksutonta materiaalia voima- ja tasapainoharjoitteluun 

Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, Ikäinstituutti 

KaatumisSeula®-hankkeen koulutusmateriaalia

Kaatumatta paras! -päätösseminaari 15.2.2017 

Kaatumatta paras! -seminaariin osallistui lähes 500 kolmannen sektorin toimijaa, sote-ammattilaista, opiskelijaa ja ikäihmistä Kotkassa, Seinäjoella, Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. KaatumisSeula®-hankkeen päätösseminaarissa käsiteltiin hankkeen toiminnan ja tulosten lisäksi muun muassa ikääntyneen päihteidenkäyttöä, liikuntaan motivointia, liikkumisen turvallisuutta sekä mielen hyvinvointia. 

Luentomateriaalit ja -tallenteet

Saija Karinkanta, projektipäällikkö, erikoistutkija ja Tanja Kulmala, projektityöntekijä, UKK-instituutti:

Luentodiat: KaatumisSeula®-hanke: Tausta, malli ja keskeiset tulokset 

Heidi Eriksson, järjestösuunnittelija, Sininauhaliitto:

Luentodiat: Ikääntyneen päihteidenkäyttö – kohtaaminen ja puheeksiotto

Erja Toropainen, tutkija, UKK-instituutti:

Luentodiat: Tiedän, haluan, pystyn ja osaan – ikääntyneen motivoituminen liikkumaan

Heli Starck, suunnittelija, Ikäinstituutti: 

Luentodiat: Kaksin on kivempaa ja turvallisempaa – kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana

Sonja Maununaho, suunnittelija, Suomen Mielenterveysseura:

Luentodiat: Mielen hyvinvointi on olennainen osa ikäihmisen toimintakykyä

Maarit Piirtola, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto: 

Luentodiat: Kodin ja liikkumisympäristön turvallisuus

Kotkan hankeseminaari 9.9.2016 

Erja Rappe, dosentti, Ikäinstituutti: 
Luonto liikuttajana ja mielen rauhoittajana

Paula Tommola, sh (AMK), muistiasiantuntija Diploma, Kymenlaakson muistiluotsi: 
Muistisairastakin kaatuminen huolettaa 

Katri Laitinen, ylilääkäri, geriatri, Karhulan sairaala: 
Lääkityksen vaikutus iäkkäiden arjessa

Tiedä ja toimi -kortit kaatumisten ehkäisytyön tueksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut iäkkäiden kaatumisten ehkäisytyön tueksi Tiedä ja toimi -kortit viidelle eri kohderyhmälle. Korteista julkaistiin uudet päivitetyt versiot marraskuussa 2020. Korttien sisältöä oli päivittämässä myös UKK-instituutin koordinoima iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -hanke.

Lataa ja tutustu kortteihin THL:n sivuilla:

Päivitetty: 19.6.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan