Hyppää sisältöön

Ympäristö ja asuminen

Turvallinen koti- ja lähiympäristö ehkäisevät kaatumisia. Niiden kunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä. 

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa turvalliseen asumiseen ja ympäristöön liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena. 

Materiaaleja turvallisen ympäristön ja liikkumisen tukemiseen 

Invalidiliitto 

Invalidiliiton Esteetön.fi -verkkosivustolla on tarjolla tietoa niin asuinrakennusten kuin myös ulkoilualueiden esteettömyydestä. 

Ikäinstituutti

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin –opas, josta on tehty myös selkoversio

Kotitapaturma.fi

Kotitapaturma.fi -verkkosivuilla kannattaa tutustua Pysy pystyssä -kampanjan vinkkeihin mm. talvikenkien valinnasta.

Muistiliitto

Muistiliiton kodin tarkistuslistan avulla voi tarkistaa kodin vaaranpaikat ja niihin puuttumalla parantaa turvallista asumista.

Tutustu myös pihapiirin tarkistuslistaan, jonka avulla voit parantaa turvallista liikkumista lähiympäristössä.

Muita materiaaleja

Lisää materiaalia mm. Ikäteknologiakeskus -verkkosivuilta

Ympäristöministeriön ympäristöopas Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö

Päivitetty: 4.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan