Hyppää sisältöön

Tutkimustieto mukaan portaiden käytön edistämiseen

Portaiden nouseminen vastaa teholtaa hölkkää. Päivittäiset säännölliset muutaman minuutin porraspyrähdykset ovat hyvä keino harjoittaa kestävyys- ja lihaskuntoa sekä saada itselle monenlaisia terveyshyötyjä ilman liikunnan harrastamisen paineita. Säännöllisen portaiden käytön hyödyt näkyvät selkeimmin henkilöillä, jotka ovat keskimääräistä huonommassa fyysisessä kunnossa.

Portaiden käytön edistämiseksi järjestetään monenlaisia kampanjoita, kuten Porraspäivät. Niiden tarkoitus on herättää ihmiset miettimään omia valintoja ja rikkomaan rutiineja. Kampanjoissa tavallisimpia herättämiskeinoja ovat porrasjulisteet ja porrasaskelmien etureunaan kiinnitettävät kannusteet. Myös porraskäytävien saavutettavuuden ja viihtyisyyden merkitys on tiedostettu.

Tutkimustiedon hyödyntäminen parantaa terveyden edistämisen vaikuttavuutta. Seuraavassa on esitetty joitakin tutkimustietoon perustuvia vinkkejä portaiden käytön edistämiseen:

Porrasjulisteet

Sijainti

Juliste kiinnitetään hissin tai rullaportaiden viereen. Paikoissa, joissa portaat eivät ole näkyvästi hissin vieressä, juliste tarvitsee tuekseen selkeän ja näkyvän opasteen portaisiin (esim. jalanjälkikuvat). Harva viitsii etenkään tuntemattomassa paikassa tai kiireessä lähteä etsiskelemään lähimpiä portaita, vaikka juliste olisikin herättänyt kiinnostuksen käyttää niitä.

Koko

Julisteen tulee näkyä niin kaukaa, että sitä lähestyvällä ihmisellä on aikaa tajuta valinnan mahdollisuus ja tehdä valinta. Pienin tutkimuksissa käytetty koko on ollut A3, mutta suurin osa tutkimusnäytöstä perustuu suurempiin julisteisiin.

Sisältö

Julisteet, joissa tuodaan esille portaiden käytön etuja, kuten ajansäästöä, kunnon kohenemista tai terveyshyötyjä näyttäisivät olevan vaikuttavampia kuin yksinomaiset kehotukset käyttää portaita. Sillä, onko sanoma muotoiltu kielteiseen sävyyn, kuten ”Älä ole kuin muut, käytä portaita” tai myönteiseen sävyyn, kuten ”Näytä mallia muille, käytä portaita” ei näyttäisi olevan vaikutusta julisteen tehoon.

Toimintaympäristö

Vaikutukset ovat olleet pienempiä työpaikoilla kuin julkisissa paikoissa, kuten ostoskeskuksissa ja matkakeskuksissa. Yksi syy tähän on se, että työpaikoilla käytetään portaita lähtökohtaisesti enemmän. Työpaikoilla valinta tehdään useammin hissin ja portaikon välillä ja hissin hitauden vuoksi valinta osuu portaisiin. Julkisissa paikoissa hissin tilalla ovat sen sijaan yleensä rullaportaat, joihin pääsyä ei tarvitse samalla lailla odotella. Joissakin työpaikkatutkimuksissa julisteiden vaikutuksia on saatu vahvistettua työterveyshuollon lähettämillä sähköpostiviesteillä.

Vaikutukset

Jos juliste poistetaan, portaiden käyttö palautuu nopeasti entiselle tasolle. Samoin käy, vaikkakin hitaammin, jos juliste pidetään samassa paikassa eikä portaiden käytöstä muistuteta muulla tavoin. Julistetta ja/tai sen paikkaa kannattaa siis vaihdella ja portaiden käyttöä edistää aika ajoin myös muilla keinoilla, jotta kiinnostus ja vaikutukset pysyvät yllä. Rutiiniksi muuttunut portaiden käyttö yhdessä paikassa (esim. työpaikka) voi siirtyä käytännöksi myös jossain toisessa paikassa (esim. tavaratalo).

Porraskannusteet

Sijainti

Kannusteet kiinnitetään yleensä porrasaskelmien etureunaan. Niitä ei tarvitse olla läheskään joka askelmalla ja niiden tulee olla lyhyitä, erottua hyvin etureunasta ja olla riittävän isolla tekstillä. Kannusteen voi myös jakaa osiin peräkkäisille askelmille.

Sisältö

Kannusteet sisältävät tavallisesti vinkkejä portaiden käytön hyödyistä. Tutkimukset puoltavat yhden samansisältöisen asian toistamista ennemmin kuin monia erilaisia vinkkejä.

Toimintaympäristö ja vaikutukset

Kannusteet ovat yhtä vaikuttavia kuin julisteet. Joissain tutkimuksissa kannusteet on kuitenkin todettu jopa julisteita vaikuttavammiksi silloin, kun portaat ovat näkyvästi hissin tai rullaportaiden vieressä.

Porraskäytävä

Julisteiden ja kannusteiden vaikutuksia tukee avara, valoisa ja turvallisen tuntuinen porraskäytävä. Pelkät siihen liittyvät kunnostustoimet eivät kuitenkaan riitä lisäämään portaiden käyttöä, vaan tarvitaan jokin heräte mennä porraskäytävään. Viihtyisäksi havaittu portaikko voi kannustaa tulemaan sinne myös uudelleen.

Minna Aittasalo
dosentti, vanhempi tutkija terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti
UKK-instituutti

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan