Hyppää sisältöön

Oikeanlaiset varusteet lisäävät liikkumisen turvallisuutta

Liikuntavammojen ehkäisemiseksi on syytä ottaa huomioon suojavarusteet, harjoitusvälineet ja ympäristö. Varusteiden tulee vastata lajin vaatimuksia.  

Suojavarusteet lajin mukaan 

Liikunnassa on käytettävä liikuntamuotoon tarpeellisiksi katsottuja, asianmukaisessa kunnossa olevia suojavarusteita. Riskialttiissa lajeissa kypärän käyttö on ehdotonta. Myös silmien suojaus silmävammoille alttiissa lajeissa (kuten sählyssä ja salibandyssä) on tärkeää. 

Musta silmä ‒ ”Ei se mulle kuitenkaan tapahdu” 

Musta silmä -video, Terve urheilija -ohjelma. 

Suojavarusteiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon liikkujan aiemmat vammat ja vamma-alueiden kudosten mahdollinen heikkous. Esimerkiksi nilkan nyrjähdykset uusiutuvat erittäin helposti. Ulkoisilla niveltuilla on tutkimuksissa todettu olevan etenkin nilkkavammojen uusiutumiselta suojaavaa vaikutusta. Nilkan tukemiseen voidaan käyttää joko ulkoista tukea tai teippausta henkilökohtaisista mieltymyksistä ja saatavuudesta riippuen.  

Jalkineet olosuhteiden ja oman jalan mukaan 

Jalkineet tulee valita olosuhteet huomioiden liikkujalle itselleen sopiviksi. Jalkaan ja liikkumismuotoon sopivan jalkineen valinta on tärkeää. Monesti hyvä jalkine on liikkujan tärkein varuste. Epäsopivilla jalkineilla liikkuja altistuu todennäköisemmin tapaturmille tai rasitusvammoille.  

Jalkineiden valinnassa kannattaa kuunnella omaa kehoaan. Itselle sopiva jalkine löytyy sovittamalla. Kun löydät itsellesi erityisen hyvin sopivan mallin urheilujalkinevalikoimasta, harkitse vaikka usean parin hankkimista yhdellä kertaa.  

Jalkineiden osuutta vammojen ehkäisyssä ei kuitenkaan kannata ylikorostaa. Esimerkiksi iskun vaimennuksen osalta jalkineen ominaisuuksia tärkeämpää on liikkujan itsensä ominaisuudet, esimerkiksi juoksutekniikka ja ruumiinrakenne.  

Alusta ja ympäristö vaihtelevat 

Liikkumisalusta vaikuttaa liikunnan turvallisuuteen. Alustan ominaisuuksista etenkin kovuus, joustavuus ja kitka vaikuttavat paljon liikkujan kehoon kohdistuviin kuormituksiin. Liian kova liikkumisalusta edesauttaa esimerkiksi juoksijoilla rasitusvammojen syntymistä.  

Sisäliikuntatiloissa alustan riittävät kitkaominaisuudet ovat tarpeen, jotta vältytään alustan liukkaudesta aiheutuvilta kaatumisilta ja vammoilta. Toisaalta alustan suuri kitka voi olla myös vammojen riskitekijä etenkin nopeissa sisäpeleissä. Alustan vaikutus yksilön vammariskiin vaihtelee.  Mikäli liikkujalla on puutteita esimerkiksi kehonhallinnassa ja liiketaidoissa, nivelten yliliikkuvuutta tai vanhan vamman aiheuttama alttius nivelvammalle, saattavat alustan vaikutukset muodostua haitallisiksi. 

Ympäristön osalta vuodenajat ja pimeys pitää Suomen leveysasteilla huomioida liikkumaan lähdettäessä. Asianmukaisella ja riittävällä pukeutumisella sekä heijastinten käytöllä on vaikutusta sekä liikkumisen turvallisuuteen että liikkumisesta nauttimiseen.  

Lisää tietoa liikunta- ja urheiluvammojen ehkäisystä löydät terveurheilija.fi-sivustolta. 

Päivitetty: 4.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan