Hyppää sisältöön

Uusi video tueksi muistisairaan henkilön kohtaamiseen liikuntapalveluissa

Muistiliitto on tuottanut liikunta-alan ammattilaisille ja vapaaehtoisille tietopaketin muistisairaan henkilön kohtaamisesta liikuntapalveluissa. Tiivis video tarjoaa tietoa muistisairauksien erityispiirteistä sekä konkreettisia vinkkejä muistisairaan henkilön kohtaamiseen ja ohjaamiseen esimerkiksi liikuntaneuvonnassa tai liikunnanohjaustilanteissa.

Arkiliikkuminen sekä säännöllinen ja monipuolinen liikuntaharjoittelu edistävät muistisairaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä ehkäisevät kaatumisia. Aina muistisairaat eivät kuitenkaan tiedä, miten ja kuinka paljon heidän tulisi liikkua. Muistisairauksiin liittyy edelleen paljon myös stigmaa ja ennakkoluuluoja, jotka voivat johtaa muun muassa aiemmin aktiivisesti harrastetun liikunnan lopettamiseen. Muistisairaat henkilöt tarvitsevatkin runsaasti tukea ja ohjausta fyysisen aktiivisuuden sekä säännöllisen ja riittävän liikkumisen edistämiseen.

Tieto muistisairauksien aiheuttamista erityispiirteistä sekä sairauden aiheuttamien oireiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttavat sekä tukemaan että ohjaamaan muistisairaiden aktiivisuutta ja liikuntaa. Sairauden aiheuttamat oireet voivat vaihdella suuresti henkilöstä toiseen. Sairauteen liittyvät kommunikaation ja vuorovaikutuksen sekä käyttäytymiseen ja hahmottamiseen liittyvät ongelmat nostavatkin valmiudet yksilölliseen ja arvostavaan kohtaamiseen entistä suurempaan rooliin muistisairaita asiakkaita kohdatessa.

Muistisairauksien yleistyessä myös yhä useammat liikunta-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset tulevat kohtaamaan työssään henkilöitä, joilla on joko kognitiivinen heikentyminen (Mild Cognitive Impairment, MCI) tai jo diagnosoitu muistisairaus. Viime syksynä Muistiliiton toteuttaman Muistiliikkuja-kyselyn perusteella liikunta-alan toimijat saattavat kuitenkin kokea haasteita muistisairaan asiakkaan kohtaamisessa tai ohjaamisessa.

Muistiliiton kokoama tietopaketti tarjoaa konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä esimerkiksi muistisairaan asiakkaan kohtaamiseen liikuntaneuvonnassa ja ohjaamiseen liikuntaryhmässä. Napakka video yhdessä muistisairaille ja läheisille suunnatun liikunta-aiheisen tietosivun kanssa luo mahdollisuuden sekä kehittää omaa ammattiosaamista että lisää valmiuksia tukea ja ohjata muistisairaita kohti aktiivisempaa ja toimintakykyisempää arkea.

Tietopaketti on tarkoitettu kaikille liikunta-alan ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Se on hyödyllinen työkalu myös muille ammattiryhmille, jotka kohtaavat työssään muistisairauksia sairastavia henkilöitä.

Tietopaketti on koottu osana Muistiliiton koordinoimaa Muistiliikkuja-hanketta. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja tekee yhteistyötä muun muassa UKK-instituutin Ikä-HYTE-hankkeen kanssa.

Tutustu materiaaleihin

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan