Hyppää sisältöön

Koti- ja lähiympäristön turvallisuus

Suurin osa iäkkäiden kaatumisista tapahtuu kotona aktiiviseen päiväaikaan päivittäisten toimintojen yhteydessä. Turvallinen kotiympäristö vähentää kaatumisen riskiä ja siksi on tärkeä kiinnittää huomiota oman tai läheisen kodin mahdollisiin vaaranpaikkoihin. Kodin vaaranpaikkojen kartoittamisella ja niihin puuttumalla, kaatumisia voidaan vähentää.

Kodin vaaranpaikat

Alla olevaan kuvaan on merkitty tavallisimpia kodin vaaranpaikkoja. Kuvasta löydät myös vinkkejä, miten oman tai läheisen kodin turvallisuutta voi parantaa yksinkertaisilla keinoilla. 

Saat lisätietoa vaaranpaikoista viemällä hiiren kursorin punaisen kirjan kohdalle. 

Yleisimmät vaaranpaikat

Puuttuvat kaiteet ja kahvat 

Lisää tukikaiteita portaikkoihin sekä kylpyhuoneeseen ja pitkien käytävien varrelle sekä eteiseen. 

Kiikkerät huonekalut 

Varmista, että kalusteet ovat oikean korkuisia ja paikallaan pysyviä, jos niistä otetaan tukea. 

Korkealla olevat kaapit

Sijoita käyttöastiat ja muut tavarat niin, ettei niitä tarvitse kurotella tai kiivetä jakkaralle. 

Liukas lattia ja turvallisen tuen puute 

Kuivaa lattiapinnat heti suihkun jälkeen tai jos niillä on kosteutta. Käytä liukuestemattoa! 

Korkeat kynnykset 

Poista korkeat kynnykset. Jos kynnyksiä ei voi poistaa, merkitse ne huomiovärillä. 

Tukossa olevat kulkuväylät 

Pidä kulkureitit vapaina kalusteista ja varmista, että liikkumaan mahtuu myös apuvälineen kanssa. 

Huono ja riittämätön valaistus 

Varmista riittävä valaistus myös yöaikaan. Vältä kuitenkin häikäiseviä valaisimia. 

Kasaantuvat matot ja törröttävät kulmat 

Varmista, että mattoihin tai niiden reunoihin ei voi kompastua. Käytä liukuesteitä mattojen alla. 

Johtoviritelmät 

Varmista, että kulkuväylillä ei ole irtotavaroita, joihin voi kompastua tai apuväline tarttua. 

Kaatumiseen johtaneet syyt tulee selvittää 

Jos iäkäs henkilö kaatuu kotonaan, tulee kaatumiseen johtaneita syitä miettiä huolellisesti. Kaatumisen taustalta on usein löydettävissä erilaisia vaaratekijöitä. Vaaratekijät voivat olla sisäisiä eli henkilöstä johtuvia, kuten huono tasapaino tai huimaus. Syynä voi myös olla ulkoinen tekijä, kuten liukas lattia. Lisäksi kaatumisten taustalla voi olla erilaisia käyttäytymis- ja tilannetekijöistä johtuvia vaaratekijöitä, kuten kiirehtimistä tai turhien riskien ottamista. 

Mitä iäkkäämpi henkilö on, sitä todennäköisemmin kaatuminen johtuu ennen kaikkea sisäisistä vaaratekijöistä, vaikka kaatuminen olisikin tapahtunut esimerkiksi kompastumalla maton kulmaan. Paremman liikkumiskyvyn omaava olisi pystynyt reagoimaan tilanteeseen joko nostamalla jalkaa korkeammalle tai horjahtaessaan pysymään pystyssä. Niinpä, mitä enemmän toimintakyvyssä on ongelmia, sitä huolellisemmin tulee myös kiinnittää huomiota kodin vaaranpaikkojen kartoittamiseen ja niiden korjaamiseen. 

Tarkistuslista

Tarkistuslista, johon on koottu kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa, kuvituskuva.

Maksuton työkalu kodin vaaranpaikkojen kartoittamiseen on KaatumisSeula®-työkalujen Tarkistuslista. Listalla on esitelty sellaisia kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa. 

Listan voi käydä läpi yksin tai yhdessä läheisen tai terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa. Vastausten perusteella voi yhdessä miettiä, mihin vaaratekijöihin tulee puuttua ja sitä kautta parantaa arjen turvallisuutta. 

Hyvä liikkumis- ja toimintakyky on edellytys turvalliselle arjelle 

Riittävä lihasvoima ja hyvä tasapaino- ja liikkumiskyky mahdollistavat hyvän liikkumiskyvyn. Hyvä liikkumiskyky ja turvallinen, liikkumista tukeva kotiympäristö taas parantavat selviytymistä päivittäisistä kodin askareista ja tukevat siten itsenäistä ja turvallista arkea. 

Parhaiten lihasvoima ja tasapaino säilyvät, kun niitä käyttää ja harjoittaa mahdollisimman usein. Parhaiten se onnistuu säännöllisellä liikuntaharjoittelulla. Monipuolinen liikuntaharjoittelu on myös tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia. Vähäinenkin säännöllinen liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle ja terveydelle. Paikallaanolon eli istumisen ja makaamisen tauottaminen ja liikuskelun lisääminen päivärutiineihin aktivoi lihaksia ja pitää yllä liikkumiskykyä. 

Jos liikunnan harrastamisesta on jo aikaa, tulee liikunta aloittaa maltilla ja turvallisesti. Hyviä ohjeita liikunnan aloittamiseen löytyy KaatumisSeula®-työkalujen liikuntaohjeesta. Alkuun pääsemisen jälkeen, tavoitteeksi voi asettaa yli 65-vuotiaiden viikoittaisen liikkumisen suosituksen

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi

Oletko kaatunut? Huolestuttaako kaatuminen? Mietitkö omaa kaatumisvaaraasi? 

Täytä sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi. Saat arvion kaatumisvaarastasi sekä palautteen ja suosituksia jatkotoimenpiteistä. 

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan