Hyppää sisältöön

Liikuntaneuvonnan arviointi

Neuvonnan vaikuttavuutta ja toteutumista arvioidaan käytännön toiminnassa vain harvoin. Yhtenä syynä on se, että ei tiedetä, mitä mittareita käytettäisiin ja miten. Joskus mittareita voi myös olla vaikea kiinnittää arkirutiineihin. Esimerkiksi kysymystä liikuntakäyttäytymisestä voi olla vaikea lisätä sähköiseen potilastietojärjestelmään seurantaa varten. Suurin syy lienee kuitenkin se, että terveys- ja liikuntaneuvonnan arvioinnin tärkeys on tunnistettu vasta melko hiljattain.

Liikuntaneuvonnan arviointi on kuitenkin tärkeää monelle taholle. Asiakkaille se on palaute omista ponnisteluista, ammattilaisille se kertoo oman työn tuloksellisuudesta ja neuvonnan kehittämistarpeesta. Esimiehet tarvitsevat arviointitietoa perustellakseen toimintaa ja organisaation johto ohjatessaan resursseja eri toimintoihin. Kuntapäättäjät ottavat arviointitulokset huomioon tehdessään strategisia valintoja ja valtakunnan päättäjät pohjustavat kuntatason strategioita arviointiin perustuvilla suosituksilla ja linjauksilla. Liikuntaneuvonnan arvioinnille on siis monia perusteita.

Liikuntaneuvonnan arviointi käytännön toimintaympäristössä

Katso erikoistutkija Minna Aittasalon esitystallenne, jossa hän avaa liikuntaneuvonnan arviointia käytännön toimintaympäristöissä.

Videon lisäksi voit käyttää apunasi myös esityksen diamateriaalia (diasarja pdf-tiedostona). Tutustu myös videolla mainittuun Arviointi avuksi -tukimateriaaliin. Tukilehtinen on ladattavissa maksutta UKK-instituutin aineistopankista.

Kirjoittaja: Minna Aittasalo

Lähteet saatavissa kirjoittajalta

Tutustu liikuntaneuvonnan valtakunnallisiin suosituksiin

Suositukset tukevat laadukkaan liikuntaneuvonnan toteuttamista, kehittämistä ja arviointia kunnissa ja maakunnissa. Suositukset ohjaavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä yhtenäistämään neuvontaprosessin sisällön laatua.

Suositukset on laatinut Liikkuva aikuinen -ohjelman koordinoima Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi.

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389. Pdf-tiedosto on saatavilla liikkuvaaikuinen.fi-sivustolla:

Päivitetty: 4.10.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan