Hyppää sisältöön

Esimerkki sosioekologisista malleista: paikallaanolon vähentäminen

Sosioekologiset mallien mukaan terveyskäyttäytymiseen, kuten liikkumiseen ja paikallaanoloon, vaikuttavat yksilölliset tekijät sekä esimerkiksi sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ja poliittinen päätöksenteko. 

Edistämistoimenpiteet tulee kohdentaa viidelle tasolle

  • yksilötasolle
  • organisaatiotasolle
  • yksilöiden väliselle tasolle
  • alueelliselle tasolle
  • poliittisen päätöksenteon tasoille.

Näin toimenpiteet kattavat tasapuolisesti kaikki väestöryhmät. Se osaltaan kaventaa terveyseroja. 

Katso myös Käyttäytymisen muutospyörä.

Tutustu paikallaanolon vähentämisen malleihin eri-ikäisille eri ympäristöissä

Alle kouluikäiset: päiväkoti 

Paikallaanolon vähentäminen päiväkodissa

Esimerkki paikallaanolon vähentämisestä päiväkodissa 

Fyysinen ympäristö 

Päiväkodin piha: turvallisuus, monimuotoisuus, sallivuus  

Organisaatio 

Päiväkoti: Toimintasuunnitelma, henkilöstön koulutus ja perehdytys, sisä- ja ulkotilojen varustelu, päivärutiinit 

Yhteisö  

Henkilöstö: yhteiset ideapalaverit, kokeilut, viikoittaiset vetovuorot 

Vanhemmat: lapsikohtaiset keskustelut, kirjallinen materiaali, toiminnalliset vanhempainillat 

Yksilö   

Lapsi: tehtävät, kuvat, äänimerkit  

 

Kouluikäiset: koulu 

Paikallaanolon vähentäminen kouluissa

Esimerkki paikallaanolon vähentämisestä koulussa 

Fyysinen ympäristö 

Koulupiha: Turvallisuus, monimuotoisuus, sallivuus 

Organisaatio 

Koulu: Toimintasuunnitelma, sisä- ja ulkotilojen varustus, tuntirakenteet ja välituntikäytännöt, opettajien koulutus ja perehdytys  

Yhteisö  

Opettajat: opettajien yhteiset ideointipalaverit, valmiit tuntiesimerkit, yhteisesti toteutetut tunnit 

Luokka: luokkakohtaisten tavoitteiden asettaminen, yhteiset istumisen tauottamishetket, ryhmäsparraus esim. sosiaalisessa mediassa 

Yksilö   

Oppilas: omien tavoitteiden asettaminen, istumismäärän seuraaminen, muistutusviestit  

Aikuisväestö: työpaikka 

paikallaanolon vähentäminen työpaikalla

Esimerkki paikallaanolon vähentämisestä työpaikalla  

Tukitoimet 

Työterveyshuolto: koulutus, muistutukset, työpisteiden tarkastukset, istumismäärän seuraaminen 

Organisaatio 

Yritys: toimintastrategia, kokoustilojen kalustus, korkeussäädettävät työpöydät, tulostuspisteiden sijainti 

Työyhteisö 

Toimintayksikkö, -osasto tmv: esimiehen kannustusmuistutukset, kokousten tauottaminen, seisoma- ja kävelykokoukset, uusien työntekijöiden perehdytys 

Yksilö 

Yksittäinen työntekijä: istumispäiväkirja, huonejuliste, “herätyskello”, sähköpostiviestit  

 

Iäkkäät: koti 

Paikallaanolon vähentäminen ikääntyneillä

Esimerkki paikallaanolon vähentämisestä ikääntyneen kotona  

Fyysinen ympäristö 

Kotiympäristö: turvallisuus, esteettömyys, virikkeisyys 

Organisaatio 

Sosiaalipalvelut: toimintastrategia ja arvot, henkilöstön koulutus ja perehdytys, ajankäytön suunnittelu, toteutumisen seuranta  

Kotihoito: yhteiset ideapalaverit, asiakaskohtaiset suunnitelmat, kokeilut, tiedon kirjaaminen 

Yhteisö 

Lähipiiri: opastus ja kannustus, esimerkit, kirjallinen materiaali 

Yksilö  

Kotona asuva ikääntynyt: tehtävät, pienet tavoitteet, neuvonta, kokeilut  

Päivitetty: 16.2.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan