Hyppää sisältöön

Kaatumisten ehkäisyn hyvät käytännöt

Sivulle on koottu tietopankki kaatumisten ehkäisyn hyvistä alueellisista käytännöistä.

Hyväksi käytännöksi olemme valinneet konkreettisia ja toimiviksi todettuja kaatumisten ehkäisytyön käytäntöjä ja malleja, joilla kaatumisten ehkäisytyötä on voitu edistää esimerkiksi

 • ottamalla käyttöön KaatumisSeula®-työkaluja
 • perustamalla kaatumisten ehkäisyyn tähtääviä liikuntaryhmiä
 • edistämällä kaatumisten ehkäisytyötä muulla tavoin. 

Eri alueilla ja maakunnissa kaatumisten ehkäisytyön kehittämistarpeet saattavat olla erilaisia, joten on tärkeätä muistaa, että tietopankkiin kerätyt käytännöt eivät välttämättä sellaisenaan sovi omalle alueellesi tai organisaatioosi. Tällöin voit soveltaa toimintatapoja oman alueesi tarpeet huomioiden tai käyttää niitä oman alueesi kehittämistyön pohjana. 

Mikäli haluat tietopankkiin oman alueesi hyvin toimivan kaatumisten ehkäisytyön käytännön, ole yhteydessä Maarit Piirtolaan.

Tietopankki 

Kaatumiset kuriin! -kampanja

Pohjois-Karjalan kansanterveydenkeskus on toteuttanut yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien, Itä-Suomen Liikuntaopiston, Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n sekä Siun soten kanssa Kaatumiset kuriin! ‑kampanjaa vuodesta 2020 lähtien.

Kampanjaa on kehitetty Pohjois-Karjalan Ikiliikkuja-oppimisverkoston tapaamisessa, ja se on muuntautunut ympäri vuoden esillä oleviksi teemaviikoiksi, joissa kaatumisten ehkäisyä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta:

 • ravittuna ja raittiina,
 • lihaskunto ja tasapaino,
 • turvallisesti kotona ja liikkeellä sekä
 • kysy kaatumisia ja kuulumisia.

Kaatumiset kuriin! -kampanjaviikot ajoittuvat valtakunnallisten kampanjoiden ja teemaviikkojen yhteyteen. Kampanja sisältää sekä valtakunnallisista webinaareista viestimistä että maakunnallisten webinaarien järjestämistä etäkatsomoineen Pohjois-Karjalan kunnissa, toimintakykymittauksista eri tapahtumissa ja kohtaamispaikoissa sekä viestintää ikääntyville ja heidän läheisilleen kaatumisten ehkäisyn keinoista.

Lisäksi kampanjassa hyödynnetään KaatumisSeula® työkaluja. Kohtaamisissa ikääntyvien kaatumisriskiä on selvitetty kaatumisvaaran arviointilomakkeen avulla, ja heille on jaettu 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn -muistilistaa, tarkistuslistaa kaatumisten vaaratekijöistä sekä liikuntaohjetta.

Yhteinen kaatumisten ehkäisy- ja ravitsemuskampanja Oulussa

Syksyllä 2020 Oulun kaupunki valitsi perinteisen kaatumisten ehkäisykampanjansa teemaksi ravitsemuksen. Kampanjassa oli käytössä materiaali, jonka toiselle puolelle oli painatettu KaatumisSeula®-työkalujen 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn ja toiselle puolelle GERY Ry:n Vinkkejä ikäihmisen ruokaostosten suunnitteluun -materiaali.

Materiaalia toimitettiin iäkkäille mm. kotiin kuljetettavien aterioiden yhteydessä infona sekä asiakkaille että heidän omaisilleen. Paikallinen taksiyrittäjä oli mukana kampanjassa ja yrityksen kuljettajat toimittivat materiaalin perille aterioiden yhteydessä.

Materiaalia oli jaettavana myös hyvinvointikeskuksissa, kotihoidossa (kotikuntoutuksen asiakkaille toiminta- ja fysioterapeuttien toimesta), kuntouttavassa päivätoiminnassa, kuntoutuspalveluissa ja liikuntapalveluissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellinen kaatumisen ehkäisyn toimintamalli

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on kehitetty yhteinen kaatumisen ehkäisyn toimintamalli. Malli julkistettiin syksyllä 2020.

Kaatumisvaaran arviointilomake osana liikuntatoimen tasapaino- ja lihaskuntotestejä

Jyväskylän kaupungin terveyttä- ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut järjestää tasapaino- ja lihaskuntotestejä ikäihmisille. Testit sisältävät lyhyen fyysisen suorituskyvyn testistön (SPPB) ja puristusvoiman mittauksen. Tänä syksynä testeissä on kartoitettu myös ikäihmisten karkeaa kaatumisvaaraa KaatumisSeula®-työkalujen Kaatumisvaaran arviointilomakkeen (versio 1) avulla. Lomakkeen on täyttänyt testaaja lukemalla kysymykset ääneen ja merkitsemällä vastaukset lomakkeelle ikäihmisen puolesta.

Huomoita kaatumisvaaran arviointilomakkeen käytöstä:

 • Lomake on nopea täyttää.
 • Se on hyvä lisä testien kokonaisuuteen.
 • Jokaiselle testattavalle on annettu testinumero, jonka avulla hänet voidaan yhdistää vanhoihin tuloksiin seuraavalla mahdollisella testauskerralla. Lomakkeen avulla iäkkään kaatumisvaaran kehittymistä voidaan seurata.

