Hyppää sisältöön

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on fyysisen kunnon ja toimintakyvyn ohella tärkeä terveyden osa-alue myös iäkkäillä. Virkeä mieli tukee aktiivista arkea. Mielen hyvinvoinnin ongelmat saattavat vähentää sosiaalisia suhteita ja fyysistä aktiivisuutta. Tämän myötä myös fyysinen liikkumis- ja toimintakyky heikkenee ja kaatumisvaara kohoaa. 

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa mielen hyvinvointiin liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena. 

Materiaaleja mielen hyvinvointiin 

Ikäinstituutti

Mielen hyvinvoinnin taitopankki Ikäopistosta löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Ikäinstituutilla on myös muita mielenhyvinvoinnin materiaaleja: Myötämieltä. Mielen hyvinvoinnin taskukirja, Mielen hyvinvoinnin lähteitä –vinkkivihko ja Mielipakka (52 korttia). 

Vissa materialer finns även på svenska: Meningspacken (52 kort) och Var positiv! En bok om psykiskt välbefinnande för äldre.

Reumaliitto 

Reumaliiton mielen hyvinvointi -verkkosivustolta lödät tietoa ja pieniä tehtäviä mielen hyvinvoinnin harjoitteluun. 

Suomen Mielenterveys ry. 

Suomen Mielenterveyden Mieli-sivustolta löytyy mm. Seniorin hyvinvointitreenit -ohjaajan opas sekä Myönteisen muistelun kortit.

Vissa materialer finns även på svenska:

Välmåendeträning för seniorer – välbefinnande och trivsel i grupp. Guide för handledare

Terveyskylän Mielenterveystalo 

Tietoa ikäihmisten mielenterveydestä löytyy myös Terveyskylän Mielenterveystalosta. 

Vanhustyön keskusliitto 

Vahvike-sivustolta löytyy vinkit muisteluhetkien järjestämiseen. 

Muita oppaita 

Ikääntyvä mieli – mielen hyvinvointia vanhetessa - opas 

Päivitetty: 12.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan