Hyppää sisältöön

Verkkosovellus lasten ja nuorten liikkumistottumusten tarkasteluun

Liikkumisen verkkokysely ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan ja tarjoaa tukea mahdollisiin muutostarpeisiin. Verkkosovellus on suunnattu 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja siinä on omat etenemispolkunsa eri kouluasteille.

UKK-instituutin tuottama liikkumisen verkkokysely

 • ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan
 • antaa palautetta siitä, miten tottumukset vastaavat 7–17-vuotiaiden liikkumissuositusta
 • luo yhteenvedon viikon aikana kertyneestä liikkumisesta ja unesta
 • kannustaa pohtimaan omiin tottumuksiin liittyviä mahdollisia muutostarpeita
 • tarjoaa linkkejä verkkosivuille, joista voi käydä lukemassa lisätietoa kouluikäisten liikkumisesta ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. 

Verkkokyselyssä on omat etenemispolkunsa alakoulussa, yläkoulussa ja toisella asteella opiskeleville sekä niille, jotka eivät opiskele. Opettajien sekä liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisten työkaluksi tuotettu sovellus on saavutettava ja mobiililaitteille optimoitu.

Sovellusta ei tarvitse ladata ja siihen vastataan anonyymisti. Sen täyttäminen vie aikaa 5–10 minuuttia. Verkkosovelluksen osoite on ukkinstituutti.fi/liikkumiskysely.

Verkkokyselyn tunnuskuva.

Kehitystyö yhdessä ammattilaisten ja oppilaiden kanssa

Liikkumiskysely on rakennettu työkaluksi opettajille ja muille liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sovelluksen ideointiin ja kehittämiseen osallistui vuonna 2022 monipuolinen ryhmä ammattilaisia: liikunnan ja terveystiedon opettajia, luokanopettaja, erityisopettaja, koulu-PT, liikunnan ja terveyden edistämisen ammattilaisia järjestöistä sekä elintapaohjauksen ammattilainen hyvinvointialueelta. Tietoa koottiin myös neljästä luokasta eri-ikäisiltä oppilailta ja opiskelijoilta.

Sovellusta testasi tammi-helmikuussa 2023 yli 70 ammattilaista ja oppilasta. Saatu testauspalaute oli rohkaisevaa:

 • ”Siisti kysely, suht nopea tehdä ja simppeli.”
 • “Oli kiva nähdä viikoittainen liikkuminen tiivistettynä lopussa.”
 • ”Kysely oli selkeä ja helppokäyttöinen. Omat tulokset oli myös pilkottu hyvin, ja niistä näki heti missä omissa tavoissa voisi olla muuttamisen varaa. Oli kannustava.”
 • ”Tästä tulee hyödyllinen materiaali opiskelijoille ja osaksi opetusta.”

Päiväkirja, suunnitelmalomake ja tuntisuunnitelma täydentävät verkkosovellusta 

Verkkosovelluksen täyttämisen avuksi on tarjolla päiväkirja liikkumisen ja unen seurantaan viikon ajalle. Viikkopäiväkirjaa voi täyttää sähköisesti tai paperille tulostaen. Sitä voi käyttää opetuksessa ja liikuntaneuvonnassa myös erikseen ilman verkkokyselyä.

Jatkosuunnitelmien laatimisen tueksi voi puolestaan ladata suunnitelmalomakkeen. Suunnitelmalomake ohjaa käyttäjää

 • valitsemaan oman kehityskohteen
 • asettamaan tavoitteen
 • pohtimaan konkreettisia tekoja tavoitteeseen pääsemiseksi
 • arvioimaan onnistumista.

Lasten ja nuorten liikkumissuosituksen sekä liikkumisen merkitysten ja vaikutusten käsittelemiseksi on julkaistu lisäksi tuntisuunnitelmat yläkouluun ja toiselle asteelle. Yläkoulun tuntisuunnitelma on tervekoululainen.fi-sivustolla ja toiselle asteella suunnattu tuntisuunnitelma smartmoves.fi-sivustolla.

Tuntisuunnitelmien käyttöön on laadittu valmiit esitysmateriaalit, joihin on nivottu muun muassa animaatiovideo liikkumissuosituksesta, liikkumisen verkkokysely, viikkopäiväkirja ja suunnitelmalomake.

Päivitetty: 28.4.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan