Hyppää sisältöön

Kaatumisten vaaratekijöitä on useita

Kaatumisille on olemassa useita eri vaaratekijöitä. Osaan vaaratekijöistä, kuten ikään, joihinkin perinnöllisiin sairauksiin ja aiempiin kaatumisiin, ei voida vaikuttaa. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan kuitenkin vaikuttaa. Kun kaatumisten taustalla olevat vaaratekijät selvitetään ja niihin puututaan, voidaan kaatumisia ehkäistä. 

Henkilöön itseensä liittyvät vaaratekijät

 • sairaudet
 • heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot
 • heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky
 • alentunut tasapaino- ja lihasvoima
 • heikentynyt näkö ja kuulo
 • heikentynyt pidätyskyky
 • kaatumisen pelko

Ulkoiset vaaratekijät 

 •  jotkin lääkkeet ja monilääkitys
 •  kodin vaaranpaikat
 •  kodin ulkopuoliset vaaranpaikat
 •  huonot jalkineet
 •  alkoholin käyttö

Tilannetekijät 

 •  kiiruhtaminen
 •  huolimattomuus
 •  “turhien” riskien ottaminen
 •  liiallinen varovaisuus
 •  omien voimavarojen yliarviointi
 •  levottomuus
 •  heikentynyt vireystila
 •  riittämätön energiansaanti
 •  nestehukka

Listaus perustuu IKINÄ-oppaan luokitteluun kaatumisten vaaratekijöistä (IKINÄ-opas, Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy, Satu Pajala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Tutustu kaatumisten ehkäisyn materiaaliin

Tarkistuslista

Tarkistuslista, johon on koottu kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa, kuvituskuva.

Tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin voi itse vaikuttaa.

Sähköinen tarkistuslista

Tarkistuslistasta on saatavana myös sähköinen versio. Voit ladata listan esimerkiksi tabletille ja täyttää sen verkossa.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn muistilista, kuvituskuva

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn on muistilista-tyyppinen materiaali, jossa on esiteltynä 10 tutkimuksissa tehokkaaksi todetusta kaatumisten ehkäisykeinosta. Listan voi tulostaa esimerkiksi jääkaapin oveen muistuttamaan tehokkaista kaatumisten ehkäisykeinoista arjen puuhailujen ohessa.

Kaatumisvaaran arviointi

Ikääntyessä kaatumisvaaran arviointi on tärkeää. Kun tiedät oman tai läheisesi kaatumisvaaran ja kaatumisten vaaratekijät, on kaatumisen riskiin helpompi vaikuttaa.

Kaatumisvaaraa voidaan arvioida terveydenhuollossa erilaisilla menetelmillä. Kaatumisvaaran arviointiin on myös olemassa itsearviointilomakkeita. Esimerkiksi Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen ja Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen käyttöohjeen avulla voidaan karkeasti arvioida kaatumisen riskiä. Itsearviointiin on saatavilla myös sähköinen versio.

Kohonneen kaatumisvaaran vuoksi, voi olla yhteydessä esimerkiksi oman alueen terveydenhoitajaan tai omalääkäriin.

Sähköinen kaatumisvaaran arviointi

Verkkosovelluksen tarkoituksena on karkealla tasolla arvioida, kuinka suuressa kaatumisen vaarassa olette. Sovelluksesta saa karkean arvion kaatumisvaarasta sekä suosituksen tarvittavista toimenpiteistä.

Kaatumisvaaran itsearviointilomake, kuvituskuva.

Voit myös tulostaa ja täyttää paperisen Kaatumisvaaran arviointi -lomakkeen.

Kaikki KaatumisSeula®-työkalut ovat maksuttomia materiaaleja. Lue lisää KaatumisSeula®-hankkeesta.

Päivitetty: 2.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan