Hyppää sisältöön

Kaatumisten ehkäisy yleisesti

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista.

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa yleisesti kaatumisten ehkäisyyn liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena.

Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn eri toimijoilta

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto, AKE

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto, AKE (Pohjois-Savon hyvinvointialue) työstää materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu etupäässä ammattilaisille, mutta osa materiaalista soveltuu myös järjestö- ja yhdistystoimijoiden käyttöön kuten esimerkiksi Pysytään pystyssä -opas. Opas on saatavilla useilla kielillä.

AKE-verkosto on tuottanut myös materiaalipankin ammattilaisille koulutustarkoitukseen. Materiaalipankista löytyvät myös päivitetyt Pysytään pystyssä -oppaat eri kielillä: suomi, ruotsi ja englanti

Suomen Punainen risti 

Turvallisia vuosia -oppaaseen on koottu tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen. 

Materialen finns även på svenska:
Trygghet i vardagen -guide

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

THL:n Ikääntyneiden tapaturmat –verkkosivustolta löytyy tietoa myös kaatumisten ehkäisystä.  

Lisäksi THL on tuottanut ammattilaisille Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -oppaan kaatumisten ehkäisytyön kehittämisen ja suunnittelun tueksi. 

Terveyskylän Ikätalo 

HUS:n ylläpitämästä Terveyskylä-verkkopalvelusta löytyy myös Ikätalo-verkkopalvelu, joka auttaa arjessa ja terveyden ylläpidossa. Palvelu on suunniteltu erityisesti yli 65-vuotiaille ja heidän läheisilleen. 

Terveysportti 

Terveysportti on luotu helpottamaan ja nopeuttamaan terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä kokoamalla tarvittavaa lääketieteellistä tietoa yhteen paikkaan. Terveysportista löytyy mm. Kaatumisten ja kaatumisvammojen fysioterapiasuositus. 

TOIMIA-tietokannasta löytyy erilaisten toimintakykymittareiden perustietoja. Tietokanta onkin toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioinnista tietoa etsivien ammattilaisten työväline.

Vanhustyönkeskusliitto 

Vanhustyön keskusliiton VAHVIKE-sivusto tarjoaa maksutonta materiaalia iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen. Sivustolta löytyy materiaalia eri aihealueittain mm. liikuntaan, aivojumppaan, apuvälineisiin ja musiikkiin liittyen. 

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan