Hyppää sisältöön

KaatumisSeula®-hanke (2014–2016)

KaatumisSeulan tunnuskuva

UKK-instituutti toteutti yhteistyössä Eläkeliiton, Luustoliiton, Muistiliiton, Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä Reumaliiton kanssa KaatumisSeula®-hankkeen. Hanke toimi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Rahoituksesta vastasi Raha-automaattiyhdistys (nykyinen STEA). 

Miksi? 

  • Kaatumisvammat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. 
  • Kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista. 
  • Kaatuminen voi aiheuttaa pelkoa ja rajoittaa iäkkään liikkumista, vaikka siitä ei seuraisikaan vammaa. 
  • Kaatumispelon seurauksena toimintakyky ja elämänlaatu heikkenevät, jolloin avun, hoidon ja kuntoutuksen tarve kasvaa. 

Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin. 

Hankkeessa 

  • Lisättiin iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä. 
  • Kartoitettiin olemassa olevia vaaratekijöitä. 
  • Puututtiin vaaratekijöihin tarkoituksenmukaisin keinoin. 

Hankkeessa kehitettiin kolmannen sektorin ja kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen väliseen yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja kuntatasolla. 

Hankepaikkakuntina toimivat:

  • Seinäjoki (2014–2016) 
  • Kotka (2015–2016). 

Kohderyhmä 

KaatumisSeula®-hankkeen kohderyhmänä olivat sekä itsenäisesti että erilaisin tukitoimin asuvat iäkkäät ja heidän läheisensä. Hankkeessa haluttiin tavoittaa myös omaishoitosuhteessa olevia iäkkäitä. Lisäksi hanke tavoitti laajasti järjestöjen ja yhdistysten toimijoita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoimen ammattilaisia.

Lue lisää KaatumisSeula®-hankkeesta Innokylästä. Tutustu myös hankkeen Kaatumatta paras -päätösseminaarin luentotallenteisiin.

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan