Kaatumisvaaran arviointilomake versio 1

Kuvaus

KaatumisSeula-työkaluihin kuuluva kaatumisvaaran arviointilomake on tarkoitettu karkean kaatumisvaaran arviointiin. Lomake perustuu itsearviointiin ja tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse.

Lomakkeesta on luotu kaksi versiota käyttötarkoituksen mukaan:

  • versio 1 järjestö- ja yhdistystoimijoille (lomake ei sisällä täyttäjän nimitietoja)
  • versio 2 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (lomakkeessa myös täyttäjän nimitiedot)

Versio 1 on tarkoitettu käytettäväksi erilaisissa järjestöjen ja yhdistysten järjestämissä ryhmätoiminnoissa ja kun lomakkeen täytön yhteydessä ei ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen neuvontaan.

Lisätietoa kaatumisvaaran arviointilomakkeen käytöstä löydät Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn -verkkosivulta.

Muut KaatumisSeula-työkalut:

Materiaali on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.