Testien tulosten perusteella ikäihmisiä on myös ohjattu eteenpäin tulosten mukaiseen toimintaan. Tällä hetkellä testattavia on ohjattu mm.

 • liikuntapalveluiden ryhmiin,
 • liikuntaneuvontaan,
 • fysioterapeutin vastaanotolle,
 • palvelutarpeen kartoitukseen (Oiva-keskus), jos toimintakyky on reilusti alentunut eikä palveluja kotiin vielä ole tarjolla.

Testaukset on aloitettu elokuussa ja yhteensä Jyväskylässä on nyt testattu noin 70 ikäihmistä.

Kaatumisten ehkäisyn kampanja kausi-influenssan rokotustapahtumissa 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) koordinoi kaatumisten ehkäisykampanjan iäkkäille kausi-influenssan rokotetilaisuuksien yhteyteen. Kausi-influenssarokotteita jaettiin alueen terveysasemilla, lähiklinikoilla ja kaupunginsairaalassa marras-joulukuun vaihteessa 2019. 

Tilaisuuksissa: 

 • jaettiin KaatumisSeula®-työkalujen materiaalia: Kaatumisvaaran arviointi, 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn ja Liikuntaohje 
 • paikalla liikuntaneuvoja kertomassa kaatumisten ehkäisystä ja tavoittamassa ikäihmisiä henkilökohtaisesti 
 • henkilökohtainen neuvonta onnistui parhaiten: 
 • joko ennen rokotukselle menoa (jonotuksessa käytössä vuoronumeroautomaatti) 
 • rokotuksen jälkeen (perinteinen jonotus) 

Huomioita: 

 • ajankohta oli hyvä ja otollinen kaatumisten ehkäisyn puheeksiottoon 
 • tilaisuuksissa tavoitettiin runsaasti ikäihmisiä 
 • 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn -materiaalin avulla puheeksiotto oli sujuvaa, koska listalla on: 
 • asioita, joihin voi itse vaikuttaa 
 • asioita, joista ikäihmisllä on omakohtaisia kokemuksia 
 • asioita, joista ikäihmiset keskustelevat mielellään 
 • materiaalin avulla motivointi, kehuminen ja kannustus onnistuu hyvin 

Kaatumisvaaran arvioinnin perusteella monella ikäihmisellä oli kohonnut kaatumisvaara. Tilaisuuksia varten, kannattaa mietiä jo valmiiksi, miten ja minne nämä ikäihmiset ohjeistetaan laajempaan kaatumisvaaran arviointiin. KaatumisSeula® -työkalujen materiaali sopii hyvin jaettavaksi kaikille ikäihmisille influenssarokotetilaisuuksien yhteydessä. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen (Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto, AKE) toimintamallit ja materiaalit

Tutustu Pohjois-Savon hyvinvointialueen AKE-verkoston toimintamalliin yhteistyöstä kaatumisten ehkäisyn yhdyspinnoilla (Itäisen YTA-alueen AKE verkosto).

Lue myös lisää kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen monialaisesta yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä.


AKE-verkosto on myös julkaissut Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslistan. Listaa voi käyttää apuvälineenä kaatumisille altistavien lääkkeiden tunnistamisessa. Listalle on järjestetty vaikuttavan lääkeaineen mukaan valmisteita, joiden tiedetään vaikuttavan kaatumisvaaraa lisäävästi. 

Tarkistuslistaan voit tutustua myös proviisori Anu Pitkosen Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla. 

Katso myös muut AKE-verkoston materiaalit kaatumisen ehkäisystä.

Tuoli-Virinä-ryhmätoiminta 

Tuoli-Virinä-ryhmä on paikallisen apteekin ja Eurajoen kunnan vapaa-aikatoimessa toimivan liikuntaneuvojan yhteistyössä perustama kaatumisten ehkäisyyn tähtäävä ryhmätoiminta. Toiminnassa panostetaan tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluun sekä oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja lääkityksestä tiedottamiseen. 

Ryhmätoimintaan voit tutustua suunnittelija Tanja Kulmalan Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla. 

KaatumisSeula-klinikka Kymenlaakson hyvinvointialueella

Kymenlaaksossa KaatumisSeulan tavoitteena on ehkäistä kaatumisia, lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä sekä puuttua niihin tarkoituksenmukaisin keinoin. KaatumisSeulassa kartoitetaan asiakkaan kaatumisvaara, liikunta- ja toimintakyky, sekä terveydentila. KaatumisSeula on tarkoitettu yli 55-vuotiaille, joilla on huono tasapaino tai alaraajavoima, kaatumistaipumusta tai jokin perussairaus, joka heikentää toimintakykyä. Palvelu on maksuton.

KaatumisSeula®-hankkeen aikana Kotkaan perustetun KaatumisSeula-klinikan toiminta on siirtynyt hanketoiminnasta ensin kaupungin omaksi toiminnaksi, myöhemmin aluelliseksi toiminnaksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten alaisuuteen ja vuoden 2023 alusta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. 

Tutustu KaatumisSeula-klinikan toimintaan fysioterapeutti Anu Takalan Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla tai Kymenlaakson hyvinvointialueen terveysasemapalveluiden verkkosivulla.

IKINÄ-mallin implementointi Turussa 

Turussa IKINÄ-mallin implementointityötä on tehty hyvintointitoimialan eri alueilla. Periaatteena työssä on, että kaatumisten ehkäisyn toimenpiteet tavoittaa jokaisen yli 65-vuotiaan turkulaisen iäkkään. 

Tutustu Turun IKINÄ-mallin implementointityöhön ylihoitaja Minna Ylösen Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla. 

Päivitetty: 19.6.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